Yhteen ja erikseen

Puhutaan viinasta
7 toukokuun, 2002
Israel, EU ja Suomi
19 toukokuun, 2002

Yhteen ja erikseen

Uudenmaan maakunta on jaettu ja vaalipiiriä ollaan jakamassa. Parempi suunta olisi koota voimia yhteen. Yhteistyö on voimaa. Päällekkäinen hallinto on myös kallista. Tarvitaanko erikseen lääninhallintoa, maakuntahallintoa ja TE-keskuksia?Sipoon kunnanjohtaja Viking Sundström sanoi lähtöhaastattelussaan, että Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat tulisi yhdistää. Samanlaista järkipuhetta on jo aiemmin kuultu Porvoon entisen kaupunginjohtajan P. E. Nymanin suusta. Vahinko, että herrat eivät ole voineet toteuttaa ajatuksia silloin, kun heillä vielä oli valtaa.
Jako Uuteenmaahan ja Itä-Uuteenmaahan on keinotekoinen. Maakuntien välillä ei ole mitään luonnollista ja järkevää rajaa. Kun lähden Pornaisista aamulla eduskuntaan, kohti lännessä olevaa Helsinkiä, törmään Itä-Uusimaahan. Kun jatkan matkaa edelleen länteen, tulen jälleen Uudellemaalle. Pornainen kuului Uuteenmaahan, mutta Sipoo Itä-Uuteenmaahan. Molemmat kunnat kärsivät
maakuntarajalla rajan kiroista.
Itä-Uusimaa, johon Pornainenkin maantieteellisesti kuuluu, on minulle rakas kotiseutu, jossa olen viihtynyt mainiosti jo vuosikymmenen. Itäisen Uudenmaan etu olisi kuulua hallinnollisesti yhteiseen Uudenmaan maakuntaliittoon.
Länsi-Uudenmaan asema Uudenmaan sisällä on, aina kielikysymystä myöten, samantapainen kuin Itä-Uudenmaan. Länsi-Uusimaa on kuulunut tyytyväisenä Uudenmaan maakuntaliittoon. Yhdistyminen myös idässä kokoaisi voimia ja parantaisi itäisen Uudenmaan edunvalvontaa. Itä-Uusimaa on maakuntana niin pieni, että jo se pelkästään tekee tehokkaan edunvalvonnan vaikeaksi.
Uusimaa jakaantuu nykyisellään Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireihin. Nyt oikeusministeriö suunnittelee Uudenmaan vaalipiirin jakamista kahteen. Perusteena käytetään sitä, että muualla Suomessa on liian pieniä vaalipiirejä. Älytön perustelu Uudenmaan jakamiselle.
Oikea ratkaisu ongelmaan on yhdistää vaalipiirejä muualla maassa siten, että koko maahan saadaan 20 – 30 edustajan vaalipiirit kuten Uudellamaalla jo nyt on.
Uudenmaan vaalipiiri on nyt sopivan kokoinen eikä sen jakamiseen kahtia ole mitään luonnollisia perusteita. Ehdotetut jaot läntiseen ja itäiseen Uudenmaan vaalipiiriin, ovat keinotekoisia. Esitys vaalialueista, joihin kuuluisi aina kaksi vaalipiiriä, lisää vaalien monimutkaisuutta ja on huono. Äänestäjä tietäisi vielä nykyistä vähemmän, mihin hänen äänensä vaikuttaa.
Lääniuudistus muutama vuosi sitten oli virhe. Aluehallinnossa kuntien ja valtion välissä on nyt kolme organisaatiota; lääni, maakuntaliitto ja TE-keskus. Tehotonta, kallista ja byrokraattista aluehallintoa tulisi koota yhteen. Yksi aluehallintoviranomainen riittää. Läänin, maakunnan ja TE-keskuksen tehtävät tulisi koota yhteen organisaatioon.
Koko Suomi on väkimäärältään vain yhden eurooppalaisen maakunnan kokoinen. Toimivan kunnallisen itsehallinnon ja valtion keskushallinnon väliin ei tarvita yhtä aluehallintoviranomaista enempää. Uusiin maakuntaliittoihin, jotka hoitaisivat nykyisen maakunta- ja lääninhallinnon sekä TE-keskusten tehtävät, tulisi yhdistää myös muita aluehallinnon tehtäviä. Nykyinen aluehallinto on kallis, tehoton, byrokraattinen ja sekava.
Uusimaalaisten yhteinen etu on Uudenmaan maakunta, joka käsittäisi nykyisen Uudenmaan maakuntaliiton alueen lisäksi myös Itä-Uudenmaan maakunnan alueen. Nykyisten maakuntaliittojen tehtävien lisäksi se vastaisi lääninhallinnon ja TE-keskusten tehtävistä. Vaalipiirijako tulisi säilyttää nykyisellään eli Uusimaa jakaantuisi edelleen Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireihin.
Risto Kuisma