Tilaisuus: Puhe Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2011

Uutinen: Karjalan Liiton kunniajäsen Risto Kuisma karjalaisuudesta
25 marraskuun, 2011
Tilaisuus: Alustus Karmel-yhdistys ry ”Israelin Ystävävyys koetuksella – vai onko ?”
24 tammikuun, 2012

Tilaisuus: Puhe Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2011

Kunnanhalllituksen puheenjohtaja Risto Kuisma, tervehdyspuhe Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2011Arvoisat kuulijat, Hyvä Juhlaväki
Osana itsenäistä Suomea on paikallinen itsehallinto. Pornaisten kunnan ja seurakunnana jäsenenä ja luottamushenkilönä minulla on mukava tehtävä esittää tervehdys perinteisessä kunnan ja seurakunnan yhteisessä itsenäisyyspäivän juhlassa.
Suomen valtiollinen itsenäisyys on nuori, vain vajaan sadan vuoden ikäinen. Itsenäisen Suomen taival ei ole ollut helppo. Heti alussa jouduttiin veljessotaan. Kun nuoren itsenäisen valtion elämä alkoi vakiintua, itsenäisyyttä jouduttiin puolustamaan kahdessa sodassa. Sodat toivat mukanaan valtavasti inhimillistä kärsimystä. Itsenäisyydestä olemme joutuneet maksamaa hinnan, jota ei voi rahassa mitata.
Tänä päivänä itsenäisyyden arvo on väljähtynyt; itsekkyys, ahneus ja rahanpalvonta ovat syrjäyttäneet muut arvot. Myös Euroopan Unioni ja monikansalliset jättiyritykset ovat vähentäneet itsenäisyyden merkitystä.
Omassa yhteiskunnassa on paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Olemme monissa kansainvälisissä vertailuissa sijoittuneet kärkitiloille, kun valtioita on vertailtu.
Yhteiskunnallisten rakennustyötä tarvitaan edelleen. Edelleen tarvitaan työtä oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman puolesta niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.
Oma kotikuntamme Pornainen on itsenäinen kunta. Kunnan luottamushenkilöt ovat yksimielisesti Pornaisten itsenäisyyden kannalla. Se on meidän päämäärämme, joka velvoittaa hoitamaan yhteisiä asioita niin, että itsenäisyys voi säilyä. Avainkysymys on terve talous ja toisaalta vähintään kohtuulliset palvelut. Tällä hetkellä nämä itsenäisyyden reunaehdot ovat kunnossa.
Oman arvioni mukaan me voimme säilyttää itsenäisen Pornaisen, jos sitä riittävästä tahdomme.
Kunta ei ole vain alueellinen hallintoyksikkö, vaan kunnalla on paljon laajempi ja syvempi merkitys asukkailleen. Oma kunta on monelle oman identeetin olennainen osa. Tämä oman kunnan perustava merkitys on unohtunut tämän päivän uusien kuntakarttojen piirtäjiltä.
Vaikka me suomalaiset olemme pieni kansa, olemme menestyneet hyvin maailman kansojen joukossa. Eräs Suomen menestystekijä on ollut yhteistyö. Yhteistyötä, yhteisiä ponnistuksia ja yhteisymmärrystä tarvitaan edelleen yhtä suuresti kuin menneinä vuosina.
Oikeudenmukaisuus, ahkeruus, rehellisyys ja luotettavuus ovat menestyvän Suomen tärkeitä arvoja. Sukupuolten välinen tasa-arvo on osa oikeudenmukaisuutta samoin kuin kokemuksen arvostus ja nuorten tasa-arvo.
Me suomalaiset tarvitsemme tervettä itsetuntoa. Terve ja vahva itsetunto mahdollistaa, että me otamme vastuun itsestämme, läheisistämme ja omasta yhteiskunnastamme. Suomi tarvitsee aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät työtä maamme ja samalla oman menestyksensä puolesta.
Hyvinvointivaltion kansalaisina meillä on paljon oikeuksia. On laskettu, että suomalaisilla on 25 subjektiivista tai sitä vastaavaa oikeutta suhteessa julkiseen valtaan. Oikeudet voivat toteutua vain, jos on olemassa vastaavat velvollisuudet.
Meidän kannattaa oikeuksien ohella kiinnittää huomiota myös velvollisuuksiin. Jos säädämme liikaa oikeuksia, joista pidämme kiinni, tulevat velvollisuudet liian raskaaksi, jotta yhteiskuntamme voisi niistä selviytyä.
Presidentti John F Kennedyä mukaillen; Älkäämme miettikö vain sitä, mitä Suomi ja kotikunta voi tehdä meidän hyväksemme, vaan miettikäämme, mitä me voimme tehdä Suomen ja kotiseutumme hyväksi.
Vaikka katse tulevaisuus on tärkeä, yhtä tärkeä on tuntea mennyttä. Historian tuntemuksesta on suurta hyötyä, kun suunnittelemme tulevaisuutta. Vaikka emme ole menneisyyden vankeja, kannattaa siitä ottaa oppia.
Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen millainen isänmaamme on tulevina vuosikymmeninä. Tulevaisuuteen kannattaa katsoa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja menneistä kokemuksista oppia ottaen.
Kun tänään juhlimme Suomen itsenäisyyttä, on tärkeää arvostaa ja kiittää menneitä sukupolvia ja kaikkia heitä, jotka ovat tätä maata rakentaneet. He voivat olla ylpeitä työstään.
Aivan erityinen kiitos ja kunnioitus on kohdistettava sotiemme veteraaneille, jotka kaiken muun ohella kantoivat ylimääräisen ja raskaan sodan taakan.
Syvä kunnioitus sotiemme veteraaneille ja heidän läheisilleen.
Hyvät kuulijat
Meillä on kaunis ja hyvä isänmaa. Haluan lopettaa runontekijän sanoin:
”Herra, intoa meille anna, aina maatamme rakastamaan.”
Hyvää Itsenäisyyspäivää teille kaikille !