Viikkokurkistus: Alkoholiongelmia, Matti Nokela

Kirje tukiryhmälle
2 elokuun, 2004
Juhlapuhe Kuisman sukuseura ry:n sukukokouksessa
8 elokuun, 2004

Viikkokurkistus: Alkoholiongelmia, Matti Nokela

Kirjoitan viikoittain kurkistuksen johonkin ajankohtaiseen tai henkilökohtaiseen asiaan. Kerron myös viikon henkilöstä.Viikkokurkistus 4.8.2004
Alkoholiongelmia
Jälleen on kauhisteltu lisääntyviä alkoholi-ongelmia aivan kuin ne olisivat samanlaisia yllättäviä tapahtumia kuin viime päivien poikkeuksellisen runsaat sateet. Sitä saa mitä tilaa, pitää paikkansa myös alkoholipolitiikassa.
Jos alkoholipolitiikan tärkein kysymys on valtion verotulojen maksimointi, on ymmärrettävää, että alkoholin haitat lisääntyvät. Yleisellä tasolla suomalaiset juovat jo lähes kaksi kertaa enemmän väkevää viinaa kuin muut pohjoismaalaiset. Tällä vauhdilla tilanne on kohta sama verrattaessa väkevien kulutusta Euroopan tasoon. Kun alkoholin kulutus on monissa Euroopan maissa laskussa, on se meillä jyrkässä nousussa. Missä on vika?
Meillä alkoholipolitiikkaa on johtanut valtionvarainministeriö eikä sosiaali- ja terveysministeriö, kuten pitäisi. Kysymys on toisaalta valtionvarainministeriön vahvuudesta ja toisaalta muiden ministeriöiden heikkoudesta. Niillä valtionvarainministeriön virkamiehillä, jotka käyttivät tosiasiallista vaikutusvaltaa alkoholiverokysymyksessä, ei ole eikä ollut siihen riittävää pätevyyttä.
Alkoholiveropäätös oli myös valtion talouden kannalta kallis ja väärä. Alkoholihaittojen kustannukset julkiselle sektorille ovat lisääntyneet voimakkaasta. Niukkojen resurssien aikana, tästä kärsivät myös muut terveys- ja sosiaalitoimen asiakkaat.
Kansantalouden kannalta tilanne on vielä huonompi. Alkoholin suurkuluttajien työteho on heikko ja sen aiheuttamat menetykset ja muut poissaolojen ynnä muiden haittojen tappiot työnantajille ovat valtavat ja lisääntyvät koko ajan.
Vaikka inhimillisiä kärsimyksiä ei voi mitata rahalla, ovat ne alkoholin osalta kaikkein pahinta. Nämä kärsimykset eivät koske vain muutamaa sataatuhatta juoppoa, vaan ennen kaikkea moninkertaista määrää heidän läheisiään; puolisoita, lapsia, isiä, äitejä, ystäviä, sukulaisia ja työtovereita. Alkoholin aiheuttamat haitat koskevat joka päivä enemmän kuin miljoonaa suomalaista. Kun meillä on nyt raitis pääministeri ja hallituksessa on muitakin henkilökohtaisesti raittiita ministereitä, heidän tulisi nyt ottaa se vastuu, joka heille kuuluu. Toistaiseksi hallituksen alkoholipolitiikka on ollut heikkoa ja päämäärätöntä.
Hallitus on laatinut kansallisen alkoholiohjelman, joka on jäämässä vain kauniiksi asiapaperiksi. Mitään merkittäviä voimavaroja ei sen toteuttamiseksi ole osoitettu. Muutenkin alkoholikysymystä kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Viinajuttu on useimmille poliitikoillekin liian arka ja vaikea asia. Valtavaan alkoholi- ja yleensä päihdeongelmaan on tartuttava heti eikä vain seurattava kehitystä kohti yhä syvempää kriisiä Aikaa ei ole enää hukattavissa. Tätä menoa koko yhteiskunta on niin viinan kyllästämä, että enemmistön terve järki hukkuu päihteisiin.
Viikon henkilö – Matti Nokela
Tutustuin Matti Nokelaan syksyllä 1994 Myllyhoitoyhdistyksen puitteissa. Hän asuu perheineen naapurikunnassa Sipoossa ja edustaa samaa poliittista ajattelua kuin minä.
Jo samana syksynä pyysin Mattia vaalipäällikökseni seuraavan kevään eduskuntavaaleihin. Matin kanssa yhdessä olemme sen jälkeen käyneet kolmet menestyksekkäät eduskuntavaalit.
Muutoinkin Matti on ollut läheisin poliittinen yhteistyökumppani viimeisen vuosikymmenen ajan. Hän oli myös vajaan vuoden virkavapaalla Myllyhoitoyhdistyksen kouluttajan työstä ja toimi päätoimisesti minun eduskunta-avustajani.
Myös poliittisen kodin etsinnässä olemme käyneet yhtä jalkaa. Matti oli Remonttiryhmän varapuheenjohtaja koko puolueen toiminta-ajan.
Kun itse olen ollut Myllyhoitoyhdistyksen hallituksen lakimiesjäsen kymmenkunta vuotta ja puheenjohtaja viisi vuotta, olemme olleet yhteistyössä paljon myös päihdeasioissa. Matti on toiminut myös Eduskunnan Elämäntaparyhmän sihteerinä. Itse olen vetänyt ryhmää viimeiset viisi vuotta.
Koulutukseltaan Matti on erityisopettaja ja toiminut opettajana ja rehtorina. Hän on työskennellyt 1990-luvun alusta alkaen Myllyhoitoyhdistyksen kouluttajana ja koulutusjohtajana.
Matti Nokela on erittäin suosittu kouluttaja ja luennoitsija. Hän on myös työnohjaaja ja toiminut mm Suomen Työnohjaajien puheenjohtajana. Meillä on ollut jo vuosia yhteinen neljän miehen lenkkiporukka, joka kokoontuu joka toinen viikko juoksulenkin ja sosiaalisen kanssakäymisen merkeissä. Matille perhe on tärkeä. Vaimo Ilona on Sipoon kunnan tekninen johtaja ja kolmesta lapsesta kaksi on jo maailmalla korkeakouluopinnoissa. Nuorin Paula on vielä kotona Sipoossa.
Nokelan perheen tärkeä yhteinen harrastus on matkailu. Matilla on taito kohdata ihmisiä ja kosketella myös kipeitä kysymyksiä. Hän on aina tuntenut myös yhteiskunnallisen vastuunsa ja osallistunut järjestötoimintaan; poliittinen toiminta mukaan lukien.
Risto Kuisma