Kurkistus: Ruuhkamaksu – uusi työssäkäyntivero ?

Kurkistus: Onko raittiudella tulevaisuutta ?
23 tammikuun, 2008
Kurkistus: Junttapuolue
7 helmikuun, 2008

Kurkistus: Ruuhkamaksu – uusi työssäkäyntivero ?

Ruuhkamaksu – uusi työssäkäyntivero ?Helsinki ja myös liikenneministeri Anu Vehviläinen suunnittelevat ruuhkamaksua pääkaupunkiseudun autoilijoille. Meille pornalaisille ja muille Helsingin ympäristötyökuntien asukkaille työssäkäynti ja asiointi Helsingissä tulisi entistä kalliimmaksi.
Helsingin suunnitelmille ruuhkamaksuista ei ole perusteita. Lontoo ja Tukholma, jossa ruuhkamaksuja käytetään, ovat todellisia metropoleja, jota Helsinki ei ole. Lontoon ja sen työssäkäyntialueen väestömäärä ja asukastiheys on kymmenkertainen ja Tukholmankin moninkertainen Helsinkiin verrattuna. Näissä kaupungissa on toimiva ja kattava joukkoliikenne. Helsingissä sellainen on vain ydinkeskustassa.
Helsingin ja sen työssäkäyntialueen väestöpohja ja erityisesti asukastiheys ei mahdollista riittävän kattavaa joukkoliikennettä. Suurkaupungeissa – sen ohella, että asukasmäärät ovat moninkertaiset – asutus on yhtenäistä ja perustuu pääosin kerrostaloihin. Helsingissä ja sen ympäristössä asutus on hajanaista, maaseutumaista ja perustuu suurelta osin pientaloihin. Enemmistölle pääkaupunkiseudulla asukkaista oma auto on aivan välttämätön. Ruuhkamaksut eivät tätä tosiasiaa muuta.
Helsingissä ei ole kansainvälisen mittapuun mukaan ruuhkia. Matka-ajat pitenevät arkiaamuina ja -iltoina 10-30 minuuttia, mikä on vähän verrattuna suurkaupunkien todellisiin ruuhkiin. Jos koko pääkaupunkiseudulle rakennettaisiin riittävän kattava joukkoliikenne, se maksaisi veronmaksajille nykyiseen verrattuna moninkertaisesti. Sellainen joukkoliikenne ei myöskään vähentäisi ilmastopäästöjä, koska muutaman matkustajan kuljettaminen bussissa aiheuttaa enemmän päästöjä kuin heidän liikkuminen henkilöautolla.
Helsingissä käydään työssä laajalti ympäröivältä maaseudulta, jossa ei ole kattavaa joukkoliikennettä. Ruuhkamaksu merkitsisi tällä joukolle työssäkäyntiveroa. Kun työmatkakustannukset ovat jo nyt liian korkeat verrattuna palkkaan, niin jääminen kotiin sosiaaliturvan varaan olisi entistä kilpailukykyisempi vaihtoehto.
Ruuhkamaksusta hyötyisivät ne hyvätuloiset, joille maksulla ei ole taloudellista merkitystä. He pääsivät vähän entistä nopeammin liikkumaan työsuhdeautoillaan. Työmatkaliikkujien ohella lapsiperheet kärsisivät ruuhkamaksuista, sillä lasten kuljetus työssäkäynnin ohella päivähoitoon ja harrastuksiin on Helsingin seudulla joukkoliikenteen avulla lähes mahdotonta. Ruuhkamaksuista tulisi lapsiperheille uusi lapsivero.
Ruuhkamaksusta kärsisivät myös helsinkiläiset liikkeet. Ostosmatkat ympäristökunnista suuntautuisivat ruuhkamaksualueen ulkopuolelle. Ajan mittaan myös liikkeet siirtyisivät sinne asiakkaiden perässä.
Päätös Helsingin ruuhkamaksuista ei ole yksinomaan Helsingin ja sen lähikuntien asia. Ruuhkamaksut vaikuttaisivat erityisesti koko sen laajan alueen asukkaisiin, jotka käyvät työssä pääkaupunkiseudulla.
Jos ruuhkamaksuista päätetään, oikea päättäjä on eduskunta. Toivottavasti ruuhkamaksujen epärealistisuus
todetaan pikaisesti ja suunnitelmista luovutaan.
Jos jotkut poliittiset puolueet kuvittelevat saavansa ruuhkamaksuista vaalivaltin, tulevat ne pettymään. Jos ruuhkamaksujen kuvitellen jotenkin olevan pienituloisten etujen mukaisia, niin ollaan täysin väärässä. Asia on päinvastoin.
Risto Kuisma