Viikkokurkistus: Missä valta luuraa? Timo Seppälä

Voimavarana raittius, Helsingin Kristillinen Työväenyhdistys
16 lokakuun, 2003
Pohjoismaiden Neuvoston 55. istunnossa, Oslo, yleiskeskustelupuheenvuoro
27 lokakuun, 2003

Viikkokurkistus: Missä valta luuraa? Timo Seppälä

Kirjoitan viikoittain jostain ajankohtaisesta tai henkilökohtaisesta asiasta. Kirjoitan myös viikon henkilöstä.Missä valta luuraa?
Kuka päättää, mitä ja missä; on tämän päivän maailmassa yhä epäselvempi kysymys. Tavallisena kansalaisena ja erityisesti kuluttajina ”äänestämme jaloillamme”. Kuluttajat ovat ne markkinavoimat, joita pelätään ja kunnioitetaan. Kuluttajat ohjaavat ostopäätöksillään yrityksiä. Kuluttajina me päätämme, mitkä tuotteet ja palvelut menestyvät. Jos yritys ei ota huomioon asiakkaitaan, jotka ovat viimekädessä kuluttajia, ei se pidemmän päälle voi menestyä.
Kuluttajien päätökset vaikuttavat aidosti ja täydellä teholla, jos kilpailu on avointa. Yritykset pyrkivät omalta osaltaan ja yhteistoiminnallaan vaikuttamaan niihin sääntöihin, jotka säätelevät markkinoita. Yhteistyötä on sekä kansallisella tasolla Suomessa että myös kansainvälisesti ja maailmanlaajuisesti. Markkinoiden pelisäännöt päättävät viime kädessä poliittiset päättäjät; parlamentit ja hallitukset, mutta myös yhä enemmän kansainväliset yhteenliittymät kuten EU ja YK ja sen lukuiset erityisjärjestöt.
Kansainvälinen osuus päätöksenteossa ja vallankäytössä on yhä enemmän lisääntynyt. Monet asiat sovitaan kansainvälisellä tasolla, jossa Suomen vaikutusmahdollisuus on vähäinen. Me joudumme sopeutumaan ja oma itsenäinen päätösvalta jää hyvin kapeaksi. Se, missä ja milloin voidaan parhaiten vaikuttaa Suomea koskeviin päätöksiin, on yhä enemmän epäselvä asia.
Viime viikolla Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta tutustui Genevessä kolmen päivän ajan tele- ja viestintäalan kansainvälisiin kysymyksiin. Vierailimme ITU:ssa, kansainvälisessä telealan unionissa, jossa jäsenmaita on enemmän kuin YK:ssa. Kävimme myös EBU:ssa, Euroopan Yleisradio liitossa. EBU:ssa on suomalainen puheenjohtaja, YLE:n pääjohtaja Arne Wessberg. Tutustuimme myös maailman kauppajärjestön, WTO:n, viestintä- ja telealaa, IT:a, koskeviin sopimusneuvotteluihin sekä tietoyhteiskunnan huippukokouksen valmisteluihin. Neuvottelimme myös YK:n Euroopan päämajassa liikenne- ja viestintäkysymyksistä vastaavan YK:n järjestön, UNECE:n, edustajien kanssa.
Kolmen päivän lukuiset kokoukset, neuvottelut ja tapaamiset näyttivät, missä maailmassa nyt ”mennään”. Tulevaisuuden näkymät ovat epäselvät, hajanaiset ja epävarmat. Mitään varmaa kehityksestä on vaikea sanoa. Vierailimme myös joka neljäs vuosi järjestettävässä World Telecom konferenssi- ja messutapahtumassa. Siellä aasialaiset jylläsivät. Korea, Japani ja amerikkalaiset näkyivät. Eurooppalaisilla oli vähäisempi rooli ja mm Nokia oli nyt jäänyt kokonaan pois, koska osallistuminen olisi maksanut kymmeniä miljoonia markkoja.
Onko tietotekniikka-alan painopiste siirtymässä nyt Euroopasta ja myös Suomesta Aasiaan, on aiheellinen kysymys.
Viikon henkilö – Timo Seppälä
Kirjoitan henkilökohtaisia ajatuksia viikon henkilöstä. Tämän viikon henkilö on kansanedustaja Timo Seppälä.
Tapasin Timo Seppälän ensimmäisen kerran vuonna 1994 Hollolan kunnanvaltuustolle järjestetyssä seminaarissa. Seppälä oli silloin Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja pyysi minua sinne puhumaan silloin laman syvänä aikana Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta.
Kokoomuslainen Timo Seppälä valittiin sittemmin eduskuntaan vuonna 1999 ja nyt hänellä on menossa toinen vaalikausi. Kun hän on eduskunnan liikennevaliokunnan jäsen, olemme eduskunnassa tutustuneet hyvin toisiimme. Seppälä on taustaltaan yrittäjä. Peruskoulutus on merkonomi ja työura on vienyt pankin ja palkkajohtajan kautta omaan kylmäalan yritykseen. Hän on sotilasarvoltaan majuri. Kuulumme samaan ikäluokkaan.
Timo Seppälä on ”hiljainen mies”, joka ei virallisissa yhteyksissä turhia puhu. Hän on kuitenkin mainio seuramies epävirallisissa yhteyksissä. Toissa kesänä olimme samalla kielikurssilla Brightonissa Englannissa.
Tällä eduskuntakaudella kansanedustaja Timo Seppälä on kokoomuksen valiokuntavastaava ja kun olen samassa tehtävässä sos.dem. eduskuntaryhmässä, teemme myös tiivistä kanssakäymistä poliittisesti vaikeissa liikenneasioissa. Timo Seppälä on asiallinen mies, jolla on harmaan ”eminenssin” ominaisuuksia.
Risto Kuisma