Puuhake on varteenotettava energialähde kaukolämmöntuotannossa

Kansanedustajan perustehtävä
13 huhtikuun, 2002
Kirjat, kirjoittaminen ja lukeminen on minun juttuni
22 huhtikuun, 2002

Puuhake on varteenotettava energialähde kaukolämmöntuotannossa

Kansanedustajat Kimmo Kiljunen (sd), Risto Kuisma (sd), Rauha-Maria Mertjärvi (vihr) ja Lasse Viren (kok) olivat muutama viikko sitten tutustumassa puuhaketta käyttävään Pornaisten kaukolämpölaitokseen. Laitos oli tuttu entuudestaan Risto Kuismalle, joka on ollut edesauttamassa hankkeen toteutumista Pornaisten kunnanvaltuutettuna. Muut olivat paikalla ensimmäistä kertaa.Aloite Pornaisten laitoksen rakentamiseen tuli Askolan seudun metsänhoitoyhdistykseltä. Vaikka tämän mittakaavan hakkeenkäyttö on uutta teknologiaa, ja siksi ennakkoluuloja herättävää, eteni hanke sinnikkäiden ihmisten työllä. Kunta investoi laitokseen ja 2 km mittaiseen kaukolämpöverkkoon yhteensä 6 miljoonaa markkaa. KTM antoi hankkeelle avustusta 600 000 markkaa. Periaatteena on alusta asti ollut, että hanke ei saa maksaa veronmaksajille enempää kuin vanha kiinteistökohtainen öljylämmitys, ja tämä periaate on toteutunutkin. Tällä hetkellä kaukolämpöverkkoon ovat liitettyinä
Pornaisten keskustaajaman kaikki merkittävimmät rakennukset, joita on yhteensä 13 kappaletta (83.000 r-m3).
Hakeraaka-aineen hankinnasta vastaa Askolan seudun metsänhoitoyhdistys. Haketuksen ja hakkeen siirron tekee paikallinen yrittäjä. Lämpölaitoksen käytöstä vastaa puolestaan Askolan seudun Puulämpöosuuskunta, jonka kanssa kunta on solminut lämmöntoimitussopimuksen. Pornaisten laitoksen toiminnasta huolehtii neljä koulutuksen saanutta osuuskunnan jäsentä. Heille tämä työ
merkitsee käytännössä päivystysvuoroja ja tarkistuskäyntejä, sillä laitos on pitkälle automatisoitu ja ns. miehittämätön. Koska vastaavat yksiköt ovat Pornaisten esimerkin innoittamina nousseet myös naapurikuntiin Askolaan, Monninkylään ja Pukkilaan, on varapäivystysjärjestelmä käytännössä laajempi. Osuuskunta saa kunnalta korvauksen tuotetun MWh-määrän mukaan.
Pornaisten hakekaukolämpölaitos on ollut toiminnassa reilun vuoden, eli kokemusta laitoksen toiminnasta on yhdeltä lämmityskaudelta. Kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä sekä kunnan että osuuskunnan jäsenten näkökulmasta katsottuna. Energiaraaka-aineen saatavuudessa tai laitoksen toiminnassa ei ole ollut ongelmia.
Pornaisissa nähty ja kuultu sai kansanedustajat vakuuttuneiksi siitä, että puuhakkeen käyttö on varteenotettava, kotimainen ja ympäristön kannalta puhdas energialähde taajamien kaukolämmöntuotannossa. Lisäksi hakkeen käytöllä on työllistävä vaikutus maa- ja metsätalousyrittäjille ja haja-asutusalueen ihmisille.