Viikkokurkistus: Vaaliautossa mietittyä, Kimmo Savaste

Viikkokurkistus: Äänestys alkoi, Simo Zitting
7 maaliskuun, 2007
Viesti: Kiitos avusta, tuesta ja vaalityöstä!
19 maaliskuun, 2007

Viikkokurkistus: Vaaliautossa mietittyä, Kimmo Savaste

Vaaliautossa mietittyäTakana on 5000 kilometriä vaaliautossa ja 100 erilaista tilaisuutta ja tapahtumaa alkuvuoden aikana. Yhteinen tekijä näillä ovat olleet eduskuntavaalit. Nyt edessä on muutama päivä ja joukko menoja ja kilometrejä; loppukiri. Vaaliautossa on tullut mietittyä monia asioita: erityisesti liikennettä, autoja ja autoveroja; Autoverot uusiksi.
Euroopan Unioni valmistelee uusia säädöksiä autojen verotuksesta. Se johtaa myös Suomessa autoverotuksen muutokseen. Sitä on jo alettu valmistella.
Suurin muutos on se, ettei EU hyväksy enää vuoden 2016 jälkeen auton hankinnan yhteydessä perittävää erityistä autoveroa eli ns. rekisteröintiveroa. Suomen autovero on pääosin juuri tuollainen kielletty rekisteröintivero. Direktiiviehdotuksen mukaan on siirryttävä auton käyttöveroon. Meillä on jo käytössä ajoneuvovero, jota perittiin alunperin tilapäisesti ns. tarraverona. Siitä tuli pysyvä; päinvastaisista lupauksista huolimatta.
Siirto pois auton hankinnan verotuksesta on järkevää. Tosin auton käyttöä verotetaan jo nyt ankarasti polttoaineverolla. Uusia käyttöveroja voidaan mielestäni ottaa käyttöön vain siltä osin kuin hankintaveroa alennetaan. Auton verotuksen kokonaistaso ei saa nousta, vaan sitä olisi laskettava, koska meillä on kovempi autovero kuin EU:ssa keskimäärin.
Uusi autovero voi mielestäni koskea vain uusia autoja. On täysin väärin verottaa käytettyjä autoja uusilla veroilla, koska niistä verot on maksettu jo hankinnan yhteydessä. Kaksinkertainen verotus olisi epäoikeudenmukaista. Se loukkaisi erityisesti niitä henkilöitä, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia uutta autoa.
Unioni vaatii, että uudistuksen yhteydessä autovero on porrastettava ilmastopäästöjen mukaan. Oikeudenmukaisen porrastuksen toteuttaminen on erittäin vaikeaa. Se nostaa helposti verotuksen tasoa, johon ei ole perusteita.
Suomen asukastiheys on vain murto-osa EU:n keskimääräisestä väestötiheydestä. Harva asutus lisää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta henkilöä kohden laskettuja ilmastopäästöjä. Sen sijaan jos lasketaan päästöt pinta-alaa kohden ovat päästömme hyvin pienet. Pienen asukastiheyden johdosta meillä henkilöauto on laajasti ainoa järkevä kulkuväline. Joukkoliikenne ei ole, eikä voi olla kilpailukykyinen päästöjen osalta harvaanasutuilla seuduilla, joita on valtaosa Suomesta. Tämä tosiasia unohtuu usein, kun keskustellaan Suomen liikennepolitiikasta ja sen aiheuttamista päästöistä.
Se mikä pätee liikenteessä tiheään asutussa Keski-Euroopassa , ei päde harvaan asutetussa Suomessa. Tämä yksinkertainen tosiasia unohtuu liian usein liikennepolitiikassa.
Viikon henkilö – Kimmo Savaste
Kimmo Savaste on yksi vaalityöntekijöistäni. Tutustuin häneen melko pian Pornaisiin muutettuani. Hän asui silloin Sipoossa ja kohtasimme Sibbo – Pornainen Rotaryklubissa. Nyt Kimmo asuu Porvoossa. Taustaltaan Kimmo on kadettikoulun käynyt aktiiviupseeri. Myöhemmin hän on toiminut isännöitsijänä oman yrityksensä puitteissa. Kimmo sairastui muutama vuosi sitten. Hän on kirjoittanut lehdessä sairastumisestaan ja siitä, miten se muutti elämää. Kimmo kertoo myös, miten se vaikutti ystävyyssuhteisiin. Meidän ystävyytemme pysyi.
Kimmo sairastui eturauhassairauden ohella Parkinsonintautiin. Hän menetti sairauden myötä työkyvyn, yrityksensä, ajokorttinsa ja monet ystävänsä. Nyt hän on kokenut paranemisen, jota lääkärit ovat pitäneet ihmeenä. Hän vaikuttaa aivan terveeltä mieheltä. Selitys aiempaan huonoon kuntoon on, ainakin osittain, väärä lääkitys , josta hän on nyt luopunut. Ajokortin hän on saanut takaisin ja aloittanut uudelleen esimerkiksi golfin pelaamisen. Hän on ollut myös tarmokas vaalityöntekijä. Itse hän kirjoitti lehdessä : ”Muuten, monien ihmisten ihmeeksi, taidan kokonaan parantua.”
Risto Kuisma