Halkian Ty:n arpajaisjuhlassa / SDP:sta, monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta

Eduskunta: Kysymys: Valtionyhtiöiden johtajien kohtuuttomat palkat ja eläkkeet
25 elokuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Maanosto-oikeus vastavuoroiseksi
2 syyskuun, 2010

Halkian Ty:n arpajaisjuhlassa / SDP:sta, monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta

Kansanedustaja Risto Kuisma (sd) Halkian Työväenyhdistyksen Kotiseutu- ja Arpajaisjuhlassa, Pornaisissa, sunnuntaina 29.8.2010SDP:stä, monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta
Kun valtakunnallisesti surkutellaan SDP:n alhaista, vain noin 20 prosentin kannatusta, niin meillä Pornaisissa SDP:n kannatus on 34,9 prosenttia. Viime kunnallisvaaleissa sosialidemokraateista tuli vaalivoiton myötä kunnan valtapuolue. Viimeisen vajaan kahden vuoden aikana, jolloin olen ollut kunnanhallituksen puheenjohtaja, ei kunnanhallituksessa eikä – valtuustossa ole äänestetty kertaakaan. Vaikka valta vaihtui kunnassa, on sosialidemokraattien johdolla pystytty sopuisaan päätöksentekoon. Samalla kunnan talouden suunta on olennaisesti parantunut ja se on saanut kiitosta niin tilintarkastajilta kuin lehdistöltäkin. Kunnan viime vuoden talouden ylijäämä oli asukasta kohden yksi Suomen parhaista. Hyvä tulos saavutettiin ilman lomautuksia, irtisanomisia tai muita rajuja säästötoimia. Kunnan velkamäärä aleni, eikä veroprosenttia korotettu vaikkakin kiinteistöveroon tehtiin tälle vuodelle kohtuullinen korotus.
Olemme osoittaneet, että SDP:llä on mahdollisuus saavuttaa merkittävästi nykyistä suurempi kannatus myös valtakunnallisesti, kun puolueen politiikka on luotettavaa, johdonmukaista ja tavallisen kansan tarpeiden ja terveen järjen mukaista. Tempuilla, kikkailuilla ja epäjohdonmukaisella politiikalla ei kannatus kasva. Luottamus on menestyvän politiikan avainsana. Mikä luvataan, se tehdään. Lupaukset pidetään eikä turhia lupauksia anneta. Luottamus on ansaittava.
Suomalaisessa politiikassa suuri hiljainen enemmistö on jäänyt liian vähälle huomiolle. Tavallinen työtätekevä kansa on unohdettu; samoin ovat jääneet liian vähälle huomiolle eläkeläisten asiat. Poliittinen keskustelu – erityisesti julkisuudessa – pyörii erilaisten vähemmistöryhmien ongelmissa. Suuri enemmistö kokee, että heidät on unohdettu. Tämä laiminlyönti on myös suurin syy vaalien äänestysprosenttien romahdukseen.
Tavallisen kansan huolenaiheita ovat mm bensan korkea hinta, palkan kova verotus ja muut arkiset asiat. Eläkeläisten suurin huolenaihe on, eläkkeiden pienuuden ohella, epäoikeudenmukainen eläkeindeksi. Nykyinen taitettu indeksi johtaa eläkeläisten elintason suhteelliseen laskuun. Indeksi olisi korjattava, vaikka se maksaa eläkeyhtiöille rahaa ja johtaa eläkemaksujen korotukseen. Tämän korjauksen poliittinen eliitti on torjunut.
Monikulttuurisuus on nostettu viralliseksi tavoitteeksi ilman mitään kansalaiskeskustelua. Tämä tavoite on väärä. Tavoitteeksi tulisi ottaa Suomen kulttuurin puolustus. Nyt englanninkieli valtaa vyöryttämällä alaa meidän omalta kieleltämme. Hulluuden huippu on, että julkiset laitokset mm sairaalat ja vastaavat käyttävät vain englanninkielistä tai englanninkielestä väännettyä ”siansaksaa” olevaa nimeä. Tämä on suomenkielen halventamista ja vaikeuttaa kansalaisten asiointia. Yksinomaan vieraskielisten nimien käyttö julkisista laitoksista ja palveluista tulisi kieltää lainsäädännöllä. Suomessa olisi säädettävä suomen kielen aseman turvaava laki, kuten esimerkiksi Ranskassa on tehty ranskan kielen osalta.
Samalla tavoin kuin monikulttuurisuus, on maahanmuuton lisääminen nostettu ilman kunnon keskustelua viralliseksi tavoitteeksi. Perusteena käytetään väestön vanhenemista ja sitä, että huonopalkkaisiin töihin on vaikea saada tekijöitä. Ajatus maahanmuuttajista halpana työvoiman on sukua ajattelutavalle, jonka perusteella aikanaan hankittiin Afrikasta orjatyövoimaa. Maahanmuuttajat eivät ole – eivätkä voi olla – halvempaa työvoimaa kuin suomalaiset. Päinvastoin maahanmuuttajien yhteiskunnalle ja sitä kautta veronmaksajille aiheuttamat menot ovat monesti suuremmat kuin väestöllä keskimäärin. Maahanmuuttajien työttömyys- ja muut sosiaalimenot ovat suuret. Työnantajat, jotka käyttävät huonosti palkatuissa töissä maahanmuuttajia halpatyövoimana, hyötyvät maahanmuuttajista, mutta yhteiskunnan lisäkustannukset ovat suuremmat kuin työnantajien hyödyt.
Meidän on syytä hoitaa itse vanhuksemme ja tehdä siivous- ja muut nyt huonosti arvostetut ja – palkatut työt. Meillä on satojatuhansia työttömiä eikä mitään todellista työvoimapulaa. Ongelmana ovat pienet palkat. Maahanmuuttajille on maksettava luonnollisesti sama kunnon palkka kuin suomalaisille. Jos näin tehdään, maahanmuuton edullisuus romahtaa, ei vain yhteiskunnan vaan myös työnantajien kannalta.
Risto Kuisma