Suomen kipukohdat

Kallislahden pojat
13 maaliskuun, 2019
Miksi lakimieheksi, ammattiyhdistysmieheksi ja poliitikoksi?
24 maaliskuun, 2019

Suomen kipukohdat

Terveydenhoito on suurin tyytymättömyyden aihe Suomessa. Nyt kun maakuntamalli kaatui, on uuden eduskunnan ensimmäiseksi laitettava terveydenhoito kuntoon. Maakuntamalli ei enää tule kysymykseen. Paras terveydenhoidon järjestäjä olisi valtio; näin esitin jo parikymmenä vuotta sitten, kun tutustuin silloin tuoreeseen asiantuntijaselvitykseen. Tämä malli on voimassa mm Englannissa ja Norjassa. Sdp:llä on SOTE-kuntamalli, mutta on epävarmaa saako se riittävästi kannatusta muilta puolueilta. Paras malli olisi; terveydenhoito valtiolla ja sosaalihuolto kunnille.

Toiseksi suurin tyytymättömyyden aihe on työ ja työttömyys. Tämäkin asia alkaa olla ikuisuuskysymys.  Työtä on vaikka kuinka paljon eikä työ lopu koskaan, mutta ongelmana on raha. Työ tulee tehtyä, jos siitä saa enemmän rahaa kuin sosiaaliturvasta. Nyt  on olemassa niin sanottu kannustinloukku, jota ei ole kyetty tai haluttu ratkaista. Ratkaisu on löydettävä, muuten emme voi puhua hyvinvointivaltiosta. Oma ratkaisuehdotukseni on ollut jo kauan: työtä työttömyyskorvausten tilalle; jos työtä ei löydy avoimelta sektorilta niin valtio työllistää työttömät.

Ilmasto, energia ja ympäristö on kolmanneksi suurin tyytymättömyyden kohde. Paljon metelöidään ilmaston lämpenemisestä; se on nyt muotia. Ilmasto on aina vaihdellut; Lapissa on kasvanut trooppista metsää kymmeniätuhansia  vuosia sitten ja sen jälkeen on ollut jääkausi. Nuo ilmaston muutokset ovat olleet aikana, jolloin ihmisiä oli hyvin vähän tai ei lainkaan maapallolla. Nyt puhutaan maapallon lämpenemisestä, joka ei ole uusi ilmiö. Nyt syynä pidetään ihmisen toimintaa. Näin voi, ainakin osittain olla, koska ihmisten määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä. Maapallon asukasluku oli 1950-luvulla 2,5 miljardia;  nyt kolme kertaa enemmän; 7,5 miljardia. Tämä asia ei korjaannu sähköautoilla, ei tuulivoimalla eikä millään tempuilla. Maapallon räjähdysmäisen väestönkasvun syy on köyhyys. Teollisuusmaissa väestö on jo pitkään vähentynyt, mutta  erityisesti Afrikassa kasvanut moninkertaiseksi. Parannuskeino on köyhyyden poistaminen. Maapallon lämpenemiseen vaikuttaa voimakkaimmin auringon toiminta ja sen muutokset, kuten historia kertoo. Siihen syyhyn ihmiset eivät voi vaikuttaa. Ympäristöasioissa olemme  saaneet viime vuosikymmeninä paljon hyvää kehitystä. Energiakysymyksissä on edessä suuria ongelmia; kivihiili saastuttaa ja öljy saattaa jo muutaman vuosikymmenen päästä loppua. Mistä sitten energiaa ? Ydinvoima olisi ratkaisu, mutta sen pelko on suuri este sen laajentamiselle. Ei taida kuitenkaan nykytiedoilla olla muuta ratkaisua kuin ydinvoiman nykyistä laajempi käyttö.

Risto Kuisma, oikeustieteen kandidaatti, kansanedustajaehdokas, sdp