Eduskunta: Toimenpidealoite: Taitetun eläkeindeksin poistamisesta

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni
13 joulukuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vesiosuuskuntien avustamisesta
4 tammikuun, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Taitetun eläkeindeksin poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE
Taitetun eläkeindeksin poistamisesta
Eduskunnalle
Eläkeindeksi, jossa palkkojen osuus on vain kaksikymmentä prosenttia, merkitsee sitä, että eläkeläisten suhteellinen ansiotaso laskee jatkuvasti. Pitkään eläkkeellä olleilla ansiotason ero ympäröivään yhteiskuntaan on kymmeniä prosentteja. Nykyinen eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen. Palkkojen painoarvon eläkeindeksissä tulisi olla vähintään viisikymmentä prosenttia. Vaikka eläkeindeksin korjaus merkitsee eläkemaksujen korottamista, on indeksi korjattava oikeudenmukaiseksi.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin taitetun eläkeindeksin poistamiseksi.
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd