Viikkokurkistus: Myrsky vesilasissa, Jouni Backman

Viikkokurkistus: Alkoholi puhuttaa, Reijo Kallio
3 joulukuun, 2003
Viikkokurkistus: Jopa se myrkyn lykkäsi, Ville Itälä
17 joulukuun, 2003

Viikkokurkistus: Myrsky vesilasissa, Jouni Backman

Kirjoitan viikoittain jostain ajankohtaisesta tai henkilökohtaisesta asiasta. Kirjoitan myös viikon henkilöstä.Myrsky vesilasissa
Tieliikennelain muutos, joka koskee lääkärien tarkastuksia ja lääkärien ilmoitusvelvollisuutta kuljettajan ajokyvyttömyydestä, sai aikaan kiivaan keskustelun eduskunnassa. Täysistunnossa asiasta kiisteltiin tavanomaista värikkäämmin sanankääntein. Jo tähän mennessä asiasta on äänestetty täysistunnossa kaksi kertaa. Liikennevaliokunnan yksimielinen mietintö on saanut myös kansanedustajien enemmistön selvän tuen. Myös sos.dem. eduskuntaryhmän kokouksessa viime torstaina asiasta käytiin harvinaisen vilkas keskustelu aina kiivaita välihuutoja myöten.
Mistä asiassa sitten on kysymys? Onko lääkärin ilmoitusvelvollisuus perusteltu, vai onko se liian tiukka, kuten eräissä lehtien pääkirjoituksissa on epäilty.
Eduskunnan liikennevaliokunta käsitteli asian erittäin perusteellisesti. Valiokunnan kuulemat asiantuntijat esittivät – lähes poikkeuksetta – että laissa käytettäisiin ilmaisua velvollisuus sanan oikeus asemasta.
Kaikissa Euroopan maissa, joissa asiasta on määräyksiä, lääkärillä on ilmoitusvelvollisuus. Missään maassa ei ole säädetty ilmoitusoikeudesta, kuten hallitus eduskunnalle esitti.
Muissa Pohjoismaissa on jo nyt voimassa lääkärin velvollisuus ilmoittaa potilaan ajokyvyttömyydestä. Liikennevaliokunnan Ruotsin tilanteesta saaman selvityksen mukaan ilmoitusvelvollisuus ei ole aiheuttanut ongelmia tai muita haitallisia seurauksia. Liikenneministeriön alkuperäinen esitys päätyi myös lääkärien ilmoitusvelvollisuuteen. Kun velvollisuus muuttui hallituksen esityksessä, ei vastaavia korjauksia tehty esityksen perusteluihin. Myös hallituksen esityksen perustelut puoltavat enemmän velvollisuuden kuin oikeuden säätämistä.
Ero ilmoitusoikeuden ja -velvollisuuden välillä ei ole suuri. Olennainen kysymys on se, että laissa puututaan lääkärin salassapitovelvollisuuteen molemmissa tapauksissa. Asiassa esitetty kritiikki sopii yhtä hyvin hallituksen esittämään ilmoitusoikeuteen kuin nyt säädettyyn -velvollisuuteen.
Kun valtiovalta yleisen edun perusteella säätää tehtäviä, ovat ne velvollisuuksia eikä oikeuksia. Yleisen edun ja liikenneturvallisuuden kannalta lääkäreille säädetty ilmoitusvelvollisuus on perusteltu. Asiasta on keskusteltu perusteellisesti jo parinkymmenen vuoden ajan. Velvollisuus lisää jonkin verran lääkärien tehtäviä, mutta ei johda sellaisiin seurauksiin, kuin jotkut lääkärit ovat julkisuudessa väittäneet.
Viikon henkilö – Jouni Backman
Kirjoitan henkilökohtaisia ajatuksia viikon henkilöstä. Tämän viikon henkilö on kansanedustaja Jouni Backman.
Vuonna 1959 syntynyt Jouni Backman on ollut sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän nuorin miesjäsen jo vuodesta 1987 lähtien, eli 16 vuoden ajan. Nuorempia naiskansanedustajia SDP:n ryhmässä on ollut samaan aikaan suuri joukko.
Jouni on syntynyt Savonlinnassa kuten minäkin. Koska muutin Savonlinnasta pois 18-vuotiaana vuonna 1965, emme siellä tutustuneet, sillä Jouni oli silloin vasta 6-vuotias.
Jouni Backmanin voi sanoa perineen aatteensa, sillä hänen isänsä toimi työväentalon talonmiehenä. Poliittisen toiminnan Jouni aloitti nuorena ja se vei mukanaan niin, että yliopisto-opinnot ovat edelleen kesken.
Backman on ollut kaksi kertaa ministerinä. Ensin Lipposen I-hallituksessa neljä vuotta hallintoministerinä ja sitten viime vaalikauden lopussa vajaan vuoden ympäristöministerinä Lipposen II-hallituksessa. Tämän vuoden vaalien jälkeen hänet valittiin vaikutusvaltaiseen eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävään.
Kansanedustaja Jouni Backman on ollut SDP:n puoluehallituksen jäsen jo vuodesta 1990 lähtien. Luonnollisesti hänelle on kertynyt paljon muitakin tehtäviä valtiollisissa toimissa ja järjestöissä.
Julkisuutta Jouni Backman sai ministerinä, joka ajoi läpi suurläänit. Viime kuukausina julkisuutta on tullut paperilapulla, jonka hän lähetti edellisen Anneli Jäätteenmäen hallituksen kriisihetkillä kesäkuussa Keskustan ryhmäjohtaja Timo Kallille.
Omat välini savonlinnalaiseen Jouni Backmaniin ovat olleet asialliset. Yhteisenä mielenkiinnon kohteena meillä ovat olleet viestintä- ja tietoyhteiskuntakysymykset. Yhteistä on tietysti myös savonlinnalaisuus ja sama puolue ja eduskuntaryhmä.
Risto Kuisma