Lojaalisuus, luottamus vai välistävetäjien yhteiskunta?

Ihmisen paras ystävä
17 joulukuun, 2018
Kirjat, kirjoittaminen ja lukeminen on minun juttuni
2 tammikuun, 2019

Lojaalisuus, luottamus vai välistävetäjien yhteiskunta?

Nykypäivän yhteiskunnassa lojaalisuus on käsitteenäkin melko tuntematon. Itse lojaalisuudelle tuntuu käyneen nykyisessä  maailmassa vielä huonommin. Lojaali on luotettava ja rehti. Tietosanakirjojen mukaan vastakohta on illojaali, mutta käytännön kielessä ja elämässä vastakohta on välistävetäjä. Nykypäivän Suomi on monelta osin välistävetäjien yhteiskunta.

Uskollisuutta, luotettavuutta ja rehtiyttä puuttuu tämän päivän Suomesta huolestuttavan paljon. Lojaalisuus tarkoittanee myös lainkuuliaisuutta ja uskollisuutta esivallalle. Tässäkin suhteessa olisi yhteiskunnassa parantamista.
Lojaalisuuden puute on kuitenkin ennen kaikkea ihmisten välisissä suhteissa. Ilman lojaalisuutta ei synny luottamusta. Ilman luottamusta ihmisten välinen toiminta on vaikeaa.
Ilman luottamuksesta kerääntyvää luottamuspääomaa on organisaatioiden toiminta kangertelevaa, monesti mahdotonta.  Luottamuspääoma on yrityksen ja yhteiskunnan menestykselle yhtä tärkeää kuin rahassa mitattava pääoma.
Lojaalisuuden puute on johtanut juonittelujen ja selkäänpuukottajien maailmaan. Uskollisuuden puute luo kateutta ja epäluuloa. Kun uskollisuus ja rehtiys ihmissuhteissa häviää, tilalle astuu usein itsekkyys ja katkeruus.
Lojaalisuus on tärkeä arvo. Kannattaa olla lojaali oman itsensä takia. Ei kannata vetää välistä. Lojaali ihminen ei puhu selän takana pahaa ystävistään, tuttavistaan ja työtovereistaan. Lojaali ei vehkeile ja juonittele esimiestään ja työtovereitaan vastaan. Lojaali ihminen osaa suhtautua luontevasti myös kanssaihmisten virheisiin ja puutteisiin, eikä käytä niitä heti omaksi edukseen. Lojaali on uskollinen eikä jätä ystävää tai toveria vastoinkäymisten ja hädän hetkellä.
Oikea lojaalisuus ei kuitenkaan ole mikään hyvä veli -järjestelmä. Se ei myöskään ole mikään vapaamuurari-veljeskunta. Lojaalisuus on epäitsekkyyttä. Se ei ole hyvä veli -kauppaa tyyliin ”nyt sinulle, huomenna minulle”.
Monet politiikan ongelmat ja ristiriidat johtuvat lojaalisuuden puutteesta. On vaikeaa sopia asioita, kun ei voi luottaa sopimuskumppaniin. Neuvottelut ovat hankalia, jos ei voi luottaa vastapuolen rehtiyteen. On vaikeaa johtaa organisaatiota, mitä hyvänsä, jos ei voi luottaa, että kanssaihmiset ovat uskollisia.
Ilman luottamusta toisiin ihmisiin on vaikeaa saada mitään merkittävää aikaan. Luottamusta ja sen perustaa, lojaalisuutta, tarvitaan kipeästi yrityselämässä, yhteiskunnassa ja politiikassa. Työväenliikkeen arvoihin on perinteisesti kuulunut uskollisuus, luotettavuus ja rehtiys. Ne eli oikea lojaalisuus on edelleen välttämätön arkipäivän arvo. Oman kokemukseni mukaan on meidän jokaisen oma etu olla uskollinen, luotettava ja rehti.

Risto Kuisma ( sd ) kansanedustajaehdokas 2019