Eduskunta: Kysymys: Vanhemmuuteen valmennuksesta

Eduskunta: Kysymys: Miesten tasa-arvosta
24 marraskuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Espoo-Lohja-Salo oikoratahankkeesta
26 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Vanhemmuuteen valmennuksesta

Eduskunta 25.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Vanhemmuuteen valmennuksesta
Eduskunnan puhemiehelle
Lasten kasvattaminen on ehkä ihmisen vaativin ja tärkein tehtävä. Kuitenkaan yhteiskunta ei valmenna kansalaisia tähän tehtävään juuri lainkaan.
Nuorison piirissä erilaiset ongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Ongelmia, eli seurauksia pahoinvoinnista, yritetään hoitaa koulun, nuorisotyön, psykologien, psykiatrien, erityisopettajien, huostaanottojen ja poliisin voimin. Ongelman ydin on kuitenkin perheissä ja lasten kasvatuksessa.
Perheet ja vanhemmat tarvitsevat tukea ja tietoa kasvatustehtäväänsä. Eräs vaihtoehto jolla tuki toteutettaisiin, olisi pakollinen koulutus tai valmennus vanhemmuuteen. Koulutus voitaisiin yhdistää asevelvollisuuteen tai aseettomaan palveluun tai liittää osaksi neuvolajärjestelmää. Sitä kautta suoritettavaa vanhemmuuden ”ajokorttia” voitaisiin käyttää lapsilisien saamisen ehtona.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus tekee perheiden ja vanhemmuuden vahvistamiseksi ja nuorten pahoinvoinnin estämiseksi?
Aikooko hallitus tutkia mahdollisuutta, että osallistuminen perhe- ja vanhemmuus- valmennukseen asetettaisiin lapsilisien ehdoksi?
Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd