Viikkokurkistus: Perhevapaiden kustannukset, Ulla Anttila

Viikkokurkistus ”Miesten matka”, Pekka Vilkuna
11 toukokuun, 2005
Eläkkeensaajien Kevätjuhla Loviisassa
22 toukokuun, 2005

Viikkokurkistus: Perhevapaiden kustannukset, Ulla Anttila

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Perhevapaiden kustannukset
Olin tänä aamuna Yleisradion Ykkösaamussa väittelemässä vihreiden kansanedustaja Tuija Braxin kanssa. Aiheena oli vanhemmuudesta aiheutuneiden työnantajakustannusten tasaus. Asiasta on käyty keskustelua lähinnä vihreiden aloitteesta. He tekivät asiasta eduskunnassa lakialoitteen. Tamperelainen Aamulehti kysyi kansanedustajilta kannattavatko he tuota tasausta, jota aloitteessa esitetään. Vastauksena ilmoitin, etten kannata. Radioon jouduin siis vastustajan- ja Tuija Brax kannattajan rooliin.
Koko asiasta on yleisessä keskustelussa syntynyt enemmän tai vähemmän väärä käsitys. Itse ongelmasta ja sen syystä on ollut paljon vääriä mielikuvia. Kysymys on siis niistä työnantajalle aiheutuvista ylimääräisistä kuluista, jotka aiheutuvat perhevapaista eli esimerkiksi vanhempainlomasta ja sairaan lapsen hoidosta. Nämä kustannukset aiheutuvat niistä eduista, jotka on sovittu työehtosopimuksissa. Kyse ei ole lakisääteisistä kustannuksista, joista vastaa valtio. Nyt kuitenkin vaaditaan, mm osa työnantajista, että valtion tulisi tasata kustannuksia työnantajien kesken. Kysymys on siis kustannusten tasauksesta, niissä tapauksissa, jossa työnantajat ovat ottaneet vapaaehtoisesti ne kannettavakseen.
Kun kustannuksista ovat työnantajat ja työntekijät keskenään sopineet niin heidän pitäisi myös keskenään sopia tarvittavat muutokset kustannusten jakoon. Ei ole järkevää eikä myöskään normaalia, että valtio puuttuisi yksipuolisesti työehtosopimuksiin.
Valtio voi kolmikannan puitteissa säätää kustannuksia tasaavan lain, jos sopijajärjestöt ovat asiasta ensin yhtä mieltä ja jos hallitus ja eduskunta katsovat tasauksen järkeväksi.
Ensin kustannusten tasaus tulisi käsitellä kolmikannassa ja tarvittaessa laittaa sieltä liikkeelle. Ongelmana on ollut lähinnä se, ettei kolmikanta ole toistaiseksi päässyt asiasta ratkaisuun. Toisaalta sitä ainoaa vanhempainvapaiden työnantajakustannusta, joka on lakisääteinen, jo nyt valtion toimesta tasataan. Tämä asia on sovittu kolmikannassa. Kysymys on äitiyslomasta kertyvästä vuosilomapalkasta.
Palkka vanhempainlomalta ja sairaan lapsen hoidosta on sovittu työehtosopimuksissa, sitä ei määrää laki. Lain mukaan näistä maksetaan vain päiväraha, jonka kustannuksista vastaa valtio. Eri työehtosopimuksissa edut ovat eritasoisia. Äitiyslomalta maksetaan palkkaa tyypillisesti 1-4 kuukaudelta. Edut ja kustannukset ovat eri työnantajille erilaiset, mutta he ovat ne itse sopineet ja ottaneet samalla vastuun kustannuksista.
Ehkä olisi syytä säätää näistä eduista lailla ja samalla päättää siitä, että valtio vastaa kustannuksista. Silloin kaikki saisivat samat edut tai vähintään lain minimitason.
Viikon henkilö – Ulla Anttila
Vantaalainen kansanedustaja Ulla Anttila on vihreiden kokeneimpia kansanedustajia. Hän on ollut eduskunnassa jo 14 vuotta ja menossa on neljäs vaalikausi.
Koulutukseltaan Ulla Anttila on filosofian maisteri ja sosiaalipsykologi. Ennen kansanedustajan uraa hän toimi lähinnä tutkimustehtävissä.
Eduskunnan lisäksi Anttila on ollut aktiivisesti mukana Vantaan kunnallispolitiikassa.
Poliitikkona Ulla Anttila on hyvin asiallinen ja hillitty, ja poikkeaa siten tyyliltään muista enemmän tai vähemmän värikkäistä vihreiden edustajista. Anttila ei ole myöskään niin julkisuushakuinen kuin vihreät yleensä. Huolimatta pitkästä urasta ja muista kiistattomista ansioista, häntä ei ole näkynyt vihreiden johtopaikoilla. Eduskuntavaaleissa Ulla Anttila on menestynyt hyvin.
Eduskunnassa olen parhaiten tutustunut häneen eläinsuojeluryhmän ja vammaisten asioissa. Tänään eduskunnassa on ”susiseminaari”, jonka pääorganisaattorina on ollut Ulla Anttila.
Ulla Anttilalla on edellytyksiä politiikassa nykyistä vaativimpiinkin tehtäviin.
Risto Kuisma