Yhteistyötä ja vastuuta ehkäisevässä päihdetyössä -seminaarissaJärvenpäätalossa ke 9.1.2002

Katse tulevaisuuteen
joulukuu 15, 2001
Verot ovat yhteiskunnan jäsenmaksu
tammikuu 26, 2002

Yhteistyötä ja vastuuta ehkäisevässä päihdetyössä -seminaarissaJärvenpäätalossa ke 9.1.2002

Ihmiskunnan tulevaisuuden suurin uhka ei ole syöpä eikä aids vaan mielialakemia. Viina, muut huumeet ja mielialalääkkeet aiheuttavat samanlaista tuhoa kuin musta surma vuosisatoja sitten. Monet asiantuntija näkevät, että nykyinen elämän pyöriminen päihteiden ympärillä uhkaa – ei ainoastaan ihmisten terveyttä – vaan myöskin koko ihmiskunnan olemassaoloa.
Melkoinen osa suomalaisista jaksaa selviytyä arjesta vain palkitsemalla itsensä illalla tai viikonloppuisin alkoholilla. Toisaalta, elämässä selviytyäkseen, sadattuhannet suomalaiset syövät päivittäin psyykenlääkkeitä unettomuuteen, masennukseen, ahdistukseen ja muihin mielialan ja hermoston oireisiin. Pieni, mutta kasvava joukko ei tyydy lailliseen huumeeseen, alkoholiin, vaan etsii samaa ”onnea” laittomista huumeista.
Päihteet ovat niin yleisiä ja jokapäiväisiä, että ne ovat muuttaneet ihmiskunnan moraalia ja etiikkaa. Tämä näkyy rikollisuutena, perheiden aseman horjumisena, lasten ongelmina, vanhusten laiminlyöntinä ja lukuisina arkipäivän elämän vaikeuksina. Perimmältään kysymys on yhteiskunnan rappeutumisilmiöstä.
Suomi ja suomalaiset eivät ole alkoholin suhteen poikkeuksia. Länsimaisesta yhteiskunnasta eli valkoisesta rodusta jopa kymmenesosa on eriasteisia
päihdeongelmaisia. Vaikka juoma- ja päihdekulttuuri vaihtelee eri maiden välillä. Päihdeongelmat ovat melko vakiot maasta toiseen siirryttäessä. Päihteet eivät ole vain suomalaisten ongelma, vaan maailmanlaajuinen koko ihmiskuntaa uhkaava ongelma.
Kun joka kymmenennellä ihmisellä on päihdeongelma, koskee asia jokaista suomalaista. Käytännössä meillä jokaisella on perheessä, tuttavapiirissä tai työpaikalla läheinen ihminen, jolla on päihderiippuvuus.
Uhkaavan kehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan voimakasta herätystä. Sata vuotta sitten Suomessa syntyi voimakas yhteiskunnallinen liike viinan tuhoja vastaan.
Syntyi raittiusliike, työväenliikkeen juomalakkoliike, nuorisoseuraliike, hengellisiä herätysliikkeitä ja monia muita kansallisia liikkeitä, jotka johtivat kieltolakiin eli siihen, että alkoholi säädettiin laittomaksi huumeeksi.
Nyt tarvitaan uutta herätystä. Viinan lisäksi kasvaa laittomien huumeiden käyttö. Huumeongelmista puhutaan onneksi paljon, mutta alkoholiongelmista valtaosa vaikenee. Viina on liian läheinen ja arka asia. Perimmältään alkoholissa ja muissa huumeissa ja kaikissa päihteissä on kysymys aivan samoista asioista, samoista seurauksista ja samoista ongelmista.
Huumekäytössä on tärkeintä pureutua perusteisiin eli torjua huumeiden käyttö.
Nykyinen huumepolitiikka painottuu liiaksi seurauksiin. Esimerkiksi yhteiskunnan jakamat ilmaiset neulat ja ns. ylläpitohoito ovat seurausten hoitoa.
Päihteiden torjumiseksi voidaan tehdä paljon. Ei ole mitään syytä nostaa käsiä ylös ongelman edessä. Tärkeintä on myöntää ongelman suuruus ja sen perimmäinen luonne. Rahaa ja muita resursseja tarvitaan, mutta vielä enemmän tarvitaan asennemuutosta. Tarvitaan välittämistä kanssaihmisten hyvinvoinnista ja elämästä.
Ehkäisevä päihdetyö on epäkiitollista työtä. Ehkäisevän työn tuloksia on vaikea
mitata täsmällisinä lukuina. Ehkäisevä päihdetyö on valitettavan aliarvostettua.
Se on kuitenkin kaikkein tärkeintä päihdetyötä. Itse arvostan ja kunnioitan kaikkia ammattilaisia ja vapaaehtoisia, jotka jaksavat tehdä ensiarvoisen tärkeää ehkäisevää päihdetyötä.
Päihdeongelmaisten hoito on arvokasta, välttämätöntä ja tärkeää. Hoidosta tulee konkreettisia tuloksia ja se on siinä mielessä palkitsevaa. Kuitenkin vain murto-osa niistä ihmisistä, jotka joutuvat hoitoon, voidaan pelastaa.
Parasta ja ainoaa todella tehokasta toimintaa on ennaltaehkäisevä päihdetyö.
Ennaltaehkäisevässä toiminnassa merkitsevää on esimerkin voima. Esimerkki perhe-, tuttava- ja ystäväpiirissä vaikuttaa niin kielteisesti kuin myös myönteisesti. Tärkeää on myös auktoriteettien ja esikuvien ja muiden idolien antama käyttäytymismalli. Tässä suhteessa myös julkisella vallalla on paljon parantamista.
Tärkeää olisi luoda tilaa ja mahdollisuuksia päihteettömälle, raittiille elämäntavalle. Nyky-yhteiskunnassa alkoholi ja päihteet ovat niin vallitsevia, että päihteetön elämäntapa on jäänyt vaille ansaittua arvostusta.
Eduskunnan nuoriso- ja elämäntaparyhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Risto Kuisma