Tervehdyspuhe Pornaisten itsenäisyyspäivän juhlassa

Tilaisuus: Puhe Kyläkirjaseminaarissa Luumäellä
28 marraskuun, 2009
Kurkistus: Verot – yhteiskunnan jäsenmaksu
11 joulukuun, 2009

Tervehdyspuhe Pornaisten itsenäisyyspäivän juhlassa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Kuisma, tervehdyspuhe Pornaisten kunnan ja seurakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2009Arvoisat kuulijat, Hyvä Juhlaväki
Osana itsenäistä Suomea on paikallinen itsehallinto. Pornaisten kunnan ja seurakunnan jäsenenä ja luottamushenkilönä minulla on mieluinen tehtävä esittää kunnan tervehdys tässä kunnan ja seurakunnan yhteisessä itsenäisyyspäivän juhlassa.
Omassa, rakkaassa, isänmaassamme Suomessa, on paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Vaikka olemme monissa kansainvälisissä vertailuissa sijoittuneet kärkitiloille ja jopa ensimmäiseksi, kun valtioita ja kansoja on vertailtu, on meillä vielä paljon epäkohtia ja parannettavaa. Yhteiskunnallisten rakennustyötä tarvitaan edelleen. Edelleen tarvitaan työtä oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman puolesta.
Oma kotikuntamme Pornainen on itsenäinen kunta. Kunnan luottamushenkilöt ovat olleet yksimielisesti Pornaisten itsenäisyyden kannalla. Se on meidän päämäärämme, joka velvoittaa hoitamaan yhteisiä asioita niin, että itsenäisyys voi säilyä.
Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta lukien sen jälkeen kun liittyminen oli saanut neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä enemmistön kannatuksen. EU:n jäsenmaana maamme kehitys ei ole enää yhtä suuressa määrin omissa kansallisissa käsissä, kun oli ennen jäsenyyttä. Toisaalta jäsenmaana me voimme omalta osaltamme vaikuttaa koko Euroopan kehitykseen.
Vaikka me suomalaiset olemme pieni kansa, olemme menestyneet hyvin maailman kansojen joukossa. Eräs Suomen menestystekijä on ollut yhteistyö. Yhteistyötä, yhteisiä ponnistuksia ja yhteisymmärrystä tarvitaan edelleen vähintään yhtä suuresti kuin menneinä vuosina.
Oikeudenmukaisuus, ahkeruus, rehellisyys, luotettavuus ja suvaitsevaisuus ovat menestyvän Suomen tärkeitä arvoja. Sukupuolten välinen tasa-arvo on osa oikeudenmukaisuutta yhtä hyvin kuin vanhuuden kokemusten arvostus ja nuorten tasa-arvo. Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen on erottamaton osa suomalaisuutta. Me suomalaiset tarvitsemme tervettä itsetuntoa. Terve ja vahva itsetunto mahdollistaa, että me otamme vastuun itsestämme, läheisistämme ja omasta yhteiskunnastamme. Suomi tarvitsee luovia aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät työtä maamme ja samalla oman menestyksen puolesta.
Hyvinvointivaltion kansalaisina meillä on paljon oikeuksia. On laskettu, että suomalaisilla on 25 subjektiivista tai sitä vastaavaa oikeutta suhteessa julkiseen valtaan. Oikeudet voivat toteutua vain, jos on olemassa vastaavat velvollisuudet.
Meidän kannattaa kansalaisina oikeuksien ohella kiinnittää huomiota myös velvollisuuksiin isänmaatamme kohtaan. Jos säädämme liikaa oikeuksia, joista pidämme kiinni, tulevat velvollisuudet liian raskaaksi, jotta yhteiskuntamme voisi niistä selviytyä. Presidentti John F Kennedyä mukaillen; Älkäämme miettikö vain sitä, mitä Suomi ja kotikunta voi tehdä meidän hyväksi, vaan miettikäämme, mitä me voimme tehdä Suomen kotiseutumme hyväksi.
Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt paljon enemmän, mitä itse nuoruudessa rohkenin haaveilla. Vaikka tulevaisuus on tärkeää, yhtä tärkeää on tuntea mennyttä. Historian tuntemuksesta on suurta hyötyä, kun suunnittelee tulevaisuutta. Vaikka emme ole menneisyyden vankeja kannattaa siitä ottaa oppia.
Vaikka olin nuorena ja erityisesti nuorena poliitikkona radikaali, en mitenkään pystynyt edes kuvittelemaan kaikkea sitä yhteiskunnallista edistystä, mitä on viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana tapahtunut. Samalla tavoin emme varmasti edes kykene kuvittelemaan millainen on Suomi, Eurooppa ja koko maailma neljäkymmentä vuotta eteenpäin.
Meistä jokainen voi vaikuttaa ja vaikuttaa siihen millainen isänmaamme on tulevina vuosikymmeninä. Tulevaisuuteen kannattaa katsoa rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja menneistä kokemuksista oppia ottaen. Kun juhlimme Suomen itsenäisyyttä on samalla syytä arvostaa ja kiittää kaikkia heitä, jotka ovat tätä maata rakentaneet. He voivat olla ylpeitä työstään.

Aivan erityinen kiitos ja kunnioitus on kohdistettava sotiemme veteraaneille, jotka kaiken muun yhteiskunnan rakennustyön ohella kantoivat ylimääräisen ja vaikean sodan taakan tuoman velvollisuuden. Syvä kunnioitus veteraaneille ja heidän läheisilleen.
Hyvät kuulijat
Meillä on kaunis ja hyvä isänmaa. Haluan lopettaa runontekijän sanoin:
Herra intoa anna meille, ain’ maatamme rakastamaan.