Kirjoitus: Talous kunnossa; yhteisymmärrys on voimaa

Jäsenvaali: SDP puoluekokousedustajat Itä-Uusimaa
27 maaliskuun, 2012
Tilaisuus: Pornaisten kunnan puheenvuoroVeteraanipäivän juhlassa
27 huhtikuun, 2012

Kirjoitus: Talous kunnossa; yhteisymmärrys on voimaa

Talous kunnossa; yhteisymmärrys on voimaaKuntavaalit 2012
Kirjoitus Pornaisten Demarien vaalilehteen
Kuluneen valtuustokauden aikana Pornaisten kunnan velka asukasta kohden on laskenut vajaasta 3000 eurosta vajaaseen 2000 euroon.
Tuloveroprosenttia ei ole korotettu. Kiinteistöveroihin on tehty yksi pieni korotus kolme vuotta sitten. Kunnan talous on entistä peremmassa kunnossa, vaikka mitään ikäviä saneeraustoimia ei ole tehty: henkilöstöä ei ole irtisanottu, ei lomautettu eikä palveluja karsittu. Kunnan taloutta on hoidettu terveellä järjellä.
Pornaisten kunnan talous on kunnossa. Se mahdollistaa muun muassa Jokimäen – Laukkosken uuden koulun rakentamisen. Työt yli 6 miljoonaa maksavan koulun rakentamiseksi alkavat jo tänä vuonna. Terve- ja kunnossa oleva talous mahdollistaa myös kunnan itsenäisyyden. Kunnossa oleva talous on kunnan itsenäisyyden edellytys. Pornainen on myös virallisten tilastojen mukaan hyvässä taloudellisessa kunnossa. Kunta on kyennyt tuottamaan palvelut tehokkaasti.
Palveluihin voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä. Suurin puute on terveyspalveluissa. Vakituisia virkalääkäreitä terveyskeskuksessa on ollut vain ajoittain. Jatkuvasti vaihtuvat ”keikkalääkärit” eivät ole hyvä ratkaisu. Edellisellä valtuustokaudella äänestäen tehty päätös
Mäntsälän kanssa yhteisestä perusturvasta on tuonut sopeutumisongelmia ja kustannusten nousua. Terveyspalvelujen osalta kunnan mahdollisuudet korjata epäkohtia ovat rajalliset. Perusterveydenhoidon yksityistyminen on tuonut huonompaa palvelua ja kohonneita kustannuksia.
Neljä vuotta sitten SDP nousi kunnallisvaaleissa Pornaisten suurimmaksi puolueeksi. Vaikka suurin valtuustoryhmä vaihtui, on yhteistyö valtuustoryhmien välillä sujunut hyvin. Kunnanhallituksessa ja -valtuustossa on äänestetty aniharvoin. Päätöksenteossa on tietoisesti pyritty saavuttamaan yhteisymmärrys. Pornaisten kunnnallispolitiikka ei ole ollut riitaista, kuten se on monessa naapurikunnassa. Pornaisissa ei ole turhaa byrokratiaa. Kunnan virkamiehet ovat päätösten valmistelijoita ja toimeenpanijoita. Luottamushenkilöt ovat todellisia päättäjiä eivätkä vain päätösten siunaajia.
Pornaisten visio eli kunnanvaltuuston asettama tavoite on olla ”viihtyisä maaseutumainen asuinkunta”. Kunnanvaltuusto on yhdessä johtavien virkamiesten kanssa työstänyt kunnan strategiset tavoitteet.
Päätöksenteko on perustunut näihin yhteisiin, koko valtuustokaudeksi, asetettuihin tavoitteisiin.
Pornaisten kunnanvaltuusto on ollut yksimielisesti kunnnan itsenäisyyden kannalla. Meillä on hyvät edellytykset jatkaa edelleen omana kuntana.
Talous on kunnossa. Väestörakenne on hyvä. Meillä on yksi keski-iältään koko maan nuorimmista väestöistä. Olemme kasvava kunta, jota ei uhkaa näivettyminen. Työttömien määrä on ollut jatkuvasti maan alhaisimpia.
Pornaisten vahvuus on myös niin sanottu kolmas sektori; meillä on paljon aktiivisia seuroja ja muita yhteisöjä. Pornaisissa on talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä. Pornaisessa kunnan asukkailla on todellinen mahdollisuus osallistua ja päättää kotikuntansa asioista.
Meillä toteutuu kunnallishallinnon perimmäinen tarkoitus; paikallinen päätöksenteko ja demokratia.
Mikäli Pornainen yhdistettäisiin suurempaan kuntaan, jäisimme syrjäkylän asemaan. Palvelut siirtyisivät oman kunnan keskustasta uuden kunnan keskukseen. Ei ole myöskään sellaista naapurikuntaa, johon Pornainen voitaisiin luontevasti liittää. Pornaisten ja koko kuntakentän kannalta itsenäinen Pornainen on edelleen paras ratkaisu.
Risto Kuisma
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanvaltuuston jäsen