Eduskunta: Toimenpidealoite: Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta

Kurkistus: Kuulumisia eduskunnasta – tule tukiryhmääni
13 joulukuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Vesiosuuskuntien avustamisesta
4 tammikuun, 2011

Eduskunta: Toimenpidealoite: Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta

Eduskunta 16.12.2010TOIMENPIDEALOITE
Perusterveydenhuollon ongelmien poistamisesta
Eduskunnalle
Suomessa pidetään julkisin varoin yllä kahta terveydenhuoltojärjestelmää; julkista ja ns. yksityistä, jonka kustannuksista Kansaneläkelaitos maksaa merkittävän osan. Kansalaisilla, jotka ovat työterveyshuollon piirissä, on yleisesti hyvät terveyspalvelut. Kansalaiset, jotka ovat työelämän ulkopuolella ja joutuvat käyttämään terveyskeskusten palveluita, eivät saa läheskään aina kunnollisia palveluita.
Terveyskeskukset käyttävät laajasti yksityisten yhtiöiden ns. keikkalääkäreitä, koska lääkärinvirkoja ei ole saatu täytettyä. Monissa terveyskeskuksissa ei ole yhtään vakituista lääkäriä, ja monissa isoissakin terveyskeskuksissa myös Etelä-Suomessa pääosa lääkäreistä on keikkalääkäreitä. Vaihtuvien keikkalääkärien käyttö on erityisesti pitkäaikaissairaiden kannalta huonoa palvelua. Keikkalääkärien käyttö on myös kuntien kannalta kallis ratkaisu. Lääkärien joukossa on myös henkilöitä, joiden suomen kielen taito on puutteellinen. Keikkalääkärit määräävät usein potilaille tarpeettomia tutkimuksia. He kirjoittavat lähetteitä erikoissairaanhoitoon, vaikka siihen ei ole aihetta. Tämä nostaa tarpeettomasti kustannuksia.
Terveyskeskuksissa on lääkäripulan takia myös usein jonoja. Monet kansalaiset joutuvat turvautumaan yksityisiin lääkäripalveluihin. Kaikille se ei ole taloudellisesti mahdollista.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla siirryttäisiin kahden järjestelmän sijasta yhteen julkiseen perusterveydenhoitoon joka takaisi kaikille kansalaisille hyvät terveyspalvelut.
Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2010
Risto Kuisma /sd