Viikkokurkistus: Maalaisjärkeä perustuslain tulkintaan, Sirpa Paatero

Kirje tukiryhmälle
kesäkuu 19, 2006
Viikkokurkistus: Juhannustunnelmia, Onni Takala
kesäkuu 28, 2006

Viikkokurkistus: Maalaisjärkeä perustuslain tulkintaan, Sirpa Paatero

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Maalaisjärkeä perustuslain tulkintaan
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään, että Vantaan evankelisluterilaisten seurakuntien lehden jakaminen joka kotiin on perustuslain uskonnonvapauden vastaista. Juristina, kansanedustajana, perustuslakivaliokunnan entisenä jäsenenä ja nykyisenä varajäsenenä rohkenen sanoa, että arvovaltainen päätös on väärä. Se on virheellinen sekä juridisesti että arkijärjellä ajateltuna.
Perutuslain säätämä uskonnonvapaus sisältää myös vapauden levittää uskontoa vapaasti ilman erityisiä kieltoja ja rajoituksia. Tämä vapaus ei ole itsestäänselvyys esimerkiksi islamilaisissa maissa, mutta on sitä ollut meillä Suomessa ja länsimaissa.
Perustuslaissa on muitakin vapauksia kuin uskonnonvapaus; tällainen Suomen perustuslain takaama asia on sananvapaus. Apulaisoikeusasiamiehen päätös on ristiriidassa sananvapauden kanssa. Sananvapaus on vähintään yhtä vahva perusoikeus kuin uskonnonvapaus.
Apulaisoikeusasiamies on julkisuudessa perustellut päätöstään sillä, että seurakunnan lehti loukkaa henkilöä, joka ei ole kirkon jäsen. Jos sananvapautta ryhdytään rajoittamaan tällä periaatteella, merkitsee se lähes samaa kuin kaiken tilaamatta jaettavan materiaalin kieltoa. Seurakunnan lehteä enemmän ärsyttävät monia varmaan ”väärän puolueen” ilmaislehdet ja muut mainokset. Kuitenkin niitä suojaavat sananvapauden lisäksi yhdistymisvapaus samalla tavoin kuin seurakuntien lehtiä uskonnonvapaus.
Apulaisoikeusasiamiehen päätös kyseenalaistaa koko instituution arvostuksen ja aseman. Jo viime vuosikymmenellä esitin, että Suomessa tarvitaan luotettava ja tehokas laillisuusvalvonta. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin virastot tulisi yhdistää ja näin muodostaa elin, joka nykyistä paremmin pystyisi hoitamaan laillisuusvalvonnan. Kansalaisten tyytymättömyys sekä oikeusasiamiehen että oikeuskanslerin toimintaan on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut, kun vertaan minulle tullutta kansalaispalautetta.
Tyytymättömyys nykyiseen laillisuusvalvontaan nostaa esiin jälleen tarpeen harkita uudelleen perustuslakituomioistuimen tarpeellisuutta.
Viime viikon eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri vastasi minulle, että seurakuntalehteä koskevaan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen täytyy paneutua. Toivon mukaan niin tapahtuu ripeästi ja asia saadaan lailliselle tolalle; tarvittaessa eduskunnan myötävaikutuksella.
Viikon henkilö – Sirpa Paatero
Kotkalainen päihdetyön ohjaaja Sirpa Paatero on tuorein kansanedustaja. Hän tuli varapaikalta Kymen vaalipiirin edustajaksi helmikuun alussa, kun Sinikka Mönkäre siirtyi RAY:n toimitusjohtajaksi.
Tunsin Sirpa Paateron ennestään jo hänen työnsä takia. Paatero on ollut Kotkan kaupungin palveluksessa ehkäisevän päihdetyön ohjaajana ja osallistunut mm Elämäntaparyhmän seminaareihin eduskunnassa jo 1990-luvulta alkaen. Myös päihde- ja raittiusasioita koskevissa tapahtumissa olemme kohdanneet jo ennen hänen siirtymistään kansanedustajaksi.
Sirpa Paatero vaikuttaa nuoremmalta kuin 1964 syntynyt. Hänen miehensä on insinööri ja perheessä on 18- ja 13-vuotiaat lapset.
Politiikassa Sirpa Paaterolla on merkittävä tehtävä myös Kymen sos.dem. piirin puheenjohtajana. Hän on kuulunut Kotkan kaupunginvaltuustoon vuodesta 2000 lähtien, on maakuntahallituksen jäsen sekä TUL:n 2. varapuheenjohtaja.
Nousu eduskuntaan, vuosi ennen vaaleja, luo hänelle lentävän lähdön paikan lunastamiseen ensi maaliskuun eduskuntavaaleissa. Kun paikalliskilpailija Antero Kekkonen ei enää asetu ehdolle ja myös Sinikka Mönkäre on poissa vaaleista, on Sirpa Paaterolla hyvät mahdollisuudet menestyä vaaleissa.
Aika ja elämä näyttävät mihin ja miten korkealle Karhulassa syntyneen Sirpa Paateron poliittinen ura kantaa.
Risto Kuisma