Kurkistus: Pienikin voi pärjätä – Pornainen

Kurkistus: Muotia ja huuhaata
huhtikuu 8, 2010
Kokkolan AA:n 55-vuotisjuhlassa / AA:n Kevätpäivillä
huhtikuu 17, 2010

Kurkistus: Pienikin voi pärjätä – Pornainen

Pienikin voi pärjätä – PornainenPornaisten kunta teki viime vuoden tilinpäätöksessä ylijäämää 1,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohtien laskettuna se on parhaita tai jopa paras tulos koko maassa. Kunnan velkamäärä laski. Hyvän tilinpäätöksen takana ei ole veronkorotuksia eikä mitään rajuja säästötoimia; kuten henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Myöskään kunnan tarjoamia palveluja ei ole mainittavasti leikattu. Hyvän tuloksen salaisuus on tarkka taloudenpito.
Kunnan toimintamenot kasvoivat vain 0,6 prosenttia. Kun kunnan asukasluku nousi samanaikaisesti 1,9 prosenttia, on saavutus hyvä. Kun sekä verotulot että valtionosuudet kasvoivat yli 5 prosenttia, reilusti ylijäämäinen tulos oli mahdollinen. Säästöt koostuivat pienistä eristä. Henkilöstösäästöt saatiin vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Uusia virkoja ei perustettu eikä täytetty. Kaikki talousarvion menot käytiin kunnanhallitus- ja hallintokuntatasolla tarkoin läpi ja sitä kautta löytyi säästökohteita, jotka toteutettiin. Uuden Mäntsälän kanssa yhteisen Mustijoen Perusturvan osaltakin menot pysyivät talousarvion puitteissa.
Pornaisissa työttömyys on pysynyt edelleen alhaalla, vaikka se on hieman lisääntynyt. Viimeinen kunnan työttömyyslukema oli 5,7 prosenttia, joka on maan alhaisempia. Pornainen on saanut aina vähän yhteisöverotuottoja, joten niiden romahtaminen ei heilauttanut kunnan taloutta. Kun aiemminkaan ei ole ollut suuria tuloja, on ollut helpompi sopeutua nykyiseen talouslamaan. On opittu elämään säästeliäästi terveen talouden mukaisesti ja maalaisjärkeä käyttäen.
Kunnan johdossa, niin luottamushenkilöstössä kuin virkamiehissä, on ollut yhteinen säästämistahto. Yhteisesti on todettu, että Pornainen haluaa pysyä itsenäisenä ja se on mahdollista vain, jos talous on kunnossa. Ylijäämäinen talous on kunnan itsenäisyyden edellytys; nyt on edessä edelleen mittavat kouluinvestoinnit kunnan eteläosan kouluun Laukkoskelle. Koulun rakentaminen on mahdollisia vain, jos kunnan velkamäärä saadaan pienemmäksi. Silloin on mahdollisuus ottaa kunnalle uutta lainaa.
Olen aina sanonut, että minkä hyvänsä yhteisön järkevän ja hyvän toiminnan edellytys on se, että talous on kunnossa. Olen pitänyt siitä kiinni kaikissa johtotehtävissäni; niin ammattiyhdistysjohtajana, lukuisissa yhdistyksissä ja myös toimiessani kunnallisissa luottamustehtävissä. Kun minulla nyt kunnanhallituksen puheenjohtajana on tavallista suurempi vastuu kunnan taloudesta, on kunnan parantunut taloustilanne mukava asia.
Olen pyrkinyt puheenjohtajana eri organisaatioissa toimiessani mahdollisimman laajasti sellaisiin päätöksiin, joihin kaikki päättäjät voivat sitoutua. Pornaisten kunnanhallitus eikä myöskään kunnanvaltuusto äänestänyt kertaakaan viime vuonna. Päätökset kyettiin tekemään keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta yksimielisesti. Vaikka demokratiaan kuuluvat äänestykset, niin laaja kannatus antaa päätöksille enemmän painoa ja tehoa.
Omasta näkökulmastani katsoen kunnan virkamies- ja luottamusmiesjohdolla on ollut pitkälti yhteinen linja; merkittäviä erimielisyyksiä ei asioista ole ollut. Tavoitteet ovat olleet yhteiset. Niille pohjan loi valtuustokauden alussa pidetty onnistunut strategiaseminaari, jossa käytiin perusteellinen keskustelu. Vaikka päätökset ovat olleet yksimielisiä, on niitä edeltänyt monesti tiukka ja kiivaskin keskustelu, jossa on löydetty yhteinen tahto.
Risto Kuisma