Viikkokurkistus: Matka Poriin, Eiki Nestor

Viikkokurkistus: Matka Savonlinnaan, Anu Tali
19 heinäkuun, 2006
Viikkokurkistus: Maantierahat niukkoja, Jaakko Riikonen
2 elokuun, 2006

Viikkokurkistus: Matka Poriin, Eiki Nestor

Kirjoitan päiväkirjaa viikoittain. Kurkistus koskettelee ajankohtaisia sekä henkilökohtaisia asioita ja tapahtumia. Kirjoitan myös viikon henkilöstä.Matka Poriin
Eduskunnan suuri valiokunta kokoontuu perinteisesti myös heinäkuussa, jolloin pääosa eduskunnan normaalista toiminnasta on keskeytynyt. EU lomailee vasta elokuussa, joten EU-asioita käsittelevän valiokunnan on tarpeen työskennellä heinäkuussa. Valiokunnan toinen kesäkokous pidettiin 19.7. Kokouksen yhteydessä valiokunta teki parin päivän maakuntamatkan Satakuntaan. Menomatkalla tutustuttiin Harjavallassa Bolinden Oy:n teollisuuslaitoksiin.
Kysymys on entisestä Outokummun kuparisulattamosta ja siihen liittyvistä tuotantolaitoksista. Ruotsalainen Bolinden, jolla on vastaavaa toimintaa Ruotsissa ja Norjassa, osti laitokset Outokummulta, joka keskittyy nyt jaloteräkseen. Omistajanvaihdoksen ohella teollisuusalueella on tapahtunut suuri rakennemuutos. Aiemman yhden yhtiön – Outokummun – tilalla toimii nyt yli kymmenen yritystä. Niiden yhteinen työntekijämäärä vastaa aikaisempaa. Mieleen tutustumiskäynnistä jäi työturvallisuuden voimakas kehittyminen. Normaalista keskimääräisestä suomalaisen teollisuuden tasosta ovat tapaturmat vähentyneet vähempään kuin kymmenesosaan aikaisemmasta. Suurin syy tähän on ollut voimakas asennemuutos.
Valiokunta halusi saada vierailulla käytännön tietoa siitä, miten EU- ja Suomen EU-politiikka on vaikuttanut ja vaikuttaa yrityksen toimintaedellytyksiin. Porissa valiokunta järjesti yhdessä eduskunnan johdon kanssa korkean tason seminaarin EU:n tulevaisuudesta. Alustajina olivat EU:n komission puheenjohtaja Barroso, komissaari Olli Rehn, Viron EU-valiokunnan puheenjohtaja Kristiina Ojuland ja puhemies Paavo Lipponen. Erityisesti Barroson pari päivää kestänyt vierailu herätti paljon huomiota myös paikanpäällä Porissa. Hän kokosi ihmisiä kadunvarsiin ja kokouspaikan ulkopuolelle samalla tavoin kuin Tasavallan Presidentti. Kohtasin Barroson myös puhemies Lipposen tarjoamalla illallisella, Suuren valiokunnan lounaalla sekä torstai-illan Porin Jazzien konsertissa Kirjurinluodossa. EU:n korkein virkamies viihtyi hyvin ja kiireettömästi Suomessa. Hän kävi ensimmäisen kerran elämässään saunassa, jonne Olli Rehn sai hänet houkuteltua. Portugalilaisen Barroson veti Poriin Suomen toimiminen EU:n puheenjohtajavaltiona. Paikalla Porissa olivat, monen muun ministerin ohella, myös ulkoministeri Tuomioja ja pääministeri Vanhanen. Aikaa ja tilaisuutta käytettiin neuvonpitoon ajankohtaisista asioista mm kiristyneestä Lähi-Idän tilanteesta.
Tämä ensimmäinen käyntini Jazzeilla jatkoi kesän kulttuuripitoista ohjelmaa, johon liittyi myös nyt työtehtäviä.
Viikon henkilö – Eiki Nestor
Tapasin nykyisin Viron Riikinkogun jäsenen eli virolaisen kansanedustajan, Eiki Nestorin, lähes parikymmentä vuotta sitten, kun hän oli Viron Kuljetusliiton toimitsija. Myöhemmin, Viron itsenäisyyden palautuessa, hänestä tuli saman liiton puheenjohtaja. Hänen edeltäjänsä, Raivo Paavo, valittiin silloin ”Viron SAK:n” puheenjohtajaksi Siim Kallaksen jälkeen. Kuljetusalan ay-johtajan paikalta Eiki Nestor siirtyi melko nopeasti kansanedustajaksi ja myöhemmin ministeriksi ja Viron sos.dem. puolueen puheenjohtajaksi. Hieman myöhemmin Raivo Paavo, joka on perhetuttu jo 1970-luvulta alkaen, valittiin myös Riikikoguun eli eduskuntaan.
Sekä Raivo Paavo että Eiki Nestori kiittelivät suomalaisilta ja erityisesti AKT- läisilta, saamaansa oppia ja kokemusta. He sanoivat, että se oli osaltaan heidän menestyksensä salaisuus Viron itsenäisyyden alkuvuosina. AKT:llä oli kiinteät suhteet virolaiseen ay-väkeen jo 1970-luvulta lähtien. Viron uuden itsenäisyyden alussa AKT ja suomalaiset sekä pohjoismaalaiset ammattijärjestöt laajemminkin kouluttivat virolaisia ymmärtämään markkinatalousyhteiskuntaa. Heille esimerkiksi omistusoikeus oli silloin hyvin vaikeasti ymmärrettävä käsite.
Henkilökohtaisesti on ollut kiinnostavaa seurata kahden virolaisen ay-ystävän nousua oman yhteiskuntansa merkittäviksi vaikuttajiksi. Sekä Eiki Nestor että Raivo Paavo siirtyivät ay-liikkeestä eduskuntaan suurin piirtein samoihin aikoihin kun itse tulin valituksi eduskuntaan.
Risto Kuisma