Tilaisuus: Puhe vappujuhla Laukkoskella

Kiitokset! Hyvä ystävät ja kotisivujeni lukijat!
26 huhtikuun, 2011
Kurkistus: Vanhemmuudesta ja avioliitosta
20 toukokuun, 2011

Tilaisuus: Puhe vappujuhla Laukkoskella

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Kuisma (sd) 1.5.2011 kello 14.00 Pornaisissa, Pornaisten sosialidemokraattien Vappujuhlassa, Laukkosken TyöväentalollaHyvät kuulijat
Juhlimme toukokuun ensimmäistä päivää – vappua – joka on työväenliikkeen kansainvälinen juhlapäivä. Kokoonnumme juhlimaan työväenliikkeen saavutuksia.
Kaikki me, jotka olemme vuosia ja vuosikymmeniä tehneet työtä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta, voimme olla ylpeitä saavutuksistamme.
Parempi Suomi ei ole tullut itsestään, vaan se on vaatinut sitkeää, vuosia ja vuosikymmeniä kestävää työtä ja osallistumista. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ovat puurtaneet sekä ammattiyhdistysliikkeen että poliittisen työväenliikkeen piirissä.
Vappuna, työväenliikkeen kansainvälisenä juhlapäivänä, on tärkeää kunnioittaa veteraanien työtä.
Kaikki aineellinen hyvä meillä Suomessa ja koko maailmassa on työn tulosta. Hyvinvointi koostuu yksittäisten työntekijöiden työn tuloksesta. Kaikki hyvä jota valtio ja kunnat jakavat kansalaisille maksetaan työn tuloksista kerätyistä veroista. Jos ei ole työtä ja sen tuloksia, ei ole mitään jakamista.
Työntekoa tulee arvostaa. Työntekijöitä täytyy arvostaa ja palkita. Työnteosta on saatava kunnon palkka. Erityisen tärkeää on se palkka, joka jää käteen verojen jälkeen. Tänä päivänä on ongelmana , ettei moni pienipalkkainen työ kannata. Se ei kannata työntekijän kannalta, vaikka se on hyödyllistä yhteiskunnan kannalta.
Hyvinvointivaltion uhka on työnteon huono kannattavuus. Toisaalta, ilman ahkeraa työntekoa, hyvinvointivaltio romahtaa. Työnteon kannattavuuteen tulee tehdä parannus. Nopein keino on pienten tulojen verotuksen alentaminen. Se on välttämätöntä.
Työttömyys on pääosin seurausta työnteon kannattamattomuudesta. Työtä on, mutta se ei kannata. Sellaista työtä, joka kannattaa tekijälle ja – teettäjälle, ei riitä kaikille. Työstä ei ole pulaa, vaan pulaa on terveestä järjestä.
Poliittisilla päätöksillä työnteon kannattavuus voidaan palauttaa. Tarvitaan rohkeutta ja tervettä järkeä niin työttömyys voidaan poistaa.
Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden tärkeä peruspilari on se, että lupauksista pidetään kiinni.
Tässä suhteessa luottamusta on horjutettu. Lupauksista ei ole pidetty kiinni.
Lupauksien pitämisessä on kaksi tärkeää seikkaa. Lupaukset on pidettävä, ja toisaalta ei pidä luvata sellaista, mitä ei pysty lunastamaan. Jos kuitenkin luvataan jotain sellaista joka osoittautuu virheeksi, on lupauksesta siitä huolimatta pidettävä kiinni, jos se on mitenkään mahdollista.
Vaikka keskimääräinen elintasomme on hyvä, eivät kaikki asiat ole hyvin. Ahneus on asia, joka uhkaa yhteiskuntaamme yhä enemmän. Optiovoitot ja osakekeinottelut ovat laillistettua ryöstöä ja yhteiskuntaa tuhoavaa ahneutta. On selvää, ettei kenenkään ihmisen työ ole suhteessa muihin niin arvokasta, kuin esimerkiksi optiomiljonäärien palkat kertovat.
Äskeisissä eduskuntavaaleissa SDP voitti gallupit, mutta hävisi vaalit. Tulos oli puolueen historian huonoin. Myös neljä vuotta sitten tuli vaalitappio. Silloin puoluejohto vaihtui.
