Kurkistus: Kunnallisvaalit 2008

Kurkistus: Paikallisvaalit Pornaisissa
21 lokakuun, 2008
Kurkistus: Ahneus ja talouskriisi
4 marraskuun, 2008

Kurkistus: Kunnallisvaalit 2008

Kunnallisvaalit 2008Sosialidemokraateista tuli Pornaisten suurin poliittinen ryhmä. Muutos on historiallinen. Keskusta on ollut tähän asti aina kunnan suurin puolue. Nyt keskusta menetti 4 paikkaa ja sai 8 paikkaa. SDP sai 10 paikkaa, jossa lisäystä on yksi paikka. Kokoomus kasvatti paikkansa viidestä seitsemään. Yhden paikan sai edelleen vihreät ja uutena perussuomalaiset.
SDP:n kannatus oli peräti 34,9 %. Pornainen on vaalituloksen perusteella sosialidemokraattisin kunta pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Melkoinen historiallinen muutos, kun kysymys on maaseudusta.
SDP:n suurin kannatuksen lisäys koko maassa oli ilmeisesti Pornaisissa. Miksi ? Yleisesti SDP:llä kuntavaalit menivät huonosti. Enemmistössä eduskuntavaalien vaalipiireistä SDP:n kannatus laski vielä eduskuntavaaleistakin. Viidessä vaalipiirissä oli kasvua; joukossa Uusimaa. Puoluejohto kutsui tulosta torjuntavoitoksi: Sitä se oli suhteessa pahimpiin pelkoihin; ei muuten. Uusi puoluejohto sai tuloksesta kuitenkin mahdollisuuden edetä kohti todellista vaalivoittoa.
Pornaisissa tehtiin hyvää vaalityötä ja on tehty aktiivista paikallispolitiikkaa. Ehdokashankinta onnistui. Sosialidemokraateilla oli Pornaisissa eniten ehdokkaita. Ehdokkaat olivat myös valovoimaisia. Naisehdokkailla oli yhden paikan enemmistö. Valituista naisia oli 6 ja miehiä 4. Ehdokkaiden ja valittujen joukossa olivat kaikki ikäryhmät edustettuna. Nuorin on 24- ja vanhin 61-vuotias. Vaikka yli puolet sos.dem. valtuutetuista ei asettunut ehdolle, ei se estänyt menestystä. Valtuutetuista on 6 eli enemmistö uusia.
SDP:n valtti oli hyvä vaalilehti, jolla tavoitettiin äänestäjät. Kaksitoistasivuinen lehti jaettiin kaksi kertaa jokaiseen kotiin. Yhteisen aktiivisen vaalityön lisäksi monet ehdokkaat tekivät hyvää henkilökohtaista vaalityötä. Henki ehdokasjoukossa oli hyvä. Menestystä auttoivat myös listalla olleet sitoutumattomat ehdokkaat. SDP:n vaalityössä oli Pornaisessa koko ajan menestyksen tuntu. Kaikki merkit viittasivat hyvään tulokseen, vaikka siitä ei ääneen puhuttu.
Pornaisten demarien vaalityön ja kunnallispolitiikan teemat olivat paikallisia. Pornaisten valtuuston niukan enemmistön suuntautuminen perusturvan yhteistyössä Mäntsälään oli yksi vaalituloksen tekijä. Asukkaiden enemmistö ei ole yhteistyösuuntaa hyväksynyt. Tämä näkyy Mäntsälä vaihtoehdon läpiajaneen keskustan huonossa tuloksessa. Mäntsälä-kysymys harvensi ilmeisesti myös keskustan ehdokasjoukkoa. Demareissa silmiinpistävän hyvin menestyivät ne ehdokkaat, jotka eivät kannattaneet Mäntsälää yhteistyösuunnaksi.
Muuttoliike pääkaupunkiseudulta vaikutti myös vaalitulokseen. Se auttoi kokoomuksen, valtakunnallisen nosteen ohella, vaalivoittoon. Se auttoi myös SDP:tä. Keskusta ei nyt pystynyt tavoittamaan kunnan uusia asukkaita.
Valtakunnallinen protestiliike ulottui myös Pornaisiin. Perussuomalaiset saivat nyt yhden paikan: aiemmin heillä ei ollut edes ehdokkaita. Vasemmistoliitto jäi jo kolmannen kerran valtuuston ulkopuolelle.
Pornaisten kunnallispolitiikassa suurimman puolueen vaihtuminen luo uuden tilanteen. SDP astui nyt keskustan tilalle valtapuolueeksi. Miten tähän sopeudutaan keskustassa, näyttää aika. Tilanne on myös sosialidemokraateille uusi ja haastava.
Oma hyvä henkilökohtainen äänimäärä luonnollisesti ilahduttaa.
Risto Kuisma