Sipoon Mielenterveysseura ry:n 5-vuotisjuhla

Viikkokurkistus: Juhlat Kallislahdessa, Markku Auvinen
4 lokakuun, 2006
Viikkokurkistus: Motocrossia, Harri Kullas
11 lokakuun, 2006

Sipoon Mielenterveysseura ry:n 5-vuotisjuhla

Kansanedustaja Risto Kuisma (sd)Sipoon Mielenterveysseura ry:n 5-vuotisjuhla
10.10.2006 klo 18.30, Söderkulla, Sipoo

Arvoisa juhlaväki, hyvät kuulijat
Kiitos kutsusta tähän teidän vuosijuhlaanne. Olen iloinen, että voin tuoda juhlaanne eduskunnan tervehdyksen.
Kansalaisjärjestötoiminta on yhteiskunnan kannalta, ei vain hyödyllistä, vaan suorastaan välttämätöntä. Hyvinvointiyhteiskunta ei synny pelkästään julkisen vallan eli valtion ja kuntien toimin. Tarvitaan niin sanottua kolmatta sektoria, eli yleishyödyllisiä järjestöjä, jollainen myös Sipoon Mielenterveysseura on.
Nykyisellä maan hallituksella on erityinen kansalaisvaikuttamisen ohjelma, jolla halutaan edistää kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti järjestöjen toimintaa. Kansalaisjärjestöt ovat olennainen osa kansanvaltaa ja demokratiaa. Niiden yhteistyöstä julkisen vallan kanssa rakentuu hyvinvointiyhteiskunnan menestys.
Toivottavasti hallituksen ohjelma tuo konkreettisia parannuksia kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksiin. Viime vuosina on valtiovallan toimin, erilaisen lupabyrokratian, kilpailuttamisen ja verottajien tulkinnoin, heikennetty järjestöjen toimintaolosuhteita ja -mahdollisuuksia. Järjestöjä tulee arvostaa käytännön toimissa, eikä vain kauniissa ohjelmissa ja juhlapuheissa.
Mielenterveystyössä on varsinaisen ammattihoidon lisäksi paikallinen lähityö ja vertaustuki tärkeää.
Mielenterveys on tärkeää jokaiselle ihmiselle. Itselläni on ollut taipumusta alakuloisuuteen ja masennukseen. Olen oppinut kokemuksen kautta, miten tärkeää on huolehtia omasta terveydestä ja erityisesti mielenterveydestä.
Itselläni oli syvä kriisi kuusitoista vuotta sitten. Taustalla oli se, että minulla oli niin kiire, etten muka ehtinyt huolehtia itsestäni. En kohdannut omia vaikeuksiani ja ongelmiani, vaan pakenin niitä.
Kriisi voi olla mahdollisuus. Jos siitä selviää ja ottaa opiksi, voi saada paremman elämän, mikä ilman voitettua kriisiä olisi ollut mahdollista. Kriisin jälkeen on tärkeää saada elämään mielekästä sisältöä. On myös tärkeää, että meillä on yhteisö johon kuulua. Se yhteisö voi olla perhe, ystävät, naapurit, työtoverit tai joku yhdistys tai järjestö. Ihmiselle on oman kokemukseni mukaan tärkeää, että on mielekästä tekemistä, niin käsille kuin aivoille.
Ihmisen ei yleensä ole hyvä olla yksin. Meillä on kaipuu olla osa jotain suurempaa. Me haluamme kuulua johonkin; olla osa jostakin. Elämä ilman unelmaa, ilman tavoitetta, on raskasta. Me ihmiset tarvitsemme elämällämme tavoitteita, päämäärää, unelmia, sisältöä. Pienemmillään tavoitteeksi voi muodostua selviäminen jokapäiväisistä ongelmista. On kuitenkin tärkeää, että meillä olisi tavoitteita, suorastaan unelmia, joita tavoitella.
Meillä on tarve jättää jälkeemme joku jälki itsestämme. Suurmiehille tuo jälki voi olla patsas. Useimmille ihmisille tuo jälki on se muisto, jonka jätämme kanssaihmisille.
Omaksi elämän tavoitteekseni on 1990-luvun alun kriisin jälkeen tullut tyyneys, mielenrauha ja sekä fyysinen että henkinen terveys.
Hyvät kuulijat
Onnittelen Suomen eduskunnan ja omasta puolestanne Sipoon mielenterveysseuraa juhlapäivänne johdosta ja toivotan teille edelleen menestystä tärkeässä työssänne mielenterveyden ja hyvinvointiyhteiskunnan puolesta.