Kurkistus: Huomioita Tehy-tapauksesta

Työelämän päihdehaitat -alustus
15 marraskuun, 2007
Risto Kuisma Valtakunnanoikeuden varajäseneksi
23 marraskuun, 2007

Kurkistus: Huomioita Tehy-tapauksesta

Huomioita Tehy-tapauksestaAmmattiyhdistysliike syntyi työn ja pääoman ristiriidasta. Työtaisteluoikeus yksityisellä sektorilla tunnustettiin jo sata vuotta sitten. Julkiselle sektorille ammattiliitot muodostuivat vasta viime vuosikymmeniä. Sitä ennen oli vain erilaisia virkamies- ym. -kerhoja. Laillinen työtaisteluoikeus julkisen alan työntekijöille ja virkamiehille tuli vasta viime vuosikymmeninä.
Julkisella sektorilla työn ja pääoman ristiriitaa ei ole. Julkisen sektorin palveluksessa olevat ovat muiden kansalaisten palvelijoita. He ovat etuoikeutetussa asemassa; näin ajateltiin vuosisatojen ajan. Tilanne muuttui, kun julkinen valta ei huolehtinut palkollisistaan.
Virkamiehet ja heidän järjestönsä lainasivat palkkataisteluunsa yksityisen sektorin toimintamallit.
Kun näin tehtiin, ei ajateltu sitä suurta periaatteellista ero, mikä on julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja yksityisen kapitalistin ja julkisen vallan välillä.
Julkiselta sektorilta puuttuu vastavoima – pääoma- ja sen edustaja; työnantaja. Työnantajia ovat veronmaksajat. Heiltä puuttuu kyky toimia työnantajana. Oikeastaan, jos moraalisesti hyväksytään, että yhteiskunnan palveluksessa olevat voivat lakkoilla, niin silloin pitää hyväksyä myös se, että työantajat – veronmaksajat voivat tehdä veronmaksulakon. Ehkä tulevaisuudessa sekin päivä nähdään.
On ollut jo pitemmän aikaa selvää, että poliittinen valta ei kykene toimimaan menestyksellä työnantajana. Nyt kokoomuksen taktiikka; vaalivoitto hinnalla millä hyvänsä kärjisti tilannetta. Tehyn painostus osoitti jälleen kerran, että yksityisen sektorin työmarkkinajärjestelmä ei toimi julkisella puolella.
Ammattiyhdistystoimintaan on aina liittynyt aatteellisuus. Nyt sekin on paljolti hukkunut. Tehy-selkkauksessa olivat vastakkain kokoomuslainen Tehyn puheenjohtaja ja kokoomuslainen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtaja sekä kaiken pahan syylliseksi leimattu kokoomuksen valtionvarainministeri. On siinä aatetta.
Aatteellisuuden kadotessa aatteen paikalle on nostettu ahneus. Yli sata vuotta sitten lakkolaiset särkivät koneita. Nyt Tehy uhkasi samanlaisilla tai vielä mielettömimmillä aseilla; ihmishengillä.
Vaikka itse olin kovan lakkokenraalin maineessa, ei johtamissani lakoissa koskaan uhattu ihmishenkiä tai terveyttä eikä turmeltu työantajan omaisuutta. Vakavien vaarojen välttämiseksi päästiin aina sopuun järkevistä lakkorajoista. Nyt Tehy ei halunnut sopia mitään rajoja.
Ei ole liioittelua kutsua Tehyn lakkorajoja kiritykseksi. Tosin luulen, etteivät sairaanhoitajat olisi pystyneet toteuttamaan lakkorajoja ja jättämään potilaita hoitamatta.
Eräiden sairaanhoitajien julkiset lausunnot olivat kuitenkin pelottavia. Ehkä hoitoalalle pyrkiville henkilöille tästä syystä ja muistakin viime aikojen tapahtumista johtuen, olisi syytä ottaa käyttöön soveltuvuustestit.
Sopu pelasti luultavasti Tehyn katastrofilta. Luulen, että pelko irtisanoutumisten toteutumisesta ajoi Tehyn sopuun. Irtisanoutumisten toteuttaminen olisi vienyt yhteiskunnan ongelmiin, mutta Tehyn ja sairaanhoitajat vielä pahempaan kriisiin.
Mitä Tehyn toimista ja sovusta seuraa ? Muutama huomio:
Julkisen toiminnan yksityistäminen tulee kiihtymään. Se ei kohdistu vain terveydenhoitoon, vaan koko julkiseen sektoriin. Kehitys tuo lisää ongelmia. Julkinen valta on osoittanut kyvyttömyytensä työnantajana.
Julkisen alan työlainsäädäntöä on muutettava. Yhteiskunta ei kestä sellaista kiristystä, mitä Tehy harjoitti. Monella muulla julkisen sektorin ammattiliitolla on mahdollisuus yhtä järeisiin toimiin kuin Tehyllä.
Tehyn ja muiden julkisen alan työntekijöiden palkat maksavat ihmiset, joiden enemmistön palkat ovat pienemmät kuin Tehyläisten palkat tai julkisen sektorin palkat keskimäärin.
Yksityistämisen seurauksena julkisen vallan palvelut todennäköiset ovat kustannustehokkaampia. Toisaalta palvelujen laatu on silloin epätasaista ja saattaa laskea. Näin on jo nyt tapahtunut, kun esimerkiksi poliiseja on laajalti korvattu yksityisillä vartijoilla tai terveyskeskuslääkärien sijaan ovat tulleet keikkafirmojen alati vaihtuvat lääkärit.
Pieni erityinen episodi oli, että tasa- arvovaltuutettu oli hyväksymässä Tehyn sopimusta, joka on selvästi tasa-arvon vastainen ja rikkoo myös perustuslain syrjintäkieltoa. Paljon piennemmästäkin syystä on virka mennyt. Tosin koko tasa-arvo virkasysteemi on muutenkin elänyt melkoisessa valhemaailmassa.
Risto Kuisma