Tilaisuus: Pornaisten kunnan puheenvuoroVeteraanipäivän juhlassa

Kirjoitus: Talous kunnossa; yhteisymmärrys on voimaa
13 huhtikuun, 2012
Muistelu: Maratonin muut kuin fyysiset kokemukset
4 syyskuun, 2012

Tilaisuus: Pornaisten kunnan puheenvuoroVeteraanipäivän juhlassa

Risto Kuisma, kunnanhallituksen puheenjohtaja,
Pornaisten kunnan puheenvuoro Veteraanipäivän juhlassa, 27.4.2012,klo 12.30 Pornaisten Aurinkomäellä

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvä juhlaväki !
Arvostan suuresti, että voin esittää tässä kotikuntani veteraanipäivän juhlassa kunnan tervehdyksen.
Vietämme tätä juhlaa vapaassa, itsenäisessä Suomessa. Vapaus ja itsenäisyys ei ole aina ollut niin itsestään selvää kuin siitä tänä päivänä yleisesti ajatellaan.
Keskuudessamme on veteraaneja, jotka tietävät omien kokemusten kautta, mitä isänmaan vapauden puolustaminen sodassa jokaiselta vaatii. Monen osaksi tuli sankarikuolema, moni sai pysyvän vamman ja jokainen menetti vuosia elämänkaarensa nousun ajasta.
Itse synnyin karjalaiseen evakkoperheeseen heti sodan jälkeen. Isäni otti osaa sotaan vapaaehtoisena ja isoisäni upseeriksi ylennettynä kanta-aliupseerina. Kumpikaan heistä ei koskaan täysin toipunut sodasta ja sitä seuranneesta pakolaisuudesta ja kotiseudun, Viipurin, menetyksestä.
Itsenäisyyden säilyttämisen hinta toisen maailmansodan vuosina oli kova. Haluan tässäkin tilaisuudessa kiittää veteraaneja ja samalla kunnioittaa kaikkia niitä, joita kiitoksemme ei voi enää saavuttaa. Emme saa unohtaa ketään niistä, jotka työllään olivat sotavuosina kantamassa kansamme yhteistä taakkaa.
Itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on valtion olemassaolon edellytys. Uhkat ovat sekä ulkoisia että sisäisiä. Historia on näyttänyt, että ulkoisen uhkan torjuminen on usein mahdollista vain aseellisen puolustuksen avulla.
Jos maan itsenäisyyttä halutaan puolustaa ulkoista uhkaa vastaan, ovat omat puolustusvoimat tarpeen. Historia osoittaa useita esimerkkejä siitä, mihin ongelmiin joutuu valtio, joka ei halua tai kykene puolustamaan itseään tarvittaessa myös asevoimin.
Kansakunta, kuten Suomi, muodostuu ihmisistä, jotka ovat erilaisia ja joilla on monista asioista poikkeavia mielipiteitä. Yksimielisyys on monta kertaa ääneen lausumatonta erimielisyyttä. Todellisen, kansankunnan olemassaolon kannalta riittävän, yksimielisyyden saavuttaminen vaatii erilaisten mielipiteiden esille tuomista, arvioimista ja yhteensovittamista.
Kansakunnan olemassaolon ja onnistumisen ehtona ovat yhteisesti laajasti hyväksytyt oikeudenmukaiset päätökset. Näitä päätöksiä ei voida saavuttaa, elleivät kansalaiset ole laajasti kiinnostuneet poliittisista päätöksistä. Todellista oikeudenmukaisuutta ei voida tavoittaa, elleivät poliittiset johtajat ole vastuuntuntoisia.
Kansakunnan yhteishenki voi säilyä kansan keskuudessa vain, jos moraali on korkealla. Tämä korkean etiikan vaatimus koskee erityisesti kaikkia johtavassa asemassa olevia ja muita vallankäyttäjiä, yhtä hyvin talouselämässä kuin politiikassa.
Hyvät kuulijat
Haluan vielä lopuksi kiittää veteraaneja ja toivottaa Teille kaikille menestystä niin itsenäisen – ja itsenäisenä pysyvän – Pornaisten kunnan kuin omasta puolestani.