Viikkokurkistus: Karjalaisia unelmia, Matti Puhakka

Viikkokurkistus: Karjalaisten etujärjestö, Leena Harkimo
19 lokakuun, 2005
Viikkokurkistus: Verot köyhälistön verta juo, Jens Stoltenberg
2 marraskuun, 2005

Viikkokurkistus: Karjalaisia unelmia, Matti Puhakka

Kirjoitan viikoittain ajankohtaisen kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan tai tapahtumaan. Kerron myös viikon henkilöstä omia vaikutelmia.Karjalaisia unelmia
Vaikka karjalaisuuden ja Karjalan palautuskysymyksen uusi suosio on synnyttänyt uusia karjalaisten yhdistyksiä myös Karjalan Liiton ulkopuolelle, on Karjalan Liitto säilyttänyt asemansa.
Liiton ja näiden uusien ns palauttajajärjestöjen välinen jännite näkyi viime kevään liittokokouksessa. Puheenjohtaja valittiin vaaleilla, joka ei ole tavallista. Se, että ristiriidat nousivat avoimesti esille, oli liiton päätösten ja liittokokouksen valitseman johdon kannalta hyvä asia, vaikka erimielisyyteen ja kiistoihin sisältyy aina ikäviäkin piirteitä ja tuntemuksia.
Kun liittokokouksen päätökset saivat suuren enemmistön kannatuksen, on se hyvä tuki lähivuosien toiminnalle. Vaikka karjalaisessa järjestökentässä on hyvä ”kaikkien kukkien kukkia”, on yhteistyö voimaa. Karjalan Liitto on karjalaisten etujärjestönä myös kaikkien karjalaisten ”sateenvarjo”. Sen sateenvarjon alle kuuluu myös Karjalan Liiton ja liittoon kuulumattomien järjestöjen yhteistyö.
Perinteellisesti – ja myös sääntömääräisesti – liiton kaksi tärkeää asiaa ovat toisaalta karjalainen kulttuuri ja toisaalta Karjalan kysymys. Mitä Karjalan kysymys tarkoittaa, on ajoittain ollut monenlaisen selittelyn ja tulkinnan kohde. Karjalan kysymys sisältää Karjalan palautuskysymyksen.
Karjalan palautuksen osalta ei karjalaisten keskuudessa ole paljoakaan ristiriitoja. Sen sijaan siitä, miten palautusasiaa edistetään, on erilaisia näkemyksiä. Kun kukaan tuskin vakavissaan ajattelee, että millään väkivallalla, pakolla tai sodalla Karjalan kysymystä voi edistää, koskevat kiistat menettelytapoja, keinoja ja tyyliä miten ja missä palautusta pidetään esillä.
On luonnollista, että toimintatavoista on erilaisia käsityksiä niin Karjalan Liitossa kuin missä tahansa laajassa kansalaisjärjestössä. Se, minkä joku toinen katsoo olevan hyvä keino päämäärän saavuttamiseen, toinen katsoo vahingoittavan asiaa. Yhteiset toimintatavat löytyvät vain riittävällä, avoimella ja rehellisellä keskustelulla.
Kun kysymys on laajasta järjestöstä, ovat päätökset ja toimintatavat aina jonkinasteisia kompromisseja eri näkökohtien välillä. Karjalan Liiton toimintatapa ja toimintalinja on ollut asiallista ja luottamusta herättävää. Vaikka palautuksen osalta liittoa on arvosteltu liiasta varovaisuudesta, on myös muistettava, että varovaisuus voi olla myös viisautta. Muunlaisella linjalla ei varmaankaan Karjalan kysymystä voi edesauttaa suomalaisessa yhteiskunnassa eikä kansainvälisissä yhteyksissä.
Karjalainen kulttuuri voi hyvin. Karjalan Liiton ansioita kulttuurin saralla ei kiistä kukaan liiton jäsenistössä tai sen ulkopuolella. Suomalaisten voimakkaasti lisääntynyt kiinnostus omiin juuriinsa on heijastunut erityisesti karjalaisten sukuseurojen voimistumiseen ja myös Karjalan Liittoon.
Karjalan kysymyksen osalta parasta mitä voimme tehdä on valistus. Oikean tiedon jakaminen kaikkien suomalaisten – muidenkin kuin karjalaisten – keskuuteen on välttämätöntä. Karjalan palautus ei voi koskaan toteutua, ellei suomalaisten enemmistö sitä halua tai vähintään hyväksy.
Historian käänteet ovat monesti enemmän kuin yllättäviä, sen olemme viimeksi viime vuosikymmenellä kokeneet. Itse uskon, että jonain päivänä, ei välttämättä omana elinaikanani, unelma Karjalasta muun Suomen osana toteutuu. Sellaisen unelman toteutumista, jonka aika on tullut, ei voi mikään estää.
Viikon henkilö – Matti Puhakka
Olen tuntenut Matti Puhakan yli kolmekymmentä vuotta. Meillä on nuoruusvuosilta yhteistä taustaa. Molemmat olemme olleet 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa metsäteollisuudessa. Minä Kymin tehtailla Kuusankoskella ja Matti Puhakka Uimaharjun tehtailla Enossa.
Kun Puhakka tuli 1970-luvun puolivälissä eduskuntaan Pohjois-Karjalan vaalipiiristä, olin hieman aiemmin siirtynyt Helsinkiin AKT:n lakimieheksi.
Kansanedustaja Matti Puhakka kuului siihen ryhmään kansanedustajia, joihin AKT piti yhteyttä. Vastaavasti vierailin Puhakan vaali- ja muissa tilaisuuksissa.
Matti Puhakalla on komea poliittinen ura. Ilman suuria koulunkäyntejä hänestä tuli moninkertainen ministeri ja eduskuntaryhmän vaikutusvaltainen puheenjohtaja. Täysin yllättäen kesken pitkän eduskunta- ja ministeriuran hän putosi vuoden 1991 vaaleissa eduskunnasta. Hän oli tuolloin myös SDP:n varapuheenjohtaja.
Puhakka palasi eduskuntaan seuraavissa vaaleissa 1995, jolloin olimme molemmat eduskunnassa. Puhakka valittiin eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, mutta kesken eduskuntakauden hän siirtyi Kansaneläkelaitoksen johtajaksi ja pääjohtajan varamieheksi.
Välivuosina hän toimi Pohjois-Karjalan maakuntajohtajana.
Matti Puhakka on Karjalan Liiton liittovaltuuston puheenjohtaja, joten nykyisin tapaamme karjalaisten asioissa kokouksissa ja muissa karjalaisten tilaisuuksissa.
Matti Puhakka on luonteeltaan luotettava ja täsmällinen. Tämä ominaisuus muiden poliitikkokykyjen ohella on edesauttanut hänet komeaan ja merkittävään uraan kansanedustajana, ministerinä, poliittisena johtajana ja nyt huippuvirkamiehenä.
Risto Kuisma