Vaalit ja yrittäjät

Lupaukset on pidettävä
tammikuu 16, 2003
Inhimillisyyttä sosiaaliturvaan lakituvan sijasta
tammikuu 29, 2003

Vaalit ja yrittäjät

Politiikan peruslinja seuraavaksi neljäksi vuodeksi ratkaistaan maaliskuun eduskuntavaaleissa. Vaalitulos vaikuttaa myös siihen, mikä on maan hallituksen kokoonpano.Eduskuntavaaleissa ei ole tärkeää vain puolueiden väliset voimasuhteet, vaan myös se, millaisia henkilöitä valitaan eduskunnan jäseneksi. Arvot, mielipiteet ja aatteet ovat tärkeitä, mutta tärkeää ovat myös kansanedustajien henkilökohtaiset elämänkokemukset.
Asioita ja ongelmia on helpompi ratkaista oikein, jos ne tuntee hyvin. Teoreettinen tieto auttaa, mutta vahva pohja on, jos on myös käytännön kokemusta.
Yrittäjyyden merkitystä on aiheellisesti korostettu viime vuosina. Yritysten lukumäärässä on Suomessa selvä vaje verrattuna esimerkiksi muihin EU-maihin. Yritysten ja yrittäjien ongelmia ei myöskään riittävästi ymmärretä. Niitä ei aivan ilmeisesti edes laajasti tunneta.
Yleisesti ja juhlapuhetasolla yrittäjyydestä puhutaan erittäin myönteisesti lähes kaikilla tasoilla. Hyvä niin. Käytännön tasolla, lainsäädäntötyössä, tuo yritysmyönteisyys ei sen sijaan ole näkynyt.
Miksi yrittäjien ääni ei kuulu riittävästi lainsäädäntötyössä?
Demokratiassa jokaisella täysi-ikäisellä kansalaisella on yksi ääni. Viimekädessä lukumäärä ratkaisee eri eturyhmien poliittisen painon. Yrittäjillä ääniä on vähäinen murto-osa verrattuna esimerkiksi palkansaajiin. Pelkillä yrittäjien äänillä mikään puolue eikä juuri mikään kansanedustaja voi menestyä.
Yrittäjäjärjestöt puhuvat kuinka tärkeää on saada yrittäjyydestä kokemusta omaavia kansanedustajia, mutta eivät tee käytännössä mitään asian hyväksi. Esimerkiksi ammattiliitot tukevat merkittävästi eduskuntaan pyrkiviä jäseniään. Ammattiliittojen lehdissä, joiden levikit ovat kymmeniä – jopa satojatuhansia kappaleita, ehdokkaita puffataan ja heille annetaan ilmaista palstatila
Mitä yrittäjäjärjestöt tekevät yrittäjäkansanedustajien hyväksi. Postissa tulee mainos, jossa luvataan 30 prosentin alennus yrittäjälehden mainoshinnoista. Alennus on pienempi kuin sanomalehtien normaalit vaalialennukset ja ylipäänsä hinnat niin korkeat, että ilmoittamalla yrittäjälehdessä ehdokas tukee lehteä eikä yrittäjälehti ehdokasta.
Sitä saa, mitä tilaa. Jos yrittäjät haluavat kansanedustajia, joilla on sympatiaa heille tärkeille asioille, on ehdokkaita tuettava samalla tavoin kuin muutkin yhteiskunnan eturyhmät tekevät.
Kun puhun yrittäjistä, en tarkoita suuria yrityksiä. Ne tukevat taloudellisesti monia ehdokkaita, mutta eivät erityisesti yrittäjäehdokkaita. Suurien yritysten ääni eduskunnassa kuuluu. Niiden edut otetaan huomioon.
Pienet ja keskisuuret yrittäjät sekä perheyrittäjät ovat poliittisessa päätöksenteossa väliinputoajia, joiden mielipiteillä on hallituksen ja eduskunnan päätöksenteossa ollut toistaiseksi vähäinen merkitys.