Eduskunta: Kysymys: Vanhusten kauppapalveluista

Eduskunta: Kysymys: Etanolin lisääminen bensiiniin
11 tammikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Uudenmaan osuudesta tiemäärärahoista
13 tammikuun, 2011

Eduskunta: Kysymys: Vanhusten kauppapalveluista

Eduskunta 11.1.2011KIRJALLINEN KYSYMYS
Vanhusten kauppapalveluista
Eduskunnan puhemiehelle
Yhä suurempi joukko kotona asuvia vanhuksia tarvitsee apua ostostensa kanssa. Heillä ei ole mahdollisuutta käydä itse kaupassa, vaan he ovat tavaroiden kotikuljetuksen varassa. Kaupat eivät lähes poikkeuksetta enää tarjoa näitä palveluja, joten kunnat ovat ryhtyneet palvelunjärjestäjiksi.
Kunnat ovat kilpailuttaneet palvelut ja valinneet kunnan kannalta halvimman vaihtoehdon. Asiakkaiden, eli vanhusten, kannalta halvimmat ratkaisut ovat olleet osin heille kalliita ja huonoja. Ostosten hinnat ovat olleet korkeat, valikoimat pienet ja palvelu huonoa. Hyvin toimivia kauppapalveluja on kilpailutuksien seurauksena vaihdettu huonompiin. Vanhukset ovat olleet voimattomia tilanteessa. Heidän on vaihtoehtojen puutteessa ollut pakko tyytyä entistä huonompiin ja kalliimpiin kauppapalveluihin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus tietoinen vanhusten kauppapalvelujen puutteesta, niiden kalleudesta ja huonosta laadusta? Mihin toimiin hallitus ryhtyy tilanteen korjaamiseksi?
Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2011
Risto Kuisma /sd