Kurkistus: Pornainen, liikkuminen ja talous

Kurkistus: Mitään ei ole tehty
28 syyskuun, 2008
Kurkistus: Pornalainen – pornaislainen
15 lokakuun, 2008

Kurkistus: Pornainen, liikkuminen ja talous

Pornainen, liikkuminen ja talousYksi pornalaisten vaikea ongelma on puuttuvat kevyen liikenteen väylät. Koululaiset ja muut jalankulkijat sekä pyöräilijät joutuvat liikkumaan, jalankulku- ja pyöräteiden puuttuessa, ajoväylillä. Kun tiet ovat kapeita, on turvallisuus uhattuna. Kevyen liikenteen väylät puuttuvat mm Halkiasta, Järvenpääntien varresta sekä Laukkosken ja Kirveskosken väliltä.
Valtio ei ole osoittanut määrärahoja tiepiirille siinä määrin, että väyliä olisi voitu rakentaa. Kunta ei ole väyliä rakentanut, koska ne kuuluvat valtion tehtäviin. Asia ei ole edennyt. Tulevaisuus näyttää tätä menoa huonolta. Kannattaisi harkita uusia konsteja, kun painostus ja lobbaus valtiovallan ja tiepiirin suuntaan ei näytä tuottavan tulosta. Ehkä kunta voisi rahoittaa osan kevyen liikenteen väylien rakennuskustannuksista.
Tosin kunnan talous on tiukalla, mikä kaventaa kunnan mahdollisuuksia. Asia olisi kuitenkin saatava eteenpäin.
Pornaisissa liikkuminen käy pääosin omilla autoilla. Julkista liikennettä ei juuri ole. Laajasta julkisesta liikenteestä ei ole myöskään toiveita tällaisella maaseudulla, mitä Pornainen on ja haluaa olla.
Liikkumisen ja autoilun ongelmana ovat myös huonot, kapeat ja mutkaiset tiet. Erityisesti kunnan vilkasliikenteisin tie Nikkilän suuntaan on suuri ongelma. Valtaosa työmatkaliikenteestä kulkee sitä pitkin pääkaupunkiseudulle. Tien turvattomuuden takia nopeusrajoitus on ollut jo vuosia alennettuna 60 kilometriin tunnissa.
Työmatkaliikennettä rasittavat myös kohonneet polttoainekustannukset. Pornaisten työpaikkaomavaraisuus on Uudenmaan pienin, joten valtaosa kuntalaisista käy työssä kotikunnan ulkopuolella. Julkisen liikenteen lisäämisellä ei ongelmaa voida kokonaan ratkaista. Tarvitaan parempia teitä ja kunnollisia kevyenliikenteen väyliä.
Erityinen ongelma on niillä, joilla ei ole itsellään omaa autoa tai ketään läheistä, joka voisi kuljettaa. Käytännössä kaikki palvelut ovat kyliltä hävinneet ja kirkolle kulkeminen ei oikein ilman autoa onnistu. Taksit toimivat, mutta kaikilla ei ole taksikyytiin varaa. Erityisen suuri ongelma tämä on vanhuksilla, jotka asuvat yksin rakkaissa kodeissaan kirkonkylän ulkopuolella.
Pornainen on ollut suosittu asuinkunta. Pääkaupunkiseudulta on tänne muuttanut paljon lapsiperheitä. He ovat rakentaneet omakotitalot maaseudun rauhaan. Nyt rahoituskriisin johdosta nousevat lainakorot uhkaavat monen taloutta. Korkojen nousu ja liikkumisen kallistuminen on tiukasti mitoitetussa taloudessa paha paikka.
Kiristynyt talous heijastuu myös melko nopeasti kunnan talouteen. Rahoituskriisistä voi tulla myös Pornaisten kunnalle uusi uhkatekijä, joka lisää sosiaalimenoja ja vähentää verotuloja.
Risto Kuisma