Eduskunta: Kysymys: Verottajan palveluista

Eduskunta: Kysymys: Oikeusturvan puutteista
28 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Isännöitsijöiden pätevyydestä
3 helmikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Verottajan palveluista

Eduskunta 1.2.2011Verottajan palveluista
Eduskunnan puhemiehelle
Veroviranomaisten toimintaa on keskitetty ja verotoimistot on lakkautettu monilta keskisuuriltakin paikkakunnilta, mm Loviisasta. Kansalaisten palvelutaso on laskenut. Kaikki kansalaiset eivät voi tai osaa asioida netin tai puhelimen kautta.
Veroviranomaisten pitäisi parantaa palvelua esimerkiksi pitämällä vastaanottoa ja olemalla tavattavissa kerran viikossa jonkun muun viraston, esimerkiksi Kelan toimiston, yhteydessä. Valtion viranomaisten tulisi luoda kuntien kanssa lisää yhteispalvelupisteitä, joissa mm veroviranomainen olisi säännöllisesti tavattavissa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus parantaa verottajan henkilökohtaista palvelua kansalaisille esimerkiksi perustamalla palvelupisteitä kuntien tai valtion virastojen yhteyteen ja voidaanko tällainen verottajan kerran viikossa auki oleva palvelupiste perustaa esimerkiksi Loviisaan?
Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2011
Risto Kuisma /sd