Viikkokurkistus: Päällekkäistä hallintoa ja turhaa byrokratiaa, Sisko Seppä

Viikkokurkistus: Pirkan hiihto, Nils-Anders Granvik
10 maaliskuun, 2004
Viikkokurkistus: Kuin kissa kuumaa puuroa…, Erkki Pulliainen
24 maaliskuun, 2004

Viikkokurkistus: Päällekkäistä hallintoa ja turhaa byrokratiaa, Sisko Seppä

Kirjoitan viikoittain jostain ajankohtaisesta tai henkilökohtaisesta asiasta. Kirjoitan myös viikon henkilöstä.Päällekkäistä hallintoa ja turhaa byrokratiaa
Itsenäisten kuntien ja kaupunkien sekä valtion välimaastossa on laaja viidakko erilasia alueellisia ja väliportaan hallintoelimiä, organisaatioita ja niihin kuuluvia byrokraattisia rakennelmia. Kaiken yläpuolella on vielä Euroopan Unioni, jonka byrokraattinen käsi ulottuu ja säätelee kaikkea tätä toimintaa.
Tämä kaikki maksaa rahassa mitaten paljon. Vielä enemmän tämä rakennelma maksaa, kun asiaa mitataan asioiden hoidon järkevyydellä, tehokkuudella ja joustavuudella. Ihminen, kansalainen, jota kaiken hallinnon tulisi auttaa ja palvella, hukkuu armotta tähän viidakkoon. Ongelmia byrokratia tuottaa myös virastoille, virkamiehille, järjestöille, yrityksille ja myös koko viidakosta vastuussa oleville poliittisille päättäjille.
Vaikka hallinnon hajanaisuus ja muut ongelmat ovat tuttuja, niin erilaiset hankkeet ja selvitykset ovat johtaneet yleensä vain ongelmien kasvamiseen.
Byrokratian purkamisen merkeissä 1990-luvun puolivälissä karsittiin läänien lukumäärää. Itse karsimisen välittömät vaikutukset olivat vähäiset, jos ajatellaan hallinnon kevenemistä. Kun samalla perustettiin uudet TE-keskukset, oli tästä seurauksena tuntuva hallinnon lisääntyminen ja byrokratian kasvu.
Valtion ja kuntien välissä toimivat läänit, maakunnat, TE-keskukset, erilaiset sairaanhoito- ja muut piirit ja lukuisat muut kuntien yhteenliittymät. Lisäksi esimerkiksi pääkaupunkiseudulla toimii lakisääteinen pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, YTV, ja myös esimerkiksi vantaalainen Keski-Uusimaan kuntien KUUMA-yhteenliittymä. Uudellamaalla toimii maakuntaliittoja tuplaten. Uudenmaanliiton lisäksi on, lähinnä kielipoliittisista syistä, erillinen Itä-Uudenmaan liitto.
Nykyinenkin hallitus pyrkii saamaan järkeä aluehallintoon. Hallitus on asettanut kaksi selvitysmiestä. Jussi-Pekka Alanen selvittää Helsingin ja pääkaupunkiseudun hallintoa ja yhteistyötä. Esko Riepula puolestaan selvittää koko aluehallintoa.
Nyt tarvittaisiin rohkeutta toteuttaa tarvittava byrokratian purku. Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittojen yhdistäminen on koko maakunnan, myös Itä-Uudenmaan, etu. Pääkaupunkiseudulla Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen ovat tosiasiassa yksi kaupunki. Tämä pitäisi jo toteuttaa myös virallisella tasolla. Valitettavasti näyttää siltä, etteivät näiden kaupunkien johtavat virkamiehet ja päättäjät ole valmiit tunnustamaan tosiasioita. Kipeintä heille lienee omista asemista ja johtopaikoista luopuminen. Tätä kaupunkien yhdistämistä ei selvitysmies Alanen rohjennut edes esittää, koska tiesi kaupunkien kielteiset mielipiteet. Muutoin Alasen selvitys on järkevä. Sen lopullinen merkitys ratkeaa vasta sitten, kun se toteutetaan; – jos se toteutetaan.
Viikon henkilö – Sisko Seppä
Kirjoitan henkilökohtaisia ajatuksia viikon henkilöstä. Tämän viikon henkilö on pääsihteeri Sisko Seppä.
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän nykyiseen pääsihteeriin Sisko Seppään tutustuin jo 1980-luvulla, kun hän toimi SAK:n palveluksessa talouspoliittisena sihteerinä. Itse olin samoihin aikoihin SAK:n hallituksen jäsen ja muutoinkin tiiviisti mukana SAK:n ja SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen johtotehtävissä.
Ammattiyhdistysliikkeen palveluksesta Sisko Seppä siirtyi SDP:n eduskuntaryhmän kansliaan vastaaviin talouspoliittisen sihteerin tehtäviin.
Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen aloittaessa vuonna 1995 Seppä siirtyi II valtionvarainministeriksi nimetyn Arja Alhon poliittiseksi erityisavustajaksi. Tuo yhteistyö ei toiminut eikä siten kestänyt pitkään. Kun hieman myöhemmin eduskuntaryhmän pääsihteerin paikka tuli avoimeksi, kun Kari Laitinen valittiin puoluesihteeriksi, Sisko Seppä valittiin tehtävään. Hän voitti valintaprosessissa vastaehdokkaana olleen puoluetoimiston ehdokkaan. Näin hän palasi virkavapaalta takaisin ryhmäkansliaan; nyt sen päälliköksi.
Sisko Seppä on taustavaikuttaja, ”harmaa eminenssi”, joka on julkisuudessa hiljaa, mutta omaa paljon todellista asiantuntija- ja taustavaltaa.
Muutama vuosi sitten Sisko Seppä juoksi maratonin, joten hän on tuttu paitsi eduskuntaryhmän toiminnasta, niin myös Eduskunnan Urheilukerhon puitteista.
Risto Kuisma