Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen

Eduskunta: Aloite: Määrärahan osoittaminen työväen- ja seurantalojen ylläpitoon
14 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Omaishoitajien asemasta
23 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen

Eduskunta 17.9.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomioiden peruuttaminen
Eduskunnan puhemiehelle
Vuoden 1946 sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä koskevassa selvityksessä todetaan mm. seuraavaa: ”Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä oli oikeusvaltion periaatteiden kannalta useita ongelmia. Laki sotaan syyllisten rankaisemisesta rikkoi lainsäädännön taannehtivuuskieltoa. Sotasyyllisyysoikeus oli satunnaisten tuomioistuinten kiellon vastainen. Syytettävät valittiin osittain yhdenvertaisuusperiaatetta loukaten. Oikeudenkäynnissä ei voitu noudattaa syyttömyysolettamaa. Syytettyjen puolustautumismahdollisuuksia rajoitettiin. Tuomioistuimeen kohdistui voimakas ulkopuolinen painostus ja osa tuomareista oli ilmeisen jäävejä.”
Sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden purkaminen tai muu mitätöinti olisi tarpeen. Oikeusvaltioissa vääriksi havaitut langettavat rikostuomiot ja poliittiset tuomiot tulee oikaista, purkaa tai muuten mitätöidä. Sotasyyllisyystuomioiden purkamista vaatii suomalaisen oikeusvaltion kunnian ja maineen palauttaminen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että sotasyyllisyysoikeudenkäynnin tuomiot puretaan tai muuten mitätöidään esimerkiksi eduskunnan asiaa koskevalla lausunnolla tai julistuksella?
Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd