Viikkokurkistus: Laukkosken arkea ja juhlaa, Janne-Pekka Nurmi

Juhlapuhe Kuisman sukuseura ry:n sukukokouksessa
8 elokuun, 2004
Tervehdyspuhe Laukkosken Elojuhlissa
14 elokuun, 2004

Viikkokurkistus: Laukkosken arkea ja juhlaa, Janne-Pekka Nurmi

Kirjoitan viikoittain kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen aiheeseen. Kirjoitan myös viikon henkilöstä.Laukkosken arkea ja juhlaa
Kotikyläni Pornaisten Laukkosken olemus on viihtyisä, viljelty, suomalainen kulttuurimaisema. Peltojen, metsäisten mäkien ja -kallioiden sekä joen ja järvien vaihteleva kokonaisuus on maalaismaisema parhaimmillaan. Se muistuttaa myös nuoruuteni ja lapsuuteni Kallislahtea; kylää Savonlinnan kupeessa.
Ehkä tuo häivähdys lapsuutta sai ihastumaan Laukkoskeen niin, että perheemme talokaupat Laukkoskella syntyivät 1990-luvun alussa siltä istumalta. Me emme ole talokauppoja katuneet. Päinvastoin myös poikani perheineen ihastui Laukkoskeen ja muutti naapuritaloon 1990-luvun lopulla.
Laukkoskea ei myöskään turhaan aikanaan valittu Uudenmaan Vuoden kyläksi .Oma ansionsa siihen valintaan oli aktiivisella kyläläisten yhteistoiminnalla . Kylässä on toimiva Nuorisoseura, aktiivinen urheiluseura Taimi ja vireä Työväenyhdistys. Kylässä on sekä komea Seuratalo että Työväentalo. Kaikki nuo talot ja yhdistykset lähestyvät jo 100 vuoden merkkipaalua. Viimeisenä vuosikymmenenä on kyläläisten yhdyssiteenä toiminut lisäksi kylätoimikunta, joka on virallisesti rekisteröitynyt Laukkoskelaiset ry:ksi.
Kylän yhteistoiminta on tuottanut merkittäviä tuloksia. Uusi Waltarin-silta, kulttuuri- ja luontopolku, juhannusjuhlat Itälänkoskella, juhannustanssit Työväentalolla ja monet muut tapahtumat ja yhteiset aikaansaannokset kertovat yhä elävästä yhteis- ja talkoohengestä.
Ensi lauantaina Laukkosken Työväentalolla vietetään Elojuhlia, joihin juhlapuhujaksi saapuu Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Pääosin kyläläisten omin voimin toteutettava ohjelma on runsas ja monipuolinen. Ehkä vanhoista Elojuhlista, joiden ketju jo välillä katkesi, tulee Laukkosken uusvanha perinne.
Ajankohtainen uusi yhteinen ponnistus on kylän yhteisen vesi- ja viemärihuollon aikaansaanti. Kuivuus ja juomaveden laatuongelmat sekä uusi lainsäädäntö johtivat viime vuonna vesiosuuskunnan perustamiseen. Nyt edessä on miljoonien eurojen hanke vesi – ja viemäriverkoston aikaansaamiseksi . Laukkoskelta lähtenyt kiinnostus johti vastaavan vesiosuuskunnan käynnistymiseen myös Pornaisten pohjoisosaan.
Vesiosuuskunnat ovat tehneet suuren ja arvokkaan työn hankkeiden käynnistyksessä. Kun hankkeet koskevat enemmistöä kunnan asukkaista, on syntynyt aiheellisesti keskustelua, olisiko kunnan otettava kontolleen hankkeen eteenpäinvienti. Ilman yhteistoimintaa ja osuuskuntia vesihuoltohanke ei kuitenkaan olisi käynnistynyt.
Pornaisten väestö on kasvanut viimeisen parin vuosikymmenen aikana seitsemänneksi eniten Suomen 440 kunnasta. Uudellamaalla Pornainen on yhdessä Kirkkonummen kanssa kasvanut kaikkein nopeimmin. Väkimäärä on kaksinkertaistunut vuodesta 1975 lukien. Kasvu on asettanut kunnalle suuria haasteita. Kunnan talous on ollut ja on tiukalla erityisesti koulu-, päivähoito- ym. muiden palvelujen vaatimien investointien takia.
Uhkana on myös, että Pornainen ja Laukkoski menettävät viihtyisyytensä ja eheän sosiaalisen rakenteensa liian nopean ja hallitsemattoman muuttoliikkeen johdosta.
Viikon henkilö – Janne-Pekka Nurmi
Kun 1993 muutimme Pornaisiin, hain hierojaa kotikylältä. Siitä asti, nyt jo yli vuosikymmenen, olen ollut Janne-Pekan käsittelyssä tunnin viikossa. Noiden tuhansien tuntien aikana olemme hieronnan ohessa jutelleet paljon. Tuon runsaan vuosikymmenen aikana Janne-Pekka on kouluttanut itsensä urheiluhierojasta lastentarhaopettajaksi, erityislastentarhaopettajaksi, erityisopettajaksi, koulunjohtajaksi ja rehtoriksi.
Olemme molemmat olleet myös Laukkosken Taimen aktiivisia jäseniä. JP on nuorin Nurmen kolmesta veljeksestä, joilla kaikilla on merkittäviä kilpailusaavutuksia hiihdossa; aina Finlandia-hiihdon voittoja myöten. Nyt kaikki veljekset ovat jo siirtyneet ikämiessarjoihin.
Janne-Pekka on toista nelivuotiskautta Pornaisten kunnanvaltuuston jäsen ja myös kunnan koululautakunnan puheenjohtaja .Aikanaan puhuin monta monituista kertaa, että sain hänet suostumaan sosialidemokraattien ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Tosin hänen isänsä Keijo Nurmi on kunnan pitkäaikaisempia ja merkittävämpiä kunnallismiehiä ja on tällä hetkelläkin mm. kunnanhallituksen jäsen.
Janne-Pekka on kunnostautunut lasten urheilukerhojen ja -leirien suosittuna vetäjänä. Olemme myös molemmat mukana Työväenyhdistyksen johtokunnassa. Luonnollisesti olemme yhteistyössä kunnallispolitiikan ohella myös muussa poliittisessa toiminnassa. Janne-Pekka on eduskuntatyön tukiryhmäni työvaliokunnan jäsen.
Risto Kuisma