Puurot ja vellit sekaisin

Väärää tukipolitiikkaa
13 elokuun, 2002
Vastuunpakoilua
7 syyskuun, 2002

Puurot ja vellit sekaisin

Julkisen vallan, valtion ja kunnan, tehtäviä hoidetaan viranomaistoimintana. Virastot ja laitokset ovat julkisen vallan organisaatiomuotoja.Yksityisellä sektorilla on käytettävissä erilaiset yhtiöt, osuuskunnat, säätiöt ja yhdistykset.
Valtion ja kunnan tehtävät ovat julkisia tehtäviä. Niihin eivät sovellu osakeyhtiöt eivätkä muut yksityiseen toimintaan tarkoitetut yhteisöt. Vain viranomaisten toiminta on julkista, siksi julkiset tehtävät on hoidettava niihin tarkoitetuissa organisaatioissa.
Veronmaksajien varojen käyttö ei voi olla liikesalaisuuden takana, kuten nyt Soneran tapauksessa väitetään. Eduskunnalla tulee olla esteetön mahdollisuus saada kaikki tiedot valtion toimista. Samoin tulee olla kunnanvaltuustolla kunnan toimista.
Valtion tai kunnan tehtävien tai varallisuuden hoito yhtiömuodossa on vastoin demokratian perusteita. Kun julkinen toiminta siirretään yhtiömuotoon, häviää julkisuus, kansalaisten valvontamahdollisuus sekä myös kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
Posti ja Tele toimivat aikanaan valtion laitoksina normaaliin tapaan. Yhtiöitetystä Postista ja Sonerasta on tullut esimerkki siitä, miten puurot ja vellit menevät sekaisin kun julkiset tehtävät, veronmaksajien rahat ja osakeyhtiöt sotketaan keskenään.
Postipalvelut ovat heikentyneet ja Sonera-sotku uhkaa vakavasti valtion toiminnan uskottavuutta. On uskomatonta, että kukaan ei ota vastuuta virheellisistä päätöksistä. Vastuuta ei voi välttää sillä, että he, joilla on valta, todistavat, etteivät he päättäneen mitään.
Soneran hallituksella ei ollut toimivaltaa päättää miljardien käytöstä ilman yhtiökokouksen valtuutusta tai muuta omistajien päätöstä. Jos Soneran hallitus teki päätöksen ilman enemmistöomistaja valtion suostumusta, joutuvat hallituksen jäsenet siitä myös henkilökohtaiseen oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen.
Jos liikenneministeri, joka käyttää valtion puhevaltaa yhtiökokouksessa, ei seurannut Soneran asioita siten, että yhtiön hallitus pysyi toimivaltansa puitteissa, on ministeri asiasta vähintään poliittisessa vastuussa. Liikenneministeri on vastuussa myös siitä, että hän ei vienyt näin suurta ratkaisua koko maan hallituksen käsittelyyn.
Soneran osalta liikenneministerin ja maan hallituksen vastuuta ei vähennä se, että he eivät ole ottaneet miljardien käyttöön mitään kantaa, kuten nyt väitetään. Laiminlyönnistä vastuu on suurempi ja virhe pahempi, kuin virheellisen päätöksen tekemisestä.
”Osakeyhtiö- ja liikelaitos -hössötyksestä” veronmaksajien rahojen ja julkisten tehtävien hoidossa on päästävä irti, sen Sonera, mutta myös Posti, Tielaitos ja monet muut valtion sekä kuntien toimet osoittavat.
Risto Kuisma