Eduskunta: Toimenpidealoite: Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa

Kurkistus: Leikkauslistoja valmistellaan: lupaukset on pidettävä
10 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Vanhusten kauppapalveluista
12 tammikuun, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa

Eduskunta 11.1.2011TOIMENPIDEALOITE
Vieraskielisten nimien käytöstä valtion virastoissa ja laitoksissa
Eduskunnalle
Monet valtion virastot ovat ryhtyneet käyttämään muita kuin suomenkielisiä nimiä. Esimerkiksi Liikenteen Turvallisuusvirasto käyttää nimeä TraFi, joka ei ole suomen kieltä, vaan lähinnä ”siansaksaa”. Vastaavia ”siansaksaa” olevia nimiä on käytössä muillakin julkisilla virastoilla, laitoksilla ja valtionyhtiöillä.
Kun valtion laitokset, kuten muutkin julkisen vallan toimielimet, ovat kansalaisia varten, aiheuttaa epäselvien nimien käyttö kansalaisille hankaluuksia. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi sairaaloiden osalta, harhaanjohtavista vieraskielisistä nimistä on suoranaista vaaraa kansalaisten hengelle ja terveydelle.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kieltääkseen vieraskielisten ja harhaanjohtavien nimien käytön valtion julkisissa virastoissa ja laitoksissa.
Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd