Kurkistus: Paikallisvaalit Pornaisissa

Kurkistus: Pornalainen – pornaislainen
15 lokakuun, 2008
Kurkistus: Kunnallisvaalit 2008
27 lokakuun, 2008

Kurkistus: Paikallisvaalit Pornaisissa

Paikallisvaalit PornaisissaKunnallisvaalit ovat ennen kaikkea paikallisvaalit. Vaikka media luo niistä kuvaa valtakunnallisena vaalina, ovat vaalit, asiat ja ehdokkaat puhtaasti paikallisia. Julkisuudessa ahkeraan esiintyvät puolueiden valtakunnalliset ”kellokkaat” vievät äänestäjien ajatukset tässä suhteessa harhaan. Kunnallisvaalit ovat myös henkilövaalit. Sitä ne ovat erityisesti pienessä kunnassa, kuten Pornaisissa.
Pornaislaiset ratkaisevat, ketkä päättävät kunnan veroprosentit niin tulojen kuin kiinteistöjenkin osalta. Pornaislaiset antavat myös valtakirjan – kenelle sen sitten antavatkin – päättää mihin kunnan rahat käytetään. Kunnan taloutta ja muuta toimintaa ohjaa voimakkaasti myös valtio. Miten valtio vaikuttaa kuntiin ja niiden antamiin palveluihin, ratkaistaan eduskuntavaaleissa; ei kuntavaaleissa. Kunnallisvaaleissa valitaan vain oman kunnan valtuutetut; Pornaisissa 27 valtuuston jäsentä. Ehdokkaita meillä Pornaisissa on 54 jakautuen kuuteen poliittiseen ehdokasryhmään.
Ehdokkaan poliittinen ryhmä kertoo jotain henkilön poliittisesta taustasta. Vähintään ehdokkaan täytyy hyväksyä se arvomaailma, joka hänen poliittisella taustaryhmällään on. Ainakin vaalikonevastausten perusteella näyttää, että erot ehdokkaiden välillä ovat tässäkin suhteessa suuremmat kuin erot puolueiden välillä.
Vaikka olen uskollisesti täyttänyt vaalikoneet niin pitkään, kun ne ovat olleet käytössä, niin mielestäni vaalikoneilla on enimmäkseen vain viihdearvoa. Niiden perusteella ei kannata äänestyspäätöstä tehdä. Kysymykset ovat pinnallisia ja niiden vastausvaihtoehdot usein hämäriä. Monesti tuntuu, että viisainta olisi jättää vastaamatta, mutta velvollisuus vetää toiseen suuntaan.
Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus on laskenut huolestuttavan alas. Lähestymme sitä rajaa, että vain vähemmistö vaivautuu äänestämään. Äänestäminen on tärkein oikeus, mikä kunnan tai valtion asukkailla on. Jotain on pielessä, kun tuota oikeutta ei arvosteta. Huonosta poliittisesta osallistumisesta syytetään huonoja poliitikkoja. Ehkä enemmän syytä on medialla, joka on tehnyt vaaleista ja yleensä politiikasta viihdettä.
Demokratiassakin päättäjältä vaaditaan tietoja, taitoja, kykyjä ja kokemusta. Pelkät mielipiteet asioista eivät riitä. Erityisesti henkilökohtaisia kykyjä vaaditaan silloin kun on tarpeen poiketa virkamiesten esityksistä. Valitettavan usein virkamiesten huonotkin esitykset saavat luottamuselinten siunauksen. Tarvitaan lujaa tietoa, jotta voi ja rohkeaa poiketa valmiista esityksistä. Lisäksi täytyy saada muut luottamushenkilöt mukaan. Se ei ole helppoa.
Päättäjistä ja heidän kyvyistään riippuu, miten paljon joudumme maksamaan kunnalle veroja ja miten kunnan palvelut toimivat. Pornaisissa on mahdollisuus kohtuulliseen veroprosenttiin ja hyviin palveluihin; se edellyttää viisaita päätöksiä ja viisaita päättäjiä.
Tärkeintä on käydä äänestämässä. Kansalla on valta. Mitä harvempia käy äänestämässä, sitä pienempi piiri valtaa käyttää. Mitä alhaisempi äänestysprosentti, sitä huonompia ovat päätökset. Huonoista äänestyksistä kärsivät myös ne, jotka eivät ole äänestäneet.
Sunnuntaina äänestämään, jollet ole tehnyt sitä jo ennakkoon.
Risto Kuisma