Viikkokurkistus: Motivoiva kriisi, Ilona Nokela

Viikkokurkistus: Verotukseen tarvitaan korjaus, Kalevi Lamminen
10 toukokuun, 2006
Viikkokurkistus: Rakentavaa EU-kritiikkiä, Jouni Peltoniemi
24 toukokuun, 2006

Viikkokurkistus: Motivoiva kriisi, Ilona Nokela

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Motivoiva kriisi
Suuria muutoksia ei yleensä kyetä tekemään ilman kriisiä. Kriisi pakottaa ihmisen tai organisaation murtamaan luontaisen muutosvastarinnan.
Elämäntavan muutoksen ovat yleensä kriisin tuloksia. Päihderiippuvuudesta ei juuri koskaan päästä irti ilman kriisiä. Motivoiva kriisi on muutoksen ja vapautumisen lähtöpiste.
Kriisi pakottaa katsomaan todellisuutta, sen ikäviä puolia silmästä silmään. Alkoholismiin kuuluu voimakas kieltomekanismi. Vain kriisin kautta tuo ongelman kieltämisen kehä voi murtua.
Kriisi voi aiheutua esimerkiksi työpaikan menetyksestä, puolison menetyksestä, ”kasvojen menetyksestä” tai jostain muusta epämiellyttävästä tapahtumasta.. Kriisi voi olla myös pehmeämpi. Hyvin järjestetty ammattitaitoinen puheeksiotto joko työpaikalla tai lähiyhteisössä, voi johtaa motivoivaan kriisin, joka laukaisee halun muuttua.
Pelkkä halu muuttua tai lupaus muuttua ei vielä riitä riippuvuudesta vapautumiseen. Tarvitaan konkreettisia toimia muutoksen puolesta. Elämäntavan muutokset, kuten päihteidenkäytön lopettaminen, pysyvät ja säilyvät, jos ihminen saa kokemuksia onnistumisesta. Ne rohkaisevat jatkamaan muutosta ja kestämään uuden elämäntavan alkuvaikeudet.
Lähiyhteisön, työtovereiden, ystävien, perheen, myönteinen palaute vahvistaa motivaatiota ja muutoshalua. Vanha riippuvuus murtuu, ihminen vapautuu ja muutos tulee mahdolliseksi ja kasvaa uudeksi elämäntavaksi. Motivoivan kriisin kautta muutokseen, pätee kaikissa muissakin muutostilanteissa kuin alkoholi- tai päihderiippuvuudessa.
Jotain tarvitaan tilalle, kun luovutaan elämää hallitsevasta riippuvuudesta. Toisaalta mitään ei voi saada, jos ensin ei luovuta jostain vanhasta. Täyteen astiaan ei voi mitään lisätä.
Päihderiippuvuuden tilalle on usein alkuvaiheessa uusi sisällön antaja liikunta, kuntoilu tai reippailu raikkaassa ulkoilmassa. Kuntoilusta voi myös saada luontevasti pysyvän harrastuksen.
Ruumiinkulttuurin ohella tai tilalla uusia elämyksiä tai tunteita voi saada henkisestä kulttuurista; musiikista, teatterista, oopperasta, kirjallisuudesta, elokuvista jne. Päihderiippuvuuden tilalle voivat tulla myös ystävät ja erilaiset järjestöt ja yhdistykset. Ne tuovat kiinnekohdan elämään. On turvallista, kun tuntee kuuluvansa johonkin.
Jos on selvittänyt itselleen oman elämänsä, oman olemassaolon, tarkoituksen, on se hyödyllistä ja vapauttavaa. Jokainen ihminen tarvitsee perusfilosofian elämänsä ankkuriksi. Se voi löytyä uskonnoista, esimerkiksi kristinuskosta tai filosofiasta. Mietiskely, hiljentyminen, ”joutilaisuus” ja kiireettömät hetket auttavat löytämään oman elämän tarkoituksen.
Luennoin viime lauantaina ”muutoksen mahdollisuudesta” Järvenpäässä Raikuli ry:n tapahtumassa. Luennon valmistelu johti jälleen kerran pohtimaan aihetta omien kokemusteni ja kaiken viimeisen 16 vuoden aikana oppimani perusteella. Ystäväni Matti Nokela ammattilaisena antoi ajattelemiseen näkökulmaa omilla havainnoillaan.
Viikon henkilö – Ilona Nokela
Ilona Nokelaan tutustuin melko pian sen jälkeen, kun kohtasin hänen miehensä Matti Nokelan Myllyhoitoyhdistyksen toiminnassa 1990-luvun alkupuolella. Nyttemmin meistä ja Nokeloista on tullut perhetuttuja. Olemme kyläilleet keskenämme ja tehneet yhteisiä ulkomaanmatkoja.
Ilona Nokela on koulutukseltaan diplomi insinööri. Hän teki pitkän uran Sipoon kunnan palveluksessa. Viime vuoden lopulla hän siirtyi kunnan teknisen johtajan virasta eduskunnan kiinteistötoimiston päälliköksi.
Sipoon kunnassa hänet valittiin muutama vuosi sitten vuoden esimieheksi.
Ilona on hyvin kielitaitoinen. Hänen isänsä oli englantilainen ja muistini mukaan Ilonalla on Suomen passin lisäksi myös Iso-Britannian passi.
Ilona on nyt samassa talossa töissä kuin minä, mutta tappiopuolelle jää, että Nokelat muuttivat Sipoosta Helsinkiin ja Töölöön. Tuija totesi eräänä päivänä, että Sipoo ei enää tunnu samalta kuin ennen, kun Nokelat eivät enää asu siellä.
Ilonan mies Matti on toiminut vaalipäällikkönä kaikissa vaaleissa, joissa olen ollut mukana. Vaikka he muuttivat vaalipiirin ulkopuolelle, on hän luvannut jatkaa samassa tehtävässä edelleen myös ensi vuoden eduskuntavaaleissa.
Ilona Nokela on käytännöllinen ja järkevä ihminen, joka menestyy varmasti uudessa tehtävässään eduskunnan palveluksessa.
Risto Kuisma