Kurkistus: Verot uusiksi

Kurkistus: Turhuutta
3 syyskuun, 2009
Risto Kuismalle COSATU:n palkinto apartheidin vastaisesta työstä
23 syyskuun, 2009

Kurkistus: Verot uusiksi

Verot uusiksiTyö on yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, siitä huolimatta työllä on ankara haittavero eli tulovero. Kulutus on yhteiskunnan kannalta puolestaan haitallista. Se vähentää luonnonvaroja ja siitä johtuvat myös ympäristöhaitat. Kulutusta verotetaan kuitenkin työhön verrattuna vähän.
Verot ovat yhteiskunnan jäsenmaksu. Jos jäsenmaksu peritään verojen muodossa, oikein olisi verottaa kulutusta eikä työtä. Kohtuullista olisi, että työtuloja ei verotettaisi ankarammin kuin muita tuloja. Nyt pääomatuloilla on kevyempi vero kuin työllä.
Ankaran verotuksen takia palkkaa on ryhdytty maksamaan erilaisina etuseteleinä ja etuina. Vaikka liikunta- kulttuuri- lounasseteleillä on hyvä tarkoitus, niiden verohyödystä tulisi luopua. Niiden käyttö on veronkiertoa. Ne ovat myös epäoikeudenmukaisia, koska etu koskee vain osaa palkansaajia. Samasta syystä työsuhdematkalippu on huono idea. Edusta hyötyvät vain ne, joilla on mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä. Työsuhdeautoa ja muita vastaavia etuja tulisi verottaa siten, ettei synny veroetua.
Palkka pitäisi maksaa rahana, eikä oravannahkoina tai erilaisina etuseteleinä.
Samoja tuloja ei tulisi verottaa päällekkäin. Tuloja pitäisi verottaa joko valtion tai kunnan, ei molempien. Pääomatulojen käsite pitäisi selkeyttää ja niitä tulisi verottaa samalla tavoin kuin palkka- ja muita tuloja.
Pienet tulot pitäisi määrätä kokonaan verovapaiksi. Keskituloisia pitäisi verottaa vain pienten tulojen rajan ylittävistä tuloista. Kolmas tuloryhmä verotuksessa olisivat tosirikkaat. Heillä voisi olla vielä oma veroprosentti, jota käytettäisiin niihin tuloihin, jotka ylittävät keskituloisten ylärajan.
Vero- ja sosiaalipolitiikka tulisi erottaa toisistaan. Nyt niiden yhteensotkeminen on synnyttänyt kannustinloukkuja. On paljon perheitä ja ihmisiä, joille ei lisätulojen hankkiminen työnteolla juuri kannata, koska sosiaaliedut vähenevät siten, että käteen jäävä raha ei nouse lainkaan tai hyvin vähän.
Verotusta uudistettaessa tulisi ajatella kansantaloutta eikä vain valtiontaloutta. Erilaiset haittaverot ovat huonoja ratkaisuja. Ne vääristävät tervettä taloutta ja johtavat veronkiertoon ja verokikkailuun. Verotuksen tulisi olla yksinkertaista ja selkeää. Nyt verotuksen monimutkaisuus elättää suurta joukkoa juristeja ja muita veroasiantuntijoita. Tämmöinen ”verosuunnittelu” on kansatalouden kannalta täysin tuottamatonta ja hyödytöntä työtä.
Jälleen kerran puhutaan ja suunnitellaan verouudistusta. Käytännössä nämä verouudistukset ovat olleet, melkein poikkeuksetta, pikkuasioiden näpertelyä. Suuriin linjoihin ei ole uskallettu eikä kyetty puuttumaan. Pikkumuutoksista on ollut yleensä seurauksena verojen kiristyminen ja monimutkaistuminen.
Nyt tarvitaan oikeudenmukaista verotusta, työn haittaveron poistoa ja kaikkien samansuuruisten tulojen samanlaista verotusta.
Risto Kuisma