Eduskunta: Toimenpidealoite: Veroremontista

Eduskunta: Kysymys: Oluen alennusmyynnistä ruokakaupoissa
tammikuu 17, 2011
Eduskunta: Kysymys: Sähkön kohtuuton hinnankorotus
tammikuu 19, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Veroremontista

Veroremontti

Verot ovat raskas taakka erityisesti pienituloisille. Tätä taakkaa kasvattaa erityisesti se, että 1980-luvulla työttömyys- ja muu sosiaaliturva pantiin verolle. Pienituloisten verotus on muutenkin historiallisesti uusi rasite. Aiemmin vuosisatojen ajan vain varakkaita ja hyvätuloisia verotettiin.
Pienten tulojen verotuksesta tulisi luopua. Alle 1500 euroa olevat kuukausitulot pitäisi säätää  verovapaaksi. Nyt pieniä tuloja rasittaa raskas kunnallisvero ja siihen liittyvät veroluontoiset maksut. Pienituloisille verot ovat toimeentulokysymys.
Pienten palkkojen verotus ylläpitää työttömyyttä. Monia hyödyllisiä töitä jää tekemättä, koska niistä saatava käteen jäävä palkka jää liian pieneksi. Verotus synnyttää yhdessä sosiaaliturvan kanssa ns.kannustinloukkuja, jotka lisäävät ja ylläpitävät työttömyyttä.
Lähes kaikkialla maailmassa pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin muitakin tuloja. Meillä pääomatulojen verotus on erillisen, alemman verotuksen piirissä. Tämä epäkohta pitäisi korjata. Se lopettaisi myös verokikkailun eri tulolajien välillä.
Pienet perinnöt tulisi säätää verovapaiksi. Ruotsissa perintöjen verotus on lopetettu. Suomessa verovapaan perinnön raja tulisi asettaa esimerkiksi 200 000 euroon silloin kun perinnönsaajina ovat lapset tai muut rintaperilliset. Sitä pienemmistä perinnöistä ei tarvitsisi maksaa veroja.

Risto Kuisma