Viikkokurkistus: Asunnottomuus, Reijo Laitinen

Viikkokurkistus: Motocrossia, Harri Kullas
11 lokakuun, 2006
Viikkokurkistus: Migreeni, Olli Paunu
25 lokakuun, 2006

Viikkokurkistus: Asunnottomuus, Reijo Laitinen

Kirjoitan joka viikko ajankohtaisen kurkistuksen.Kerron myös vaikutelmiani viikon henkilöstä.
Asunnottomuus
Tämän viikon tiistaina vietettiin jälleen kerran asunnottomien yötä. Osallistuin Tuusulan Kellokoskella järjestettyyn asunnottomien tapahtumaan. Järjestäjänä oli Sininauhasäätiö, jolla on sosiaalista asuntotoimintaa mm. Tuusulassa ja Kellokoskella.
Tiistai oli myös YK:n Köyhyyden vastainen päivä. Köyhyys, syrjäytyneisyys ja asunnottomuus liittyvät usein yhteen. Köyhän mahdollisuudet asuntomarkkinoilla ovat huonot. Toisaalta asunnottomien mahdollisuudet ponnistaa pois köyhyydestä ovat vaikeat.
Monesti asunnottomuus liittyy henkilökohtaisiin kriiseihin. Päihdeongelmat, mielenterveysongelmat ja avioerot johtavat usein kriiseihin ja myös ongelmiin asumisessa sekä pahimmillaan asunnottomuuteen.
Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan, jossa on sovittu kaikkiaan kolmestakymmenestäyhdestä periaatteesta ja oikeudesta, on yhtenä mukana oikeus asuntoon.
Peruskirjan mukaan valtion tulee edistää kohtuutasoisen asunnon saantia, ehkäistä ja vähentää asunnottomuutta pyrkien sen asteittaisen poistamiseen. Lisäksi valtion tulee pyrkiä siihen, että asumisen kustannukset ovat niin kohtuulliset, että niilläkin, joilla ei ole riittäviä varoja, on mahdollisuus asumiseen.
Hallituksella ja muilla päättäjillä on vielä tehtävää. Valtion Asuntorahaston mukaan Suomessa on 7 500 asunnotonta. Monet järjestöt, jotka työskentelevät asunnottomien hyväksi, sanovat oikean määrän olevan moninkertainen.
Tänä vuonna asunnottomien yön teemana on ”Asunnottomuus on ihmisoikeusrikkomus”. Näin voidaan sanoa myös Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräysten perusteella. Peruskirja saatettiin Suomessa voimaan uudistetussa muodossa vuonna 2002 annetulla tasavallan presidentin asetuksella. Sosiaalinen peruskirja on Suomea sitova valtiosopimus.
Asunnottomuus on mahdollisuus poistaa. Kollegani Ilkka Taipale on lukemattomia kertoja esittänyt keinot siihen. Sosiaalilääketieteen dosenttina hänellä on ”poliittisen pätevyyden” lisäksi myös ”tieteellinen pätevyys” esityksilleen.
Ilkka Taipaleen ohjelman mukaan ensimmäiseksi asuntoja on rakennettava yksinäisille ihmisille. Toiseksi myös alle 65-vuotiaille on rakennettava palveluasuntoja. Niitä tarvitsevat mm. mielisairaat ja kehitysvammaiset. Kolmanneksi asuntoja on rakennettava aivan erikseen asunnottomille. Jos asunnottomat joutuvat samaan jonoon muiden asuntopulasta kärsivien kanssa, jäävät he helposti ilman asuntoa.
Viikon henkilö – Reijo Laitinen
Tunsin Reijo Laitisen jo ennen yhteisiä eduskuntavuosia. Hän on ammattiyhdistysmies, joka toimi ensin koneistajana 1969 – 1980 ja sitten päätoimisena pääluottamusmiehenä 1981 – 1990 Jyväskylässä.
Eduskuntaan sosialidemokraatti Reijo Laitinen valittiin Keski-Suomen vaalipiiristä 1991. Tällä hetkellä olemme molemmat eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniä. Reijo Laitinen on myös pitkäaikainen valtionvarainvaliokunnan jäsen.
Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 56-vuotias Laitinen on ollut jo 25 vuotta. Muita merkittäviä luottamustehtäviä on mm. Kehittämisyhtiö Jykesin hallituksen puheenjohtajuus jo vuodesta 1987 alkaen. Vaikutusvaltaa lisää myös vuodesta 1993 alkanut ja edelleen jatkuva SDP:n puoluehallituksen jäsenyys. Reijo Laitisella oli ”sukset välillä ristissä” Paavo Lipposen kanssa. Hän kuului niihin, jotka ajoivat Eero Heinäluomaa SDP:n puoluesihteeriksi.
Hänen perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta. Vaikka Reijo Laitinen ei ole valtakunnallisesti tunnettu, on hänellä paljon vaikutusvaltaa niin Keski-Suomessa kuin myös eduskunnassa.
Risto Kuisma