Viikkokurkistus: Oikeusvaltio uhattuna, Erkki Pesonen

Viikkokurkistus: Mellakka vai mielenosoitus, Mauno Forsman
13 syyskuun, 2006
Viikkokurkistus: Matka Muurmanskiin, Paavo Korteniemi
27 syyskuun, 2006

Viikkokurkistus: Oikeusvaltio uhattuna, Erkki Pesonen

Kirjoitan joka viikko kurkistuksen omaan tai julkiseen elämään. Viikkopäiväkirjassani kerron myös viikon henkilöstä.Oikeusvaltio uhattuna
Oikeusvaltiossa kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu oikeus saada tuomioistuimen ratkaisu riitaan nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin. Tarve saada viivytyksettä tuomioistuimen antama oikeudelliseen ratkaisu on myös yrityksille tärkeä.
Tällä hetkellä tilanne on tässä suhteessa huono. Tuomiot ja päätökset viipyvät; jopa useita vuosia. Käsittelyaikojen pituus vaarantaa oikeusturvaa. Kun tuomiot viipyvät, vaikuttaa se oikeuden toteutumiseen. Heikommassa asemassa oleva osapuoli joutuu tyytymään huonompaan ratkaisuun kuin laki hänelle antaisi, koska hänellä ei ole mahdollisuutta – tai ei ole viisasta – odottaa tuomioistuimen ratkaisua. Tuomioiden viipyminen muuttaa siten epäsuorasti itse aineellisen oikeuden sisältöä.
Erilaisia oikeussuojakeinoja kuten valituksia ja kanteita käytetään painostus- ja kostotoimina erilaisissa riidoissa. Markkinaoikeuden ruuhkautuminen on vääristänyt yritysten välisiä hankintakilpailuja. Kun uudesta EU-direktiiviin perustuvasta hankintalaista on tulossa vielä entistä monimutkaisempi, tilanne heikkenee edelleen.
Hankintalainsäädäntöä tulisi väljentää. Se olisi sekä hankintoja tekevien viranomaisten että yritysten etu. Tuomioistuinlaitokselle olisi annettava lisää voimavaroja, jotta ruuhkat voidaan purkaa. Oikeudenkäynneille on säädettävä maksimiaika, jonka puitteissa lainvoimainen päätös on annettava. Aika voisi olla esimerkiksi vuosi. Lainsäädäntöä ja oikeudenkäyntimenettelyjä tulisi yksinkertaistaa. Se laskisi nykyisiä kohtuuttomia oikeudenkäyntikuluja ja nopeuttaisi oikeusprosesseja.
Viikon henkilö – Erkki Pesonen
Viime viikolla saatettiin haudan lepoon Erkki Pesonen. Hän siirtyi Pornaisten kunnanjohtajan tehtävästä eläkkeelle kolme vuotta sitten. Hänen arvonsa on, niin kuin usein, havaittu vasta, kun hän siirtyi pois tärkeästä tehtävästä.
Tutustuin Erkki Pesoseen heti kun muutin 1993 Pornaisiin. Syksyllä 1996 tulin kunnanvaltuustoon ja jo edellisenä vuonna kansanedustajaksi. Näissä tehtävissä olin yhteistyössä Erkin kanssa. Myös muuten olimme tekemisissä keskenämme. Hän mm opetti minua suunnistamaan. Erkin yksi mieliharrastuksia oli suunnistus. Muita mielenkiinnon kohteita olivat mm Unkari, Viro ja Viron kieli. Erkki Pesonen oli maltillinen, harkitseva ja yhteistyökykyinen. Hän oli talousmies, joka mietti ja tuumi asioita tarkkaan. Hän tunsi oman vastuunsa ja kantoi sen. Hän tuli hyvin toimeen niin kunnan työntekijöiden kuin luottamusmiesten kanssa.
Risto Kuisma