Verotuksen kehittäminen

Onko EU:lla mahdollisuus laajentua ja syventyä?
21 marraskuun, 2002
Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa
6 joulukuun, 2002

Verotuksen kehittäminen

Ajankohtaiskeskustelu eduskunnassa marraskuu/2002Risto Kuisma /sd:
Arvoisa puhemies!
Ankara verotus ei ole vain hyvätuloisten ongelma, vaan erityisesti verot vievät voimaa pienituloisten ponnisteluilta. Ankara työn verottaminen nostaa bruttotulot korkeiksi, ja sitä kautta korkeat työvoimakustannukset johtavat siihen, että moni kansalaisten ja yhteiskunnan kannalta tarpeellinen työpaikka jää syntymättä. Monet asiat hoidetaan itsepalvelulla tai sitten harmaan talouden avulla.
Pienten työtulojen verotuksen alentaminen on tärkeää, ei pelkästään työttömyyden takia, vaan myös työnteon motiivin palauttamiseksi. Nyt monen pienipalkkaisen kohdalla työstä ei jää käteen mitään lisärahaa työttömyyteen verrattuna. Niin kauan kuin veroaste on nykytasolla, ei mitään veroja tulisi korottaa. Sen jälkeen kun veroastetta on alennettu, on mahdollista siirtää verotuksen painopistettä työn ja ylipäänsä tulojen verotuksesta kulutuksen verottamiseen. Työ on aina yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, joten sen ankara verotus ei ole järkevää. Sen sijaan kulutuksen verottaminen lisäisi säästämistä ja yleistä säästäväisyyttä. Luonnonvarojen ja ympäristön rajallisuuden näkökulmasta kulutuksen verottaminen on paljon kestävämpää kuin työn verottaminen. Tosiasiassa työn rasitteena on nyt korkea haittavero, vaikka meidän kaikkien mielestä työnteko on yhteiskunnan kannalta hyödyllistä ja välttämätöntä.
Verot ovat yhteiskunnan jäsenmaksu. Ilman veroja yhteiskunta ei toimi. Jos verotuksen tasoa alennetaan, se edellyttää vastaavia menosäästöjä. Näitä säästöjä on mahdollisuus tehdä. Säästöjä voidaan tehdä sekä yksityisille että yrityksille jaettavista tulonsiirroista. Palveluihin ei tarvitse koskea. Tukea ja tulontasausta, siis tulonsiirtoja, tarvitsevat pienituloiset. Nykyisellään valtaosa tulonsiirroista on rahojen siirtelyä keski- ja hyvätuloisten taskusta toiseen, ja tässä siirtelyssä ei toteudu mikään yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, vaikka se yleisesti esitetään toimenpiteiden perustaksi. Päinvastoin, byrokratia leimaa melkoisen osan tulonsiirtojen rahasummasta.
Arvoisa puhemies! Verotus ei ole vain taloudellinen kysymys. Korkea verotus vääristää monilla tavoin talouselämää ja yhteiskuntaa. Väärin suunnattu verotus on synnyttänyt ja ylläpitää työttömyyttä, harmaata taloutta ja monia muita kielteisiä ilmiöitä.