Kurkistus: Oikeutta ikääntyville, vanhuksille ja eläkeläisille

Eduskunta: Kysymys: Osa-aikaeläkeläisten sairauspäivärahasta
18 helmikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Pornaisten eteläisten kylien kouluinvestoinnin valtionosuuksista
22 helmikuun, 2011

Kurkistus: Oikeutta ikääntyville, vanhuksille ja eläkeläisille

Kurkistus 19.2.2011Oikeutta ikääntyville, vanhuksille ja eläkeläisille
Varttuneiden ihmisten oikeuksien ja palvelujen turvaksi tarvitaan vanhuspalvelulaki. Se olisi tullut säätää jo aikoja sitten. Nyt se on säädettävä heti vaalien jälkeen. Laissa on taattava vanhusten oikeudet palveluihin, palveluiden laatutaso sekä se miten lain noudattamista valvotaan. Ikärasismista on päästävä eroon. Jokaiseen kuntaan on perustettava lakisääteinen vanhusneuvosto.
Omaishoitajien asemaa on pikaisesti parannettava. Palkkioita on korotettava ja niiden verotuksen epäoikeudenmukaisuus on korjattava. Omaishoitajien palkkiot on yhdenmukaistettava koko maassa ja ne on siirrettävä KELA:n maksettavaksi. Kotipalveluja on parannettava, eikä niitä saa siirtää yksityisten yritysten voitontavoittelun kohteeksi.
Eläkeindeksi on korjattava. Ns taitettu eläkeindeksi on kumottava. Eläkeindeksi on palautettava entiselleen siten, että eläkkeet seuraavat nykyistä paremmin yleistä ansiokehitystä. Nykyinen eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen. Eduskunnan on otettava asiassa päätösvalta. Nyt se on eläkeyhtiöillä ja niiden lobbareilla. Pieniin työeläkkeisiin on tehtävä tasokorotus.
Kaikki alle 1000 euron kuukausitulot, mukaan lukien eläkkeet, on vapautettava kokonaan veroista. Eläkeläisten verotus ei saa olla missään suhteessa ankarampaa kuin työssäkäyvien verotus. Hetemäen työryhmän ehdotus eläkkeiden verotuksen kiristämisestä on torjuttava.
Perusterveydenhoito on saatava kuntoon. Nyt ongelmana ovat lääkäripula, keikkalääkärit ja jonot. Huonot terveyspalvelut ovat erityisesti vanhusten ongelma. Heillä ei ole yleensä varaa yksityisiin terveyspalveluihin. Eläkeläiset eivät ole työterveyspalvelujen piirissä, kuten työssäkäyvät. Lakisääteinen terveydenhoito on palautettava yksityisestä liiketoiminnasta julkiselle sektorille. Perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito on yhdistettävä ja siirrettävä valtion vastuulle.
Risto Kuisma
kansanedustaja (sd)
oikeustieteen kandidaatti