Viikkokurkistus: Turhia lakeja, Harriet Nuutti

Viikkokurkistus: Onko kuntayhteistyö liitosten vaihtoehto? Kari S. Tikka
7 kesäkuun, 2006
Kirje tukiryhmälle
19 kesäkuun, 2006

Viikkokurkistus: Turhia lakeja, Harriet Nuutti

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Turhia lakeja
Seksinostokielto ja hedelmättömyyshoito ovat olleet eduskunnan alkuvuoden tärkeimmät asiat, uskovat monet kansalaiset. Uskomus on täysin väärä. Mutta, kuten jo Urho Kekkonen totesi, politiikka on sitä, miltä se näyttää. Nyt se, miltä eduskunnan työ näyttää lehtien ja muun median palstoilla, antaa väärän kuvan todellisesta politiikasta.
Media on kiinnostunut kirjoittamaan seksinostosta ja myös hedelmättömyyshoidoista erityisesti lesboparien osalta. Mielenkiintoa on lisännyt noihin asioihin liittynyt ja puoluerajat ylittävä kiistely. Kun asiat kiinnostavat tiedotusvälineitä, synnyttää se osassa kansanedustajista halua hyödyntää tuota kiinnostusta.
Hedelmättömyyshoitolaki ja laki seksioston kiellosta eivät ole kummatkaan erityisen tärkeitä asioita. Useimmat kansanedustajat, kuten en minäkään, ole noista asioista puhunut täysistunnoissa enkä valiokunnissa.
Kumpaakaan kiisteltyä lakia ei olisi pitänyt tuoda eduskunnan käsiteltäväksi. Hallituksen harkinta petti näissä asioissa.
Vaikka kannatan prostituution poiskitkemistä ei lakiesitys tuota tavoitetta edistä. Lakiesityksessä kielletään seksinosto, mutta ei sen myyntiä. Asetelma on hupaisa. Sitä voi verrata siihen, että huumeiden myyjää ei rangaistaisi vaan ainoastaan ostajaa. Tai varasta ei rangaistaisi, vaan ainoastaan varastetun tavaran ostajaa. Jos prostituutio säädetään laittomaksi, tulisi kiellon koskea ensisijaisesti myyjää ja toissijaisesti ostajaa. Eduskunnassa kompromissien tuloksena syntynyt seksinostokieltolaki on epäonnistunut, turha ja tehoton. Paljon turhaa melua tyhjästä, jonka suurin seuraus on eduskunnan arvostuksen lasku.
Hedelmättömyyshoidot ovat alue, johon ei olisi tullut lainsäädännöllä puuttua. Omatuntoni sanoo, että lailla ei voi eikä saa säädellä ihmiselämän syntymistä. Vaikka keinosiemennys on rutiinia kotieläinjalostuksessa, ei sitä ihmisiin saisi ulottaa. Koko hedelmättömyyshoitokysymys pitäisi harkita uudelleen. Tässä suhteessa tulisi olla suurta pidättyvyyttä myös silloin, kun kysymys on lääketieteellisistä perusteista.
Katson, että ihmiselämää ei saisi sormeilla. Hedelmättömyyshoidoissa astutaan vaaralliselle alueelle, jossa rajojen vetäminen on äärimmäisen vaikeaa. Lapsen etu, jonka tulisi olla ensisijaista, ei missään tapauksessa, edellytä minkäänlaisia hedelmättömyyshoitoja missään laajuudessa.
Henkilökohtaisesti en hyväksy lakiesitystä hedelmättömyyshoidoista miltään osin.
Viikon henkilö – Harriet Nuutti
Harriet (Haije) Nuutti aloittaa eduskunta-avustajanani elokuun alussa. Haijeen tutustuin 1970-luvun lopulla, jolloin hän oli töissä SAK:n järjestöosastolla ja itse olin SAK:n hallituksen jäsen. Kun AKT:n puheenjohtajan sihteeri Eilan Punkka siirtyi eläkkeelle 1984, valitsin Harriet Nuutin uudeksi sihteerikseni. Haijen ja minun erinomainen yhteistyö jatkui yli kymmenen vuotta aina siihen asti, kun jätin AKT:n kesäkuussa 1994.
Haije jatkoi vielä AKT:ssä, mutta siirtyi 1999 porvoolaisen sos.dem. kansanedustajana Klaus Hellbergin avustajaksi.
Kun nyt menetän Heta Välimäen sos.dem. Nuorisoliiton puheenjohtajan tehtävään, saan seuraajaksi Haije Nuutin, joka on kokenut avustajan tehtävissä ja jonka tunnen AKT:n vuosilta erinomaisen hyvin.
Haijen mies Matti Nuutti on Porvoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja siten Porvoon johtavia poliitikkoja. Häneen tutustuin jo 1980-luvulla, jolloin Matti Nuutti oli STS-pankin pankinjohtaja. Nyt hän on ollut jo pitkään yrittäjänä Porvoossa.
Risto Kuisma