Eduskunta: Kysymys: Vieraiden kielten käyttö julkisten virastojen ja laitosten nimissä

Kurkistus: Eduskunnasta ja vähän muustakin
25 syyskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Taitetun eläkeindeksin poistaminen
29 syyskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Vieraiden kielten käyttö julkisten virastojen ja laitosten nimissä

Eduskunta 24.9.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Vieraiden kielten käyttö julkisten virastojen ja laitosten nimissä
Eduskunnan puhemiehelle
Monet valtion virastot ovat ryhtyneet käyttämään muita kuin suomenkielisiä nimiä. Esimerkiksi Liikenteen Turvallisuusvirasto käyttää nimeä TraFi, joka ei ole suomenkieltä, vaan lähinnä ”siansaksaa”. Vastaavia ”siansaksaa” olevia nimiä on käytössä muillakin julkisilla virastoilla, laitoksilla ja valtionyhtiöillä.
Kun valtion laitokset, kuten muutkin julkisen vallan toimielimet, ovat kansalaisia varten, aiheuttaa epäselvien nimien käyttö kansalaisille hankaluuksia. Eräissä tapauksissa, esimerkiksi sairaaloiden osalta, harhaanjohtavista vieraskielisistä nimistä on suoranaista vaaraa kansalaisten hengelle ja terveydelle.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi ja millä valtuuksilla on otettu käyttöön vieraskieliset nimet, kuten TraFi, Destia ja niin edelleen? Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta julkiset laitokset käyttävät nimiä, jotka kertovat suomenkielellä laitoksen toimialan?
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2010
Risto Kuisma /sd