Viikkokurkistus: Liikenne kiinnostaa, Harry Wallin

Juhlapuhe vappujuhlassa Pornaisissa
1 toukokuun, 2005
Viikkokurkistus ”Miesten matka”, Pekka Vilkuna
11 toukokuun, 2005

Viikkokurkistus: Liikenne kiinnostaa, Harry Wallin

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Liikenne kiinnostaa
Liikenneasiat ovat ehkä alue, josta keskustellaan kaikkein eniten eduskunnassa. Liikenne koskettaa jokaista. Jos ei aja autolla, niin kulkee taksilla, bussilla, pyörällä, jalan tai moottoripyörällä. Useat matkustavat myös junalla, lentokoneella ja vesillä. Kaikilla on kokemusta liikenteestä. Lähes kaikki kansanedustajat pitävät itseään asiantuntijana liikenneasioissa. Todellisuudessa pelkkä omakohtainen kokemus liikenteestä ei vielä yksin riitä liikenteen asiantuntijan pätevyyteen.
Liikennepolitiikan kannalta yleisestä kiinnostuksesta on hyötyä, mutta myös haittaa. Kun lähes kaikki pitävät itseään asiantuntijoina, niin todellisten asiantuntijoiden ääni hukkuu suureen hälyyn. Samasta syystä kaikki päätökset eivät ole aina parhaita mahdollisia.
Samalla tavoin kuin kansanedustajat, ovat heidän valitsijansa; äänestäjät; kiinnostuneet liikenteestä. Tämä lisää päättäjien kiinnostusta liikennepolitiikkaan.
Suurin huolenaihe liikenteen osalta eduskunnassa on rahan puute. Keskustelu teiden ja myös rautateiden huonosta kunnosta on lähes jokapäiväistä. Vastassa on valtionvarainministeriö, joka on nihkeä liikennerahoissa, kuten monissa muissakin rahantarpeissa. Liikennerahoista keskustellessa on helppo perustella lisärahan tarvetta, kun liikenteeltä kerätyistä veroista vain viidesosa käytetään liikenteen tarpeisiin tai kustannuksiin. Ylimääräiset verorahat kerätään lähes kokonaan maantieliikenteeltä ja erityisesti yksityisautoilulta.
Henkilöautoilija ja myös moottoripyöräilijä on valtiovallan suurin lypsylehmä. Auton hinnassa on melkoinen osa veroa, samoin polttoaineessa. Lisäksi peritään ajoneuvoveroa, dieselveroa jne. Autoilun kustannuksista on valtaosa valtion perimiä veroja.
Tällä viikolla eduskunta keskusteli hallituksen esittämästä tielaitosuudistusta koskevasta selonteosta. Selonteko tarjosi taas mahdollisuuden keskustella teistä laajemminkin kuin viisi vuotta sitten päätetyn uudistuksen vaikutuksista.
Tielaitos jaettiin kahtia; virastona toimivaan Tiehallintoon ja töitä tekevään Tieliikelaitokseen. Nyt esille on otettu tuon liikelaitoksen muuttaminen osakeyhtiöksi. Eduskunnan yleiskeskustelussa porvarien kansanedustajat vaativat Tieliikelaitoksen nopeaa muuttamista osakeyhtiöksi. Vasemmiston ja osin myös Keskustan taholta kuultiin myös vastakkaisia mielipiteitä.
Itse olen katsonut, että valtion tulee harjoittaa toimintaa, sitä varten säädetyissä muodoissa eli virastona tai liikelaitoksena. Osakeyhtiö on tarkoitettu yksityiselle pääomalle muodoksi, jossa päämääränä on mahdollisimman suuri tuotto sijoitetulle pääomalle. Valtion tehtävien hoitaminen yhtiömuodossa on vähintään perustuslain hengen vastaista. Tämän näkökulman toin – jälleen kerran – esille eduskunnan lähetekeskustelussa.
Viikon henkilö – Harry Wallin
Ennen vuotta 1999 en juuri tuntenut seinäjokelaista veturinkuljettaja Harry Wallinia. Nyt toista kautta eduskunnassa istuva kansanedustaja Wallin on tullut tutuksi. Tällä hetkellä olemme molemmat jäseniä liikennevaliokunnassa ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Kun Wallin on Suuren valiokunnan varajäsen ja siirtyi äskettäin myös Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi, olemme paljon samoissa kokouksissa ja tilaisuuksissa.
Wallin on taustaltaan ammattiyhdistysmies, joka on myös meitä yhdistävä kiinnostuksen kohde. Harry Wallin on myös Pohjanmaan sos.dem. piirin puheenjohtaja ja mukana Seinäjoen kunnallispolitiikassa.
Viime aikoina Harry on rakentanut kesämökkiä Keski-Suomeen, Viitasaarelle. Hän harrastaa myös moottoripyöräilyä.
Hieman päälle viisikymppinen Harry Wallin on aktiivinen toimija, joka ehtii olla monessa mukana. Hänellä on omat vahvat mielipiteet, mutta myös kykyä kompromisseihin.
Risto Kuisma