Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni
13 joulukuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vesiosuuskuntien avustamisesta
4 tammikuun, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE
Pienten työeläkkeiden tasokorotuksesta
Eduskunnalle
Kansaneläkkeisiin tehtiin tasokorotus, mutta se koski vain pientä osaa henkilöistä, jotka saavat pientä eläkettä eli alle 1 260 euroa kuukaudessa. Pienet työeläkkeet ovat jääneet jälkeen yleisestä elintason noususta, koska eläkeindeksi on epäoikeudenmukainen ja edellyttäisi pikaista korjausta.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin jotta pieniin työeläkkeisiin tehtäisiin tasokorotus.
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd