Kurkistus: Kunnallisvaaleista Pornaisissa

Kurkistus: Yritysten yhteiskuntavastuu on kadonnut ?
15 syyskuun, 2008
Kurkistus: Mitään ei ole tehty
28 syyskuun, 2008

Kurkistus: Kunnallisvaaleista Pornaisissa

Kunnallisvaaleista PornaisissaPornaisissa eniten ehdokkaita eli 20 asetti SDP, Keskustalla on 18 ehdokasta, kokoomuksella 10, vihreillä 2, vasemmistoliitolla 3 ja perussuomalaisilla 2 ehdokasta. Nykyisessä valtuustossa on 12 keskustalaista, 9 demaria, 5 kokoomuslaista ja 1 vihreä valtuutettu.
Valtuustopaikat ja ehdokasmäärät ovat olleet yhteydessä toisiinsa. Keskusta on ollut perinteisesti suurin ryhmä ´ja sillä on ollut myös eniten ehdokkaita. Nyt ehdokkaita on eniten SDP:llä, jonka listoilla on yksi ehdokas enemmän kuin neljä vuotta sitten. Keskusta ehdokasmäärä on laskenut. Mielenkiintoista on nähdä ennustaako ehdokasasettelu sitä, että SDP nousee ohi keskustan Pornaisten suurimmaksi ryhmäksi.
Uutena ryhmänä valtuustoon pyrkivät perussuomalaiset, joilla ei ollut viimeksi ehdokkaita. Vasemmistoliitto on viimeisissä kaksissa vaaleissa jäänyt ilman paikkoja, vaikka sillä on ollut ehdokkaita. Vihreät saivat nyt aivan viime tipassa kaksi ehdokasta. Heidän nykyinen ainoa valtuutettu Asta Haapakoski ei asettunut enää ehdolle.
Pornaisten nykyisestä valtuustosta vaihtuu jo ehdokasasettelun perusteella lähes puolet. SDP:n valtuutetuista luopuu 5, keskustan 5, kokoomuksen 1 ja vihreiden 1. Osittain on kysymys myös sukupolven vaihdoksista, kun eräät pitkäaikaiset valtuutetut, kuten esimerkiksi valtuuston puheenjohtaja Matti Leivoja ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuula Rusi jäävät pois.
Ehdokaslistat ovat selvästi nuorentuneet ja naisistuneet. Sosialidemokraateilla naisehdokkaiden määrä on kaksinkertaistunut, nyt heitä on 11 eli enemmistö ehdokkaista. Samoin keskustan ehdokasjoukossa on naisenemmistö.
Ehdokkaina on paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet ehdokkaana vaaleihin. Tämä on luonnollista kunnassa, jonka väestö on kasvanut voimakkaasti. Alueellinen jakautuma Halkian, Kirkonkylän ja Laukkosken välillä näyttää suhteessa asukasmääriin tasapuoliselta.
Uusille päättäjille on nyt tilaa. Vaalitulokseen ryhmien välillä vaikuttaa paljon se, miten uudet ehdokkaat keräävät niitä ääniä, jotka jäävät vapaaksi luopujilta. Sosialidemokraateilla on ehdokasasettelun perusteella hyvät mahdollisuudet nousta jopa suurimmaksi ryhmäksi. Kysymysmerkki on, vaikuttaako valtakunnalliset asiat ja miten Pornaisiin.
Risto Kuisma