Ovatko eläkeindeksit reiluja ?

Tule tapaamaan Risto Kuisma la 3.11 Kotkan Suurmarkkinoilla
marraskuu 1, 2018
Juuret
marraskuu 15, 2018

Ovatko eläkeindeksit reiluja ?

Eläkeindeksejä heikennettiin 1990-luvun lamavuosina. Eduskunnassa säädettiin määräaikainen laki eläkeindeksin muuttamisesta eli heikentämisestä. Vastoin lupauksia lait muutettiin myöhemmin pysyviksi. Indeksimuutokset ovat merkinneet eläkkeiden reaaliarvojen heikentymistä. Mitä pidempään henkilö on eläkkeellä, sitä huonommaksi eläke muuttuu. Erityisesti ne eläkeläiset, joilla on pieni eläke, ovat joutuneet kärsimään eläkkeiden reaaliarvon laskusta.

Eläkeindeksejä on heikennetty, jotta yritysten eläkemaksut olisivat pienempiä. Yritykset ovat olleet voittajia ja eläkeläiset kärsijöitä. Erikoista on ollut, että jotkut nuoremmat henkilöt ovat kiivaasti puolustaneet huonoa ja epäoikeudenmukaista indeksiä. He ovat myös väittäneet, että jos indeksi nostettaisiin entiselleen, niin heidän eläkkeensä pienenisivät, koska eläkerahastot eivät riittäisi heidän eläkkeisiin.

Epäreilua eläkeindeksiä on yritetty korjata myös Eduskuntaan lähetettävällä kansalaisaloitteella, mutta ilman tulosta. Nyt kerätään nimiä jo toiseen kansalaisaloitteeseen, jolla yritetään saada Eduskunta säätämään reilumpi ja parempi eläkeindeksi. Olen ollut ja olen mukana aloitteissa.

Työeläkerahastoissa on varoja yli 200 miljardia ja rahastot kasvavat edelleen. Me suuret ikäluokat olemme perustaneet työeläkkeet ja keränneet pääosin nuo rahastot siten, että osa työstämme saadasta hyödystä  on mennyt työnantajien kautta eläkerahastoihin. Olin 1970-luvulla SAK:n hallituksen jäsenenä sopimassa ja päättämässä työeläkkeistä;  niiden suuruudesta ja indekseistä.

Risto Kuisma

Kansanedustajaehdokas 2019, ex – SAK:n hallituksen jäsen, ex-AKT:n puheenjohtaja, ex- kansanedustaja 1995-2007 ja 2010-11-