Kuusitoista vuotta sitten, kun SDP oli vaalien alla edellisen kerran oppositiossa, puolueen kannatus eduskuntavaaleissa oli lähes 10 prosenttiyksikköä suurempi. Silloin valittiin 22 sos.dem . kansanedustajaa enemmän kuin nyt. Puolue on vakavassa uskottavuuskriisissä. Kansalaisten luottamus puolueeseen on heikentynyt.
Kansalaisten tyytymättömyys maan asioiden hoitoon näkyy perussuomalaisten suuressa vaalivoitossa. Olemme menettäneet merkittävän osan kansalaisten luottamuksesta. Miksi, on hyvä kysymys pohdittavaksi sosialidemokraattien keskuudessa. Nyt SDP ei voi syyttää tappiosta hallitusvastuuta, kuten neljä vuotta sitten ja aiemmin. Toivottavasti voitto gallupeista, ei peitä taakseen todellista tilannetta.
Luottamus on avainsana. SDP on menettänyt melkoisen osan siitä luottamuksesta, mitä se aiemmin sai kansalaisilta. Miten luottamus ja uskottavuus palautetaan, on SDP:n ydinkysymys.
Meillä Pornaisissa SDP:n kannatus on keskimääräistä suurempaa. Viime kunnallisvaaleissa kannatus oli 34,9 prosenttia, joka oli koko Uudenmaan korkein SDP:n kannatus. Eduskuntavaaleissa kannatus on ollut pienempi kuin kuntavaaleissa. Valtakunnan politiikassa puolueeseen luotetaan vähemmän kuin kunnan tasolla. Myös Pornaisissa eduskuntavaalien tulos oli hieman huonompi kuin neljä vuotta sitten. Se oli kuitenkin korkeampi kuin keksimäärin Uudellamaalla ja koko valtakunnassa.
Pornaisissa oli oma kansanedustaja kolme vaalikautta ja nyt vajaan vuoden tämän vaalikauden lopussa. Nyt jäin varapaikalle, kuten neljä vuotta sitten. Pienestä kunnasta on vaikea tulla valituksi.
Jos kotikunnan ääniä ei oteta huomioon, sain SDP:n ehdokkaista viidenneksi eniten ääniä. Pienestä kotikunnastani Pornaisista kertyi äänistäni vain vajaa 300 ja vajaa 10 prosenttia : Neljällä edelläni olevilla ehdokkaalla kotikunnan äänet olivat tuhansia ja 50 – 90 prosenttia äänistä. Toisaalta Pornaisissa ei ole nyt eikä aiemmin keskitetty ääniä yli puoluerajojen omalla kansanedustajalle..
Sosialidemokraatit nousivat vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Pornaisten suurimmaksi puolueeksi. Viime vuosina kunnan talous on parantunut. Velkamäärä on laskenut vaikka veroprosenttia ei ole korotettu. Kunnan koon huomioon ottaen olemme hoitaneet palvelut tyydyttävästi. Eniten murhetta on ollut perusturvasta, jossa lainsäädäntö pakotti meidät luopumaan omasta perusturvasta ja liittymään suurempaan kokonaisuuteen. Edellinen kunnanvaltuusto valitsi yhteistyökumppaniksi Mäntsälän. Kunnan ajankohtainen haaste on Laukkosken koulu ja laajemmin koko Etelä-Pornaisten kouluratkaisu. Kunnanvaltuusto asetti uuden koulun kunnan ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi investointikohteeksi. Kunnan talous on viime vuosien ylijäämien ansiosta niin hyvä, että kouluinvestointi voidaan toteuttaa kunnan puolesta suunnitellusti. Ongelmana on valtionosuus, josta ei ole saatu varmuutta.
Vaikka kunnan valtapuolue vaihtui kunnallisvaaleissa, on kaikki päätökset tällä valtuustokaudella tehty kunnanhallituksessa ja valtuustossa ilman äänestyksiä.
Hyvät kuulijat
Työ oikeudenmukaisen yhteiskunnan, oikeudenmukaisen Suomen ja maailman puolesta jatkuu.
Hyvää vappua